Svěření do péče. Jak postupovat v mém případě?

Zodpovězené
12. zář 2023

Dobrý den,

v prosinci jsem požádala o rozvod a byla jsem těhotná v 7. měsíci. Manžel sedí ve vězení od 18. listopadu. Po narození dcery jsem požádala o svěření do péče s tím, že se rozvod pozastavil. Manžel je ve výkonu trestu v Rakousku a soud z Rakouska neobdržel potvrzení, že manžel je tam ve výkonu trestu.

Co mám dělat, nebo jak mám pokračovat, aby mi malá byla svěřena do péče?

Děkuji

Dobrý den,

pokud chcete, aby byla dcera svěřena do Vaší péče, pak bude nutné se s návrhem obrátit na soud.

Jako rodič nezletilého dítěte musíte podat návrh na svěření do péče, ve Vašem případě se bude jednat pravděpodobně o svěření do výlučné péče. Soud u každého návrhu přihlíží k tomu, co je v dané situaci nejlepší pro dítě – na prvním místě je především nejlepší zájem dítěte. Dále, pokud je dítě schopno vyjádřit svůj názor, soud k tomuto vždy přihlédne a zohlední, to ale nejspíš zatím nebude Váš případ. Samozřejmě soud bere v úvahu i další relevantní skutečnosti, jako jsou právě různá omezení nebo výkon trestu odnětím svobody jedním z rodičů.

Takový návrh se podává k obecnému soudu dítěte, tedy k soudu, v jehož okrese má dítě své trvalé bydliště. Tento návrh musí obsahovat informace o obou rodičích i dítěti (jména, data narození, bydliště). Návrh musíte adresovat soudu podle místa bydliště Vaší dcery. Dále je do návrhu dobré uvést informace o zaměstnavateli, popřípadě příjmech a dalších majetkových poměrech, což slouží pro prokázání, že budete schopna se o dítě postarat a jste schopna dítěti zajistit stabilní rodinné zázemí a domácnost vhodnou pro jeho rozvoj. Do návrhu je vhodné rovněž uvést informaci o nedoručeném potvrzení o výkonu trestu Vašeho partnera v Rakousku a rovněž jej k návrhu připojit, pokud máte jeho kopii.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44