Používáme cookies. Více informací zde. OK
michaelllas
10. říj 2019
209 

Koulelo se, koulelo červené jablíčko...

Každá maminka chce pro své děťátko jen to nejlepší. Každá chceme pro své děti zajistit bezpečný domov a šťastný život. Vybíráme pro ně nejlepší školy, školky, oblečení, boty, hračky a v neposlední řadě kvalitní jídlo. I v mém okolí je spousta maminek, které si dají v tomto ohledu opravdu záležet a snaží se dětem kupovat zdravé a hodnotné potraviny. Možná proto se několik z vás na mě obrátilo s dotazem, zda kupované dětské příkrmy jsou opravdu kvalitní a pro děti bezpečné. Pokusím se vám tedy v tomto článku nastínit, čím vším musí projít třeba takové jablíčko, než se z něho stane jablečná kojenecká výživa.

Ještě než se pustíte do čtení, chtěla bych upozornit, že v článku nepopisuji žádný konkrétní výrobní závod ani produkt. Informace, které vám tu popíšu jsou obecného charakteru a z praxe. Nepouštěla jsem se ani do podrobných detailů, aby byl článek  čtivý. Pokud by vás ale něco zaujalo natolik, že byste chtěly vědět více, můžete mi napsat do komentářů pod článek.

Kontrola vstupních surovin

Všechno začíná ještě dávno před zahájením výroby kojeneckých výživ, a to kontrolou dodávaných surovin a na ni pak navazuje řetězec dalších a dalších  kontrolních opatření. V praxi to vypadá tak, že pověřený pracovník při přejímce nejprve prohlédne celkový stav dodaných surovin. Zda nejsou třeba jablíčka potlučená, nahnilá, rozbité přepravní bedýnky (riziko úlomků v surovině).

Pokud vypadá vše v pořádku, poté pracovník odebere několik vzorků (např. z každé palety několik jablíček z různých míst), které pak putují do podnikové laboratoře a část vzorků se připraví k odeslání do akreditované laboratoře. A co všechno se vlastně při přejímce (ať už u ovoce, masa, zeleniny... ) musí kontrolovat?

Každá surovina ( i tedy jablíčko) musí mít svou danou specifikaci (v souladu s požadavky výrobce), ve které jsou uvedeny především tyto údaje:

 • popis výrobku a jeho očekávané použití - např. určeno pro výrobu kojeneckých výživ,
 • původ suroviny - země původu, zemědělec, příp. jatka - u masa dokonce musí být uvedeno konkrétní  zvíře, ze kterého maso pochází..
 • složení - v případě vícesložkových surovin např. u jablečno-meruňkového pyré,
 • alergeny - musí být uvedeny jaké alergeny obsahuje či jaké může obsahovat (stopy),
 • analytické (fyzikálně-chemické) požadavky: pH, kyselost, refraktometrická   sušina, atd. dle druhu suroviny,
 • skladovací a přepravní podmínky - např. u masa, mléka, vejce musíme hlídat teploty (za jakých byly suroviny skladovány a převáženy) - přepravci musí dodat záznam; musí také uvést  za jakých teplot má být surovina uchovávána,
 • trvanlivost,
 • balení - v pytlích, v bedýnkách, sudy, sáčky...
 • značení,
 • mikrobiologické a chemické požadavky zdravotní nezávadnosti - zda surovina byla   vyšetřena  (dle druhu) např. na - koliformní bakterie, kvasinky, plísně, Salmonella,     Listeria monocytogenes, rezidua pesticidů, těžké kovy,mykotoxiny, antibiotika...  

Dodavatel dále musí dodat:

 • potvrzení dodržení jakosti a zdravotní nezávadnosti po celou dobu trvanlivosti suroviny v souladu s platnou potravinářskou legislativou a touto specifikací,
 • potvrzení, že surovina neobsahuje GMO ani žádná její složka nebyla vyrobena z GMO,
 • potvrzení, že při dodání nebude čerpáno víc jak 1/3 doby trvanlivosti,
 • atest prokazující zdravotní nezávadnost dodávané suroviny v rozsahu této specifikace dle požadavku odběratele,
 • certifikáty potvrzující, že surovina odpovídá BIO kvalitě v případě surovin určených pro výrobu BIO kojeneckých výživ,
 • a další případná ujednání.

Kontrola během výrobním procesu

Pokud jablíčko projde tímto dlouhým schvalovacím procesem, putuje po důkladném mytí a odstranění nečistot do výroby. Při produkci potravin obecně musí být kladen důraz na hygienu a sanitaci. Během výrobního procesu je tedy přísně kontrolována nejen čistota výrobních linek (pověření pracovníci provádí několikrát denně stěry), prostředí, pomůcek, ale také samotných pracovníků. Musí být dodržovány teploty ve výrobních prostorech. Pozornost je také věnována tomu, aby nedošlo ke kontaminaci cizími předměty - sklo, plast a kovové součástky. Dnes už má ale každá výrobní linka speciální síta,magnety a detektory. Přes tyto prochází vyráběný produkt a tyto případné kontaminanty zachytí a celý produkt vyřadí z linky.

Dále techničtí pracovníci kontrolují v pravidelných intervalech těsnost uzávěru a jiní odpovědní pracovníci provádí průběžné rozbory, sledují záznamy teplot u tepelného ošetření produktů, aby byla zajištěna jejich zdravotní nezávadnost.

Kontrola před expedicí

 Teď už máme vyrobenou jablkovou ,,přesnídávku“, tak jak si ji můžete koupit v  obchodech. Ovšem než úplně opustí výrobní závod musí projít:

 • chemickými rozbory - v akreditovaných laboratořích jsou zjišťovány požadované látky dle druhu produktu: obsah sušiny, obsah chloridu sodného, refraktometrická sušina a kyselost, složky deklarované výrobcem (např. vitamíny, bílkoviny, tuky, sacharidy, sodík, minerální látky aj.) dále obsah dusičnanů, mykotoxiny, těžké kovy (olovo, cín, rtuť, kadmium,olovo..), MCPD, PAU, toxiny, alkaloidy, rezidua inhibičních látek, rezidua pesticidů, alergeny...
 • mikrobiologickými rozbory - nejen vstupní suroviny (jablko, maso, mléko), ale také hotové výrobky musí být vyšetřeny na celkový počet mikroorganismů (CPM), kvasinky, plísně, koliformní bakterie, klostridia...
 • senzorickým hodnocením - každý den se schází degustační komise závodu, která hodnotí barvu, konzistenci, chuť a vůni kojenecké výživy. Konzistence musí být uzpůsobena pro kojence a batolata - jemná, řídká až kašovitá, případně s malými kousky. Také musí pečlivě zkontrolovat kojeneckou výžiu celkově včetně obalu (zda nejsou třeba poškrábaná kovová víčka - později by mohlo dojít ke korozi). Hodnotitelé nesmí najít sebemenší odchylku, která by mohla znamenat, že byla použita zdravotně závadná surovina či chybu během technologického procesu (např. nedostatečný tepelný záhřev),
 • termostatickou zkouškou - sleduje se, zda ve výrobcích nedojde po 10 až 20 denní inkubaci při 35 až 37 °C (legislativně dána lhůta 7-10 dní, v praxi výrobci mají většinou nastavenou delší inkubační dobu v některých případech i  20 dní) k většímu zvýšení počtu mikroorganismů. Pokud by byl vadný uzávěr či produkt nedostatečně tepelně upraven, během této inkubační doby by se projevily tzv. bombáže a nevyšel by mikrobiologický rozbor.

Pouze pokud všechny zmíněné kontroly dopadnou na výbornou, můžou být kojenecké výživy expedovány do tržní sítě.

.

Než se z jablíčka stane ovocné pyré určené do ručičky nejmenších dětí do 3 let,musí tedy projít stovkami kontrol (já jsem vám popsala jen zlomek). Tímto článkem jsem snad pomohla najít maminkám odpověď na otázku, zda jsou příkrmy pro děti bezpečné 🙂

#svet_potravin

#detska_vyziva

#sunar

#sunarek

  Díky za tenhle článek! Kolikrát jsem se setkala s názorem, že jsem špatná/líná/sobecká matka, co malému dává (nejen) skleničku. Přitom pro mě bylo hlavní prioritou, aby zelenina/ovoce/maso měly moji plnou důvěru a tu ze zeleniny, ovoce a masa v supermarketu prostě nemám. Navíc k domácímu se dostaneme pomálu a tady vím, co Jony dostává. Takže ještě jednou díky!🙏🏻

  7. říj 2019

  Super článek, díky za něj!

  7. říj 2019

  @michalelka
  @katkamal Tak to jste mi holky udělaly velkou radost😍 Jsem ráda, že byl článek pro vás přínosný 🙂

  7. říj 2019

  Zajímavý článek. Myslela jsem, že zda je to bez GMO, se sleduje jen u bio produktů.
  Pokud tedy přesnídávky testují, ještě než jdou k prodeji, jak je možné, že kolikrát je v obchodě informace, že byly produkty stažený z prodeje, kvůli nežádoucím látkám v přesnídávce? Párkrát se nám to stalo. Mohla jsem koupené přesnídávky vrátit,ale některé už byly snědené...

  8. říj 2019

  Nene GMO suroviny nemůžou být v žádných kojeneckých výživách. Zajímavý dotaz- ano je to tak, občas bohužel může selhat lidský faktor. Ale většinou jsou tato stažení z prodeje jen preventivním opatřením (nebyla prokázána zdravotní závadnost). Třeba co si pamatuji poslední případ byly myslím výživy z DM a zbytky čistícího prostředku? Ale tuším, že kontaminace se však neprokázala...SZPI si odebere vzorky produktů přímo z tržní sítě a nechá si je laboratorně vyšetřit - chyba může nastat i v laboratoři ( znám i takové případy)...Nebo například zákazník podá reklamaci přímo na SZPI -třeba, že přesnídávka byla cítit po chloru i tyto někdy nepodložené případy se musí řádně vyšetřit...Což je samozřejmě dobře 🙂 Nebo například pesticidy v jablíčkách 1 tuna mohla být naprosto v pořádku, druhá dodávka od stejného dodavatele o pár dní později už mohla obsahovat stopy pesticidů (třeba vlivem dešťů). Přestože první várka byla v pořádku pro bezpečnost pozastaví prodej i produktů vyrobených z první várky jablíček. Snad se mi to podařilo vysvětlit alespoň trošku srozumitelně🙂

  8. říj 2019