redakce
29. led 2019
2172 

Čtete dětem? Měli byste. Stanou se kreativnější, zlepší slovní zásobu a lépe se učí

„Začali jsme malé číst ve chvíli, kdy ji byly asi čtyři měsíce. Nejdříve jsme začali s krátkými příběhy. Pak jí to trochu rušilo, tak jsme na nějakou dobu přestali. Když jsme nečetli, tak jsme zpívali. Teď už si řekne, kdy chce číst a co. Písničky zpívá i sama.“ 

Také se každý den těšíte, až se spolu se svým dítětem nebo dětmi zachumláte do peřin a přečtete si společně pohádku? Je to jistě příjemný pocit, ale tato činnost přináší mnohem víc. Pomáhá dětem rozvíjet jejich fantazii, upevňovat váš vzájemný vztah, zlepšovat slovní zásobu i lépe pracovat s emocemi. Prostým otevřením knihy uděláte pro své děti ohromnou věc.

Čtení knížek dětem je velmi důležité. Proto se nevymlouvejte na nedostatek času nebo únavu. Zapomeňte na chvíli na to, že máte v koši hromadu prádla, potřebujete navařit na druhý den nebo se vám na nábytku válí prach. Nic z toho vám neuteče a ani není tak důležité. Půlhodiny času před spaním (nebo i kdykoliv během dne) si musí na své dítě najít opravdu každý. Vychovávejte k lásce ke knihám a příběhům v nich. Dítěti nestačí jen pustit pohádku na CD a myslet si, že máte tzv. splněno. Naopak. Ukažte jim, jak úžasný svět se v knihách skrývá a odlákejte je od tabletu či televizní obrazovky. V budoucnu se vám to jen v dobrém vrátí.

Proč je čtení knih důležité?

Kdo by se občas nechtěl přesunout do kouzelného světa princů a princezen, kde stále dobro vítězí nad zlem, které je po zásluze potrestáno? A právě to je pro děti velmi cenné. Vaši miláčci se tak mohou stát ve svých představách oblíbeným hrdinou a prožívat jeho příběh spolu s ním.

Bohužel ne úplně pozitivní zprávou je, že velká skupina rodičů se domnívá, že čtení knížek se přeceňuje a nemá v dnešní době žádný velký význam. Odborníci jsou jiného názoru. Čtení knih napomáhá rozvíjet slovní zásobu, pomáhá porozumět významu slov i později i lépe se učit. Společně strávené chvíle nad stránkami knih s magickými příběhy tako u dětí probouzí lásku ke čtení.

Kdy začít se čtením? Čím dříve, tím lépe

„Začala jsem číst cca kolem roku. Pěkně barevnou knížku plnou říkanek a obrázků a měla úspěch, pak jsme přešli na další a další a od nějakých dvou a půl roku čteme každý večer i normální pohádkové knížky,“ píše maminka Romana29.

Dítě vnímá zvukové podněty už v bříšku u maminky. Reaguje na zvuk hudby, hlas rodičů, tlukot srdce apod. Některé ženy tak začínají dětem číst pohádky klidně už v těhotenství. Čím dříve začnete, tím lépe. A rozhodně není naprosto nezbytné, aby vždy četla maminka. Klidně se může zapojit i tatínek, který obvykle chodí do práce a netráví s dítětem tolik času. Stačí krátká pohádka, příběh, básničky apod. Víte, jak se dítě bude na každý takto strávený večer těšit? Knihy mají být běžnou součástí života dítěte stejně jako hračky a další předměty.

U předškolního dítěte má čtení rovněž velký význam i pro rozvoj učení. Výzkumy jasně ukazují, že děti, kterým je pravidelně čteno, prospívají ve škole mnohem lépe. Dobře se učí jazyky, mají velkou slovní zásobu, umí tvořit věty a dosahují lepších výsledků i v matematice nebo jiných více technických předmětech. Knížky rozvíjí schopnost abstraktního myšlení, rozeznávat příčinu a důsledek, vyvozovat závěry apod. To, že dítě slyší a naslouchá rodičům při čtení, mu pomáhá s budoucí správnou výslovností a artikulací. Postupně si tuto dovednost posiluje, projíždí text spolu s rodičem a vůbec nevadí, že ještě neumí číst.

„Čteme denně. Začali jsme velmi brzo, asi kolem 9 měsíců, v tu dobu jsme měli problém s usínáním. Tak jsem se posadila vedle postýlky a četla do té doby, než dcera usnula. Zpočátku jsme četli cokoliv a jednou dokonce i manžel nějaký návod. Teď už jsou to jen pohádky. Přečtu pár stránek a zhasnu. Někdy usne během čtení a jindy chvíli poté. Nás s manželem to velice baví a střídáme se u toho,“ alboo z diskuze Čtení pohádek před spaním.

Pravidelným čtením se dítě s knížkami naučí zacházet. Zjistí, že se čte z leva doprava, že má knížka jednotlivé stránky, odstavce, věty, slova, slabiky a písmena. Odlišuje obrázky od textu a toto všechno ještě před nástupem do první třídy. Ve školním věku mu nebudou dělat takové problémy učebnice jako u dětí, které na ně zvyklé nejsou.

Děti si rozvíjí komunikační dovednosti. Dokáží lépe zacházet s jazykem. Obvykle se lépe zapojují. Nebojí se promluvit nebo toho, že něco řeknou špatně. Mají přirozenou sebedůvěru. Pravidelným čtením si rozvíjí koncentraci a disciplínu. Později nemají problém s udržením pozornosti a klidu – to je velice důležité zejména při nástupu do školy. Naučí se, že určitou dobu musí vydržet v klidu a věnovat něčemu pozornost.

Pravidelná četba má ještě další velké přínosy. Knihy jsou zdrojem zábavy, hry a hravé formy učení. Děti se naučí, jak s nimi pracovat, kde a jak hledat informace. A to je v dnešní době velice důležitá dovednost.

Pohádky probouzejí různé pocity

  • Naději – dítě poznává, že pokud se člověk opravdu snaží a nevzdává se, dosáhne toho, co chce. I když to někdy nevypadá úplně dobře, je důležité vytrvat a nevzdávat se.
  • Útěchu – i v pohádkách se občas hrdinové cítí nepochopení, nemilováni a opomíjeni. Nakonec i oni dojdou svému štěstí.
  • Přátelství – důkaz, že pravé přátelství existuje a je důležité v pohádkách jako v běžném životě. Vždy, když je nám úzko, přijde přítel a pomůže.
  • Odvahu – když v sobě najdeme sílu k činům, vždy se začne lépe dařit. Nemá cenu sedět doma a čekat, až přijde štěstí k nám. Tomu se musí jít naproti. Pak nás úspěch nemine.
  • Spolupráci – když držíme pohromadě a spolupracujeme namísto toho, abychom pracovali každý zvlášť, všechno jde líp. Každá ruka dobrá.

Televize nenahradí knihy

„U nás jede TV ráno na snídani a chvíli poté, abych se mohla v klidu umýt, namalovat, vypravit apod. Pak až večer před spaním jeho oblíbené pohádky na YouTube k postýlce na dobrou noc, což střídáme se čtením pohádek. Přes den jsem TV využila jen v nejvyšší nouzi např. na uvaření, aby se mi nepletl u sporáku apod. To vše cca od jednoho roku dítka,“ svěřila v diskuzi jedna z maminek.

Sledování pohádek v televizi jen občas určitě nikomu a ničemu neškodí. Čtenou pohádku ale nic nahradit nemůže. Nejde jen o to samotné čtení, ale i o společné chvíle a budování vztahu ke čtení. Pokud jsou děti motivované už od ranného věku, mnohdy se nemohou dočkat chvíle, kdy si dokáží přečíst knihu i samy.

Motivujte své děti

Většina odborníků (logopedi, psychologové, pedagogové) se shodují v názoru, že děti, kterým bylo od malička předčítáno, lépe a rychleji mluví a mají vybroušenější způsob vyjadřování než jejich vrstevníci.  Pravidelným předčítáním a zejména svou trpělivostí pomůžete také dětem s některými vrozenými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod.). Tyto děti mívají často velký problém se soustředěností, nemají na čtení příliš velkou chuť a celá tato činnost je hodně vyčerpává. Je ale škoda, aby je knížky odrazovaly. Měly by být motivované k tomu, aby čtení braly jako zábavu a příjemný způsob, jak trávit volný čas.

Pohádky pomáhají řešit různorodé situace

Vzpomínáte si na dobu dětství, kdy jste měli jen minimum povinností a neměli ještě ponětí o světě dospělých a problémy, které jsou s dospíváním spojené. Postupně však zjišťují, že ne vše je tak růžové, jak se to jeví. Mnoho věcí je pro ně nových, musí řešit nejrůznější situace, se kterými si neví rady. A právě i tradiční pohádky a jejich symbolika pomáhají takové potíže zvládat. Jedna jediná pohádka může mít různorodé významy a přesně proto jsou tak kouzelné. Proč často děti chtějí číst jednu pohádku stále dokola a po nějakém čase si na ní už ani nevzpomenou? Protože jim může pomoci právě v tom momentálním období života, se kterým si neví rady.

Společné čtení pohádek má přínos i pro dospělé

Na závěr by bylo určitě dobré zmínit přínos, který má čtení příběhů také pro dospělé. Velmi prospěšné je čtení lidem, kteří trpí depresemi. Jejich stav se poté výrazně zlepšuje a je to dokonce vědecky dokázáno. Metoda patří do tzv. narativní terapie a funguje díky vlastnostem pohádek, které jsme zmiňovali výše v článku.

Takže ať už čtete dětem nebo třeba i dospělým, rozhodně na pohádky a stránky poseté textem celkově, nezapomínejte. A nezapomeňte. Chvíle o samotě s oblíbenou knížkou je skvělým relaxem i pro vás.