Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Přídavky na děti

Přídavky na děti jsou poskytovány jako základní a dlouhodobá sociální dávka, která je poskytována rodinám k pokrytí nutných nákladů, které jsou spojeny s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tuto dávku získává nezaopatřené dítě, žijící v rodině, které příjem nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. Při přiznání této dávky se zohledňuje předchozí kalendářní rok.

Kdo může o přídavek na dítě žádat

Do zletilosti dítěte, tzn. do jeho 18 let věku o tento přídavek může žádat rodič nebo osoba, která je soudně či zákonně zmocněna dítě zastupovat, např. poručník či pěstoun.

Dítě starší 18-ti let může o dávku zažádat samo.

Podmínky pro nárok na Přídavek na dítě

Primární podmínkou pro nárok na tuto dávku je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky žadatele a osob, které jsou společně s ním posuzovány, tzn. členové rodiny. Ve výjímečných případech může být podmínka trvalého bydliště Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) prominuta.

Přídavky na dítě jsou rozlišeny do třech různých výší a to podle věku dítěte.

Věk dítěteMěsíční výše přídavku na dítě
do 6 ti let věku500 Kč
6-15 let610 Kč
15-26 let700 Kč

Nárok na přídavek na dítě lze uplatnit i tři měsíce zpětně od měsíce, kdy byl nárok přiznán.

Kde a jak žádat

Žádost o přídavek na dítě se podává na Úřadě práce v místě trvalého bydliště. Je zapotřebí mít vyplněný předepsaný formulář, který je možno získat buď prostřednictvím internetových stránek nebo na kterékoliv pobočce Úřadu práce. Žádost lze podat i elektronickou poštou prostřednictvím internetových stránek MPSV v případě, že žadatel vlastní certifikát pro elektronický podpis.

Nutné doklady pro vyřízení

 • Žádost o přídavek na dítě
 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz)
 • Týká-li se žádost dětí mladších 15 let, pak rodný list11 dítěte

Potřebné formuláře

Nutné formuláře poskytuje v tištěné podobě Úřad práce nebo je lze stáhnou na internetových stránkách MPSV.
K vyřízení přídavků na dítě je zapotřebí těchto formulářů:

 • Žádost o přídavek na dítě
 • Doklad o výši ročního příjmu - zde je nutné vyplnění všemi posuzovanými osobami, které v rozhodném období měly příjem.
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky - zde se jedná o osoby, které kromě rodičovského příspěvku2 a přídavku na dítě v rozhodném období žádný jiný příjem neměly.
 • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Potřebné formuláře k žádosti u dětí ve věku 15-26 let

 • Potvrzení o studiu - případně
 • Potvrzení o zdravotním stavu - nebo
 • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz - popřípadě ještě
 • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

Co dělat v případně zamítnutí

Nárok na přídavky na děti je limitován celkovým příjmem posuzované rodiny. Nárok na tuto dávku nemusí vzniknout z důvodu nedodání potřebných dokladů nebo v případě, že byly příjmy rodiny nesprávně spočítány (i toto se může stát). Způsob výpočtu by však měl být vždy přiložen k rozhodnutí. V případě zamítnutí existuje možnost odvolání, které je možno podat ihned následují den po převzetí obsílky. K odvolání má žadatel 15 dnů.

Více o přídavcích na děti na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/pece-o-dite/pridavek-na-dite.html
 2. http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/davky-pro-rodiny-deti-se-z...

Externí linky

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s přídavky na děti

Máš zkušenost s přídavky na děti?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
desnazena  11. srp 2021

Podmínky a výška PnD se měnily, viz. odkaz

0 poděkování