Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Savo univerzální dezinfekční sprej

Savo univerzální dezinfekční sprej ničí účinně bakterie a viry. Je vhodný na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC prkénka, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy. Horké povrchy nechte před aplikací vychladnout. Nesmí se používat na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.

Hlavní vlastnosti produktu:

 • Univerzální dezinfekce celé domácnosti
 • Snadno se aplikuje
 • Příjemná vůně
 • Nezanechává šmouhy
 • Osvědčená kvalita

Použití:
Naneste na čištěný povrch. Proti bakteriím nechte přípravek působit 30 minut. Proti virům 60 minut. Poté setřete vlhkým hadrem. Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy opláchněte ihned.

Varování:

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.
 • Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).
 • Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kde koupím Savo univerzální čistič?

Nové články

Hodnocení a zkušenosti se Savem univerzálním dezinfekčním sprejem

Máš zkušenost se Savem univerzálním dezinfekčním sprejem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost