Jazykové styly - hrajeme si se svým blogem

Nikdo vám nemůže diktovat, jakým stylem budete vést svůj blog a psát články. Ale každý správný bloger si dokáže alespoň jednou za čas zahrát na spisovatele a změnit tón svého hlasu. Proč je to vhodné? Protože změna rutiny a stereotypu vám udrží čtenáře a vzbudí v nich zvědavost, dokážete se přes jiný styl přizpůsobit tématu, o kterém chcete věrohodně vyprávět a tak znít i uvěřitelně. A nebo právě naopak, utvrdíte se ve stylu, v kterém již tvoříte.

Představme si proto několik stylů a jejich základní charakteristiky, které můžete v blozích využít.

1. Začneme zlehka a to hovorovým stylem

Stručně a jasně, je to jazyk běžné komunikace mezi lidmi. Má nejméně ustálenou podobu mezi všemi styly a je spjatý s každodenním životem. Pozor však na nářečí, žargón a slang, ty tam nepatří, protože hovorový styl je spisovný, zatímco ostatní zmíněné ne. Většina blogů vzniká právě v tomto stylu, protože je pro blogery nejpřirozenější. I když je to styl převážně ústní podoby, do blogu se perfektně hodí, protože čtenáři něco říkáte bez okolků, přímo a konverzačně.

V tomto style je na místě využívat přímé oslovení, výzvy, frazeologismy a užívaná přísloví. Příklad: "Neboj se a běž do toho! Co tě nezabije, to tě posílí!"

2. Umělecký styl

Jeho dominantní funkcí je estetičnost. Bohatě využívá spisovná i nespisovná slova, hraje si s nimi, využívá synonyma, metafory, přirovnání,... Je variabilní, neuspořádaný a na oko vypadá, že nedodržuje žádná pravidla. Píšou se jím básně, romány nebo divadelní hry, ale kdo řekl, že se nemůže využít v blogu? V uměleckém stylu je dovolené (skoro) všechno.

Příklad: "Kdybych ti mohl modré z nebe snést, oblačné látky, červánkový třpyt, tkaniny, v nichž se lesknou stehy hvězd a stříbrná i zlatožárná nit."

3. Odborný, náučný, vědecký styl

Je to nejobjektivnější styl ze všech. Věcně zprostředkovává vědecké informace a poznatky. Zaznamenává důležité myšlenky, které budou z vědeckého hlediska pro lidstvo ještě potřebné. Je zřetelný, srozumitelný, dlouho plánovaný a většinou má stejnou strukturu.

Ale co když máte vystudovaný nějaký vědecký obor a nebo v něm pracujete a snažíte se jiným ženám zprostředkovat kvalitní vědecké informace? Nuže, váš blog v něm ale nebude vedený, protože by nezaujal běžného čtenáře, ale zachovejte alespoň termíny a pojmy.

Příklad: "Atopický ekzém/atopická dermatitida je zánět kůže."

4. Publicistický, novinářský styl

Je to způsob cílevědomého výběru, uspořádání jazykových prostředků, které slouží na přesnou a pohotovou informaci veřejnosti. Je velmi přehledný, aktuální a objektivní. A můžete ho využívat i na svém blogu. Pokud jste byli na zajímavé události nebo zprostředkováváte informaci "novinového" charakteru, tak je to na blozích jen a jen vítané.

Velmi mnoho blogerů se vyjadřuje k tématu politiky, hospodáštsví nebo ekonomie. Ale taktéž jsou populární i interview se známými osobnostmi, story, co je jakoby výpověď svědka určité události, glosa, komentář, recenze, fejeton, reportáž, pamflet,... Tu máte na výběr opravdu velmi mnoho.

Příklad: "Jani, jak se ti změnil život po low-costovém cestování po Indii?"

5. Esejistický styl

Subjektivně objektivní styl, který se vyznačuje ústností, názorností, může taktéž motivovat k nějaké akci, ale především komunikuje velmi originálním způsobem. Má velmi silnou estetičnost, je poutavý a čtivý i vyhledávaný.

Mohou to být filozofické úvahy, články psané tímto stylem se mohou věnovat jedné problematice nebo naopak vypadá, že je to zápis různých myšlenek, které v konečném výsledku spolu souvisejí. Využívá nová slova, kontrasty, metafory a je emociálně zabarvený.

Příklad: "Dnes už člověk, věru, neví, jestli se smát nebo plakat, když ráno vstane z postele. Já to mám takto."

V článku jsem vám popsala několik základních jazykových stylů, které se dají různě kombinovat a měnit i podle potřeby a účelu blogu. Každý ze stylů si vybírá taková slova ze slovní zásoby, aby čtenáři bylo hned na první pohled jasné, o jaký typ textu jde. Už si stačí jen vyzkoušet všechny a vybrat si takový, který vám bude nejvíc vyhovovat.

Vaše moderátorka nugat_cz

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti MK Blog Academy

Máš zkušenost MK Blog Academy?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost