Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení nebo vývojové poruchy učení jsou definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí. Charakteristické je pro ně zpoždění v jedné nebo více oblastech učení. Obvykle se diagnostikují od věku 8 let, kdy dítě nastoupilo do školy. Často se však projeví až později, když už je vyžadována intenzivnější školní práce dítěte.

Formy specifických poruch učení

Pro méně známé vývojové poruchy učení viz: Ostatní poruchy učení

Co dělat, pokud máme podezření, že příčinou problémů dítěte v učení jsou vývojové poruchy učení

Na každé škole působí výchovný poradce, který poskytuje rodičům a žákům bezplatné poradenské služby. V případě podezření na přítomnost vývojové poruchy učení se doporučuje rodičům, aby požádali o vyšetření dítěte v centru pedagogicko-psychologického poradenství a prevence (CPPPaP), nebo v centru speciální-pedagogického poradenství (CSPP) podle rajonizace.

Pokud problémy avizuje třídní učitel, vyplní podklady pro psychologické a speciální-pedagogické vyšetření žáka. Na tomto tiskopise rodiče svým podpisem vyjádří souhlas - nesouhlas s vyšetřením dítěte ve výše uvedených odborných institucích. Při souhlasu se tiskopis doručí do centra. Rodič může s dítětem přijít na vyšetření do centra i na vlastní žádost.

Po vyšetření dítěte (je bezplatné) psychologem a speciálním pedagogům, rodiče (do 30 dnů) obdrží zprávu ze psychologického a speciální-pedagogického vyšetrření. Pokud vyšetření potvrdí, že příčinou problémů v učení jsou specifické vývojové poruchy učení, ve zprávě se odborníci vyjádří i k tomu, zda je nutné, aby dítě bylo individuálně začleněno (integrováno) jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVVP).
Na základě zpráv z odborných vyšetření - třídní učitel vypracuje pro žáka individuální výchovně vzdělávací program (IVVP), v němž jsou uvedeny konkrétní požadavky na úpravu prostředí třídy, učebních postupů, učebních plánů a osnov na organizaci výchovně vzdělávacího procesu a požadavky na zajištění kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek a personální podpory.

Více o specifických poruchách učení na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://www.poruchy-uceni.cz/poruchy_uceni.php
  2. https://psychologickecentrum.sk/clanky/

Hodnocení a zkušenosti se specifickými poruchami učení

Máš zkušenost se specifickými poruchami učení?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru