Dítě ve 3 letech nemluví. Řešit návštěvu logepedie nebo je ještě brzy?

Zodpovězené
2. kvě 2020

Dobrý den,

synovi budou na konci června už tři roky a začínám se bát, jestli je vše v pořádku, protože hrozně špatně mluví. Slova zná, ale i jednoduché slovo jako “maminka, tatínek” nechce vyslovit a vše si zkracuje a zjednodušuje (oslovuje nás třeba prostě jen mami a tati) a i když mu řekneme, že mu nerozumíme, tak to neřekne správně a ani po nás pořádně nezopakuje. Řekne nám, co chce, co kde viděl, co ho kde třeba bolí, co chce jíst, ale maximálně spojí tři nebo čtyři slova a mluví o sobě jen ve 3. osobě. Např. Chce říct, že chce jít ven, když vidí manžela odcházet a řekne: “Elíš taky ven, doma ne.”
Vím, že je nejhorší srovnávání, ale stejně staré děti, s kterýma se hodně a pravidelně vídá, už mluví úplně normálně, zpívají písničky, říkají básničky a syna ani to nemotivuje. Když se ho zeptám třeba, proč něco udělal nebo jak se to stalo, mám pocit, že otázku ani nechápe. Na otázky, kde je odpověď ano/ne odpoví bez problému.

Mám při tříleté prohlídce s paní doktorkou řešit návštevu logopedie nebo je ještě brzo a ještě počkat?

Předem děkuji.

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Podle toho, jak syna popisujete se mi jeví všechno jako v normě a v pořádku. Logopedickou pomoc zatím vyhledávat nemusíte. Některé děti se rozmluví rychleji a nějaké pomaleji. A chlapci jsou v řečovém projevu o něco pomalejší než dívky.

Ve 3 letech by syn měl zvládnout 3-4 slovní věty (a to, jak píšete, zvládne). Měl by třeba zvládnout říci „Pejsek pije vodu.“ Pořadí jednotlivých slov může ještě ve větě zaměňovat. Děti ve 3 letech také často ještě úplně nezvládají záporná slova. A tak často říkají NE na koncích slov. Například: Já papat ne. A i to je v pořádku, stejně jako to, když o sobě mluví ve 3 osobě, jako Elíš.

Ve 3 letech, před nástupem do mateřské školy, by měl mít slovní zásobu cca 100 slov. Samozřejmě to nemusíte počítat, jen si všímejte, jestli slovům rozumí a jestli dokáže vyjádřit své prosby. To již dokáže, jak píšete. Měl by již zvládnout pojmenovat různé předměty, používat citoslovce a slovesa (hají, hačí, atd.).

Ve 3 letech také děti teprve začínají skloňovat a tak jejich řeč není úplně gramaticky správná. V dětské řeči také převažuje přítomný čas.

Aktivní slovní zásobu syna můžete rozvíjet dotazy „Kde je? Co to je? Co dělá? Jaký je?“

Je třeba také nezapomínat, že logopedie je komplexní obor a že s řečí souvisí také jemná i hrubá motorika, kresba a sluchové i zrakové vnímání. Skládejte různé obrázky, navlíkejte korálky, které si vždy pojmenujte (jakou má barvu, je velký či malý, kutatý, má dírku, atd.). Kreslete si obrázky a opět je pojmenujte. Vy nakreslíte hlavu, syn nakreslí oči, pusu, nos. Pusa se směje – a usmějete se na sebe, pusa se umí také divit, zkuste udělat grimasu údivu, pusa se olizuje, atd. Sluchové a zrakové vnímání můžete rozvíjet například tak, že Vy budete říkat zvuky zvířátek a syn je bude ukazovat. Na zrakové vnímání jsou dobré jakékoli knížky, kde musí dítě něco či někoho hledat.
Zkoušejte také různá rytmická cvičení a říkanky s pohybem. Moc hezká knížka s dětskými říkanky je třeba Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky od Romany Suché. Kvalitních knížek s dětskými říkanky je ale v současné době hodně.

Také nástup do MŠ často řeč urychlí a zlepší.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Dana Svozilová


Mgr. Dana Svozilová, DiS.
Web: www.logopedie-svozilova.cz
E-mail: dana@logopedie-svozilova.cz
Tel.: +420 728 433 982