Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Souhlásky a samohlásky. Jaké by mělo dítě zvládat?

Zodpovězené
21. kvě 2020

Dobrý den,

existuje nějaký plán, tabulka, kdy by mělo dítě umět vyslovovat jaká písmena?

Na internetu se názory docela liší.

Děkuji

Dobrý den,

tabulka schválená a aktualizovaná asociací klinických logopedů je zde:

do 1 roku: Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Používá hlásky: M B P A E I O U D T N J

do 2,5 let: Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. Používá hlásky: K G H CH V F OU AU

do 3,5 let: Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.
Používá hlásky: N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let: Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.
Používá hlásky: Ň Ď Ť Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 let: Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Používá hlásky: C S Z R Ř i kombinace ČŠŽ a CSZ

S pozdravem,
Dana Svozilová


Mgr. Dana Svozilová, DiS.
Web: www.logopedie-svozilova.cz
E-mail: dana@logopedie-svozilova.cz
Tel.: +420 728 433 982