Logopedická poradna

31 zodpovězených otázek
Mgr. Dana Svozilová, DiS.
Odborník
Odebírej19

Vítám vás v logopedické poradně,

mé jméno je Dana Svozilová, jsem členkou Asociace logopedů ve školství, od roku 2013 vedu skupinové logopedické kroužky a individuální hodiny nejen pro děti, ale i dospělou klientelu a s aktuální situací se zaměřuji také na on-line individuální logopedické konzultace.

Logopedie není jen o naučení jednotlivých hlásek a o opakování slovíček. Je to komplexní obor, kde se cílenou prací s dětmi rozvíjí jejich jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání i celé artikulační ústrojí, které se postupně posiluje a děti se ho učí ovládat. Děti musí rozumět všemu, co se v ústech děje a pochopit princip výslovnosti jednotlivých hlásek. Práce s logopedkou či logopedem by pro ně měla být zábava a měly by se na ni těšit. Pro práci na jejich rozvoji tak využívám pro ně nejpřirozenější činnosti, tedy hry.

Ráda vám odpovím na všechny otázky týkající se logopedie, jako například:

  • Jaký je správný vývoj řeči u dítěte?
  • Jak rozvíjet zrakovou a sluchovou paměť?
  • Co je to opožděný vývoj řeči, dysfázie, dyslalie, dysfagie, afázie či dysartrie a jaká je jejich terapie?
  • Jaké materiály jsou pro děti vhodné a rozvíjí jejich řeč?
  • Co všechno by měl umět předškolák?
  • Jak má dítě v daném věku mluvit - jakou má mít slovní zásobu a jaké hlásky by mělo umět?
  • Jak probíhá on-line terapie?
  • Jak rozvíjet spontánní řečový projev dítěte?
  • Kdy začít s logopedickou péčí u dětí?
  • Lze se naučit správná výslovnost i v dospělosti?

Mgr. Dana Svozilová, DiS.
Web: www.logopedie-svozilova.cz
E-mail: dana@logopedie-svozilova.cz
Tel.: +420 728 433 982