Jak pomoci kamarádce, kterou v rizikovém těhotenství opustil chlap a nechce být ani v rodném listu?

Zodpovězené
9. kvě 2022

Dobrý den,

jak pomoci kamarádce, kterou v rizikovém těhotenství opustil chlap a nechce být ani v rodném listu?

Já jsem sama těhotná, takže moc nemůžu pomoci. Nemá moc peněz na pořizování věcí. Zatím výživa tak tak.

Děkuji za radu.

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.
Ptáte se nás, jak můžete pomoci kamarádce, která má rizikové těhotenství a opustil ji partner, který ani nechce být uveden v rodném listě dítěte. Zmiňujete, že Vaše kamarádka nemá moc peněz.
Více informací o Vaší kamarádce nemáme, pokusíme se tedy odpovědět, co obecně by mohla těhotná žena v takové situaci dělat.

Zapsání otce do rodného listu dítě je úkon, se kterým musí souhlasit oba rodiče. U sezdaného páru je do rodného listu dítěte automaticky uveden manžel. V případě, že partneři sezdáni nejsou, je potřeba jít společně na matriku (ideálně ještě před narozením dítěte) a zde provést tzv. souhlasné prohlášení o otcovství. Jsou k tomu potřeba rodné listy obou zúčastněných a těhotenský průkaz ženy.

Pokud otce dítěte odmítá toto prohlášení provést, může žena podat žalobu o určení otcovství. Soud pak nařídí testy otcovství, a pokud tyto testy jeho otcovství prokážou, vydá rozsudek o určení otcovství.

Soudně lze také řešit úpravu péče a výživného - tedy komu je dítě svěřeno do péče a kolik bude otec dítěte platit na jeho výživu. Návrh na určení péče a výživného lze podat současně se žalobou o určení otcovství.

Otec dítěte má rodičovskou zodpovědnost, i když nechce v životě dítěte figurovat. To znamená, že aspoň po finanční stránce by měl dítě zajistit.

Těhotná žena může také žádat příspěvek na výživu neprovdané matce pro sebe, a to ode dne narození dítěte do jeho dvou let

Vedle výživného má neprovdaná matka nárok ještě na to, aby jí otec dítěte přiměřeně přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem (ty, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění) - např. lékařskou péči, léky, těhotenské oblečení apod. Mezi tyto náklady nepatří výbavička pro dítě, kočárek atd., protože tyto věci mají být hrazeny z výživného pro dítě. Již v době těhotenství lze podat k soudu návrh, aby soud uložil pravděpodobnému otci přispět na úhradu těchto nákladů a matce ulevil od finančních výdajů souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Dále je možné žádat o dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné). O tyto dávky se žádá na Úřadu práce. Více informací o dávkách naleznete zde: https://www.mpsv.cz/statni-socialni-podpora

Dále nás napadá, že v krizové situaci je možné využít finanční pomoci nadací pro matky samoživitelky. Existuje jich v ČR několik, dají se snadno vyhledat na internetu.

Co se týče výbavičky na dítě (oblečení, kočárek, postýlka atd.) existuje řada organizací, včetně té naší, kam lidé věnují zachovalé věci po svých dětech a tyto organizace je pak mohou poskytnout ženám, které je potřebují. Tímto způsobem se dá na začátku ušetřit velké množství peněz.

Pokud má Vaše kamarádka zájem, může se obrátit přímo na naši organizaci s konkrétnějším požadavkem. Kontakt na nás je zde: https://napocatku.cz/poradna/

Přejeme Vám vše dobré.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Eva Grünwaldová
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz