Finanční podvodníci. Jak se jim ubránit?

Zodpovězené
12. zář 2023

Dobrý den,

jak se dá ubránit finančním "šmejdům", kteří vysávají z důvěřivých lidí peníze?

Chtěli jsme už dělat tvrdší opatření, abychom uchránili nejen dědečka, ale i babičku, ale dědeček k našim návrhům (pochopitelně) není svolný a bránit se šmejdům neumí.

Je třeba nějaká "skupina" lidí, kteří také dříve dali spoustu peněz podvodníkům a posléze prozřeli?

My mu to nedokážeme vysvětlit, dochází i k odborníkovi...

Děkuji

Dobrý den,

existuje spoustu neziskových organizací a sdružení, které se zabývají především osvětou a informováním v této oblasti. Např. Sdružení obrany spotřebitelů – tato Asociace pořádá pravidelné osvětové akce, besedy, přednášky, a mimo jiné spolupracují také s Městskou policií, Akademií 3. věku, Českou obchodní inspekcí, Živnostenským úřadem atd. Dále existuje spousta webových stránek, které radí seniorům a jejich příbuzným – jako příklad lze uvést např. https://socialnipolitika.eu/2022/01/podivejte-s..., na této stránce naleznete také materiály ke stažení a tisku, abyste je Vašim prarodičům mohli přímo předat.

Pokud ale Váš dědeček již dochází i na odbornou pomoc a stále dochází k tomu, že utrácí peníze a často své finance svěřuje nedůvěryhodným lidem, pak je možné využít také radikálnějších opatření, které již ale vyžadují zásah soudu. Jedná se o částečné omezení svéprávnosti, což je ale nejradikálnější opatření, ke kterému soud přistupuje pouze ve velmi závažných případech, anebo poté další podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat. Občanský zákoník preferuje právě mírnější opatření a přiklání se spíše k principům podporovaného či asistovaného rozhodování. OZ nabízí různá podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, konkrétně se jedná o předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.

Ve Vašem případě se jako nejvhodnější a nejúčinnější jeví zastoupení členem domácnosti, kdy vybraná osoba přímo dotyčného zastupuje. Zastoupení členem domácnosti je oproti omezení svéprávnosti mírnějším opatřením, a z toho důvodu bývá často upřednostňováno (samozřejmě v případech, kdy je postačující – což by ve Vašem případě ale mělo být). Zastoupení vzniká schválením návrhu, který je soudu zástupcem podáno, neuzavírá se žádná smlouva. Zástupce má povinnost toto ustanovení oznámit zastoupenému a probrat s ním následky jeho podání. Člověk, který má být takto zastoupen, může samozřejmě zastoupení odmítnout, a to pak nevzniká. Zastoupení lze ukončit odmítnutím ze strany zastoupeného nebo vzdáním se ze strany zástupce. Toto zastoupení se vztahuje pouze na obvyklé záležitosti v životě zastoupeného a jde zejména o situace týkající se poskytování zdravotních a sociálních služeb, žádostí o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení apod. Přestože jde o mírnější opatření než omezení svéprávnosti, stále jde o jistý zásah do osobní sféry člověka, doporučuji proto ještě zkusit méně invazivní cesty osvěty a informování Vašich prarodičů, než se rozhodnete pro jakýkoliv soudní zásah.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44