Nevěra a lži bývalé přítelkyně - testy otcovství. Co bude dál, když se potvrdí, že partner není otcem dítěte?

Zodpovězené
12. zář 2023

Dobrý den,

chceme se zeptat...Bývalá přítelkyně tvrdí neustále, že syn, kterého mají spolu, je jeho, ale přítel si to nemyslí (není mu vůbec podobný) a dokonce padlo, že chce navíšit alimenty.

Je rozhodnutý si udělat testy otcoství. Co bude dál, když se potvrdí, že není jeho?

Může jí udělit soud zpětné vrácení alimentů?

Je nějaký trest za popření otcovství?

Hlavně početí nesedí. Malý se měl narodit na konci září a je narozený 10. září, matka tvrdí, že ho počali na Silvestra. Skoro vůbec spolu nespali.
My s partnerem čekáme malé a trvalo nám to dlouho, než jsem otěhotněla a byla jsem v pořádku a partner taky. Už i z toho důvodu je nám to divné, že tak rychle byla jeho bývalá přítelkyně těhotná.

Děkujeme za odpovědi, co máme dělat dál nebo nějaké rady.

Dobrý den,

ve Vašem případě se bude uplatňovat tzv. třetí domněnka otcovství, tedy, že otcem dítěte je muž, který s matkou souložil v rozhodné době, přičemž otcovství určí soud. Tuto domněnku lze uplatnit pouze, pokud se neuplatní dvě předchozí (matka a domnělý otec jsou manželé anebo podepsali souhlasné prohlášení). Soudní řízení je zahájeno návrhem na určení otcovství. Návrh může podat matka, otec, ale také případně dítě.

Určit genetickou informaci (tzv. DNA) a otcovství lze samozřejmě tzv. testem otcovství, kdy se odebírají vzorky z krve nebo dutiny ústní. U případného soudního sporu je však nutné předložit znalecký posudek, neboť výsledek pouhého testu nebude soudem uznán za relevantní důkazní prostředek. Z pohledu použitelnosti u soudu jistějším způsobem je tedy rozhodně znalecký posudek. Ten je vypracován buď na základě usnesení soudu nebo na základě žádosti soukromé osoby. Znalecký posudek je na rozdíl od anonymního testu proveden se vzorky, jejichž identita je řádně ověřena. Odběr materiálu se provádí za přítomnosti soudního znalce a výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, který lze následně použít právě pro právní úkony. Test otcovství se tedy nemusí provádět soudně, ale hrozí pak riziko, že takový test nebude u soudu uznán. Doporučuji tedy požadovat vypracování znaleckého posudku, pokud jej chcete použít u řízení u soudu.

Návrh na popření otcovství se podává u soudu a je možné tak učinit pouze po omezenou dobu, návrh je možné podat nejpozději do 6 let od narození dítěte. Náklady řízení platí zpravidla ten, kdo prohraje spor v dané věci, tedy v tomto případě, pokud by se potvrdilo, že partner je skutečně biologickým otcem, pak mu pravděpodobně soud uložil povinnost zaplatit náklady spojené se soudním řízením. Žádný jiný trest ve smyslu práva se za popření otcovství neukládá.

Zpětné vrácení výživného soud nepřizná. Za situace, kdy dojde ke snížení, popř. i zrušení výživného, tak v případě výživného pro nezletilé děti platí zásada, že spotřebované výživné, tedy výživné, které povinný rodič už zaplatil, se nevrací. Nezletilému nemůže být uložena povinnost vrátit výživné, příp. jeho část, které mu již bylo vyplaceno. Není tedy možné se domáhat vrácení vyplaceného výživného, které otec vyplatil podle pravomocného rozsudku soudu.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44