Svěření dítěte zpět do mé péče. Jak mám postupovat?

Zodpovězené
12. zář 2023

Dobrý den,

chci se zeptat...Mám svého syna dočasně v pěstounské péči a chci podat návrh k soudu o vrácení zpět do mé péče - jen žiji a pracuji s partnerem dlouhodobě v Německu a ráda bych věděla, jestli to není překážkou a jak mám v tomto případě postupovat.

Děkuji za radu.

Dobrý den,

pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zase jedině soud může také rozhodnout o jejím zrušení, případně také pěstounská péče zaniká v momentě, kdy dítě nabude plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná péče. Soudy a ostatní orgány činné v řízeních o péči o nezletilé děti zpravidla upřednostňuji osobní péči o dítě, v ideálním případě příbuzným nebo osobou blízkou. Předním hlediskem je zájem dítěte, je tedy nutné, abyste ještě před podáním návrhu zajistila, že jste schopna se o nezletilého syna řádně postarat, připravit mu zdravé rodinné zázemí pro jeho výchovu a rozvoj a toto prokázat i v řízení o svěření do péče, tedy v řízení před soudem. Vzhledem ke skutečnosti, že jste uvedla, že syn je v přechodné pěstounské péči, která se zpravidla stanovuje pouze na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních, výkonu trestu odnětí svobody a dalších), pak byste měla být schopna také prokázat to, že již opadla skutečnost, kvůli které byl syn do pěstounské péče přidělen.

Pokud žádáte o svěření syna zpět do Vaší péče, pak bude nutné se s návrhem obrátit na soud. Jako rodič nezletilého musíte podat návrh na svěření do péče, ve Vašem případě se bude jednat pravděpodobně o svěření do výlučné péče. Takový návrh se podává k obecnému soudu dítěte, tedy k soudu, v jehož okrese má dítě své trvalé bydliště. Tento návrh musí obsahovat informace o obou rodičích i dítěti (jména, data narození, bydliště). Návrh musíte adresovat soudu podle místa bydliště vašeho nezletilého dítěte.

Dále je do návrhu dobré uvést informace o zaměstnavateli, popřípadě příjmech a dalších majetkových poměrech, což by dle Vámi uvedených informací neměl být problém. Zaměstnavatel sídlící v Německu zpravidla nebude problém, pokud jste schopna dítěti zajistit stabilní rodinné zázemí a domácnost vhodnou pro jeho rozvoj. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče vždy bere ohled na zájmy a přání dítěte. S návrhem a dalším postupem Vám mohou pomoci také sociální pracovnice oddělení péče o děti v místě trvalého bydliště vašeho dítěte.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44