Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Přímá adopce...

bucek1
21. lis 2020

Hle­dá­me ma­min­ku, kte­rá če­ká dí­tě a ne­mů­že si ho z ja­ké­ho ko­liv dů­vo­du ne­chat. Jsme man­že­lé kte­ří se dlou­ho sna­ží o dí­tě a te­pr­ve ten­to rok jsme se do­zvě­dě­li o pří­mé adop­ci. Ote­ví­rá­me ná­ruč pl­nou lás­ky a če­ká­me na Te­be zla­tíč­ko❤️.