Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Když mi chce přítel darovat část domu, jak je to s daní?

evena
19. říj 2011

Ahoj,
pokud mi chce přítel darovat část domu, jak je to s daní?
Četla jsem že ve vztahu druh-družka je to osvobozené od daně, ale podle právníka by se musel nechat udělat odhad domu, poté bych zaplatila 7% daň, nemáte některá přehled o tom, jak to tedy je?

bocinka
19. říj 2011

já nevím jak to přesně je, ale myslím, že nějaké procento se platilo.... 😕 mamka něco platila, když si dávali s přítelem byt na půl - ale je to už dááávno, u nás platíš i když dostaneš něco od nevlastního rodiče, byť tě prokazatelně vychoval.... 😖

vojtisek2007
20. říj 2011

@evena
Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně (§ 11)

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
I. skupina

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé.

II. skupina

Do II. skupiny patří:
příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
III. skupina

Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Sazby daně
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny (§ 12)
Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do I. skupiny
Základ daně Sazba
přes Kč do Kč
0 - 1 000 000 1,0 %
1 000 000 - 2 000 000- 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 000 - 5 000 000- 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 000 - 7 000 000 - 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 000 - 10 000 000 - 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 000 - 20 000 000 - 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 000 -30 000 000 - 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 000 - 40 000 000 - 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 - 50 000 000 - 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000 a více - 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny (§ 13)
Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do II. skupiny
Základ daně Sazba
přes Kč do Kč
0 - 1 000 000 - 3,0 %
1 000 000 -2 000 000 - 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 000 -5 000 000 - 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 000 - 7 000 000 - 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 000 -10 000 000 - 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 000 -20 000 000 - 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 000 -30 000 000 - 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 000 -40 000 000 - 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 -50 000 000 - 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000 a více - 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

evena
autor
20. říj 2011

ahoj, děkuji za reakce 😉
ale nepotěšilo mě to tedy 😝

j.a.n.i
20. říj 2011

@evena Já tě tedy potěším, je potřeba ten zákon dočíst ještě dál 🙂
Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 19
(3) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

evena
autor
20. říj 2011

@j.a.n.i tak teď sem nějak zmatená už z toho 😨 asi by to chtělo si najít nějakého právníka, který tomu fakt rozumí, ne toho co jsme sehnali my 😒 ale potěšilas 😉 😀

takyja
20. říj 2011

@j.a.n.i
@evena Ale stále zaplatí daň z převodu nemovitostí, kde ten odhad potřebuje mít udělaný, aby daň mohla být vypočtena a zaplacena. V současné době je - pokud se nemýlím - stále ve výši 3% z hodnoty převáděné nemovitosti, ale chystají se legislativní změny.

evena
autor
20. říj 2011

chápu to tedy dobře, že i kdyby jsme se vzali, já sice neplatím, ale přítel by musel i tak nechat udělat odhad + zaplatit daň?

existuje něco jako společné jmění manželů ... nedá se to po svatbě nějak do toho zahrnout? prostě nedá se to jen sepsat, bez nějakých velkých výdajů? 😒
@takyja

j.a.n.i
21. říj 2011

@takyja @evena S 2. skupinou zkušenost nemám, ale vím, že v 1. skupině se neplatí ani daň z převodu nemovitosti (ale přiznám se, že se mi teď nechtějí dohledávat paragrafy, zda to platí jen pro 1. skupinu nebo i pro druhou). A i v případě, že by se ve druhé skupině daň z převodu platila, tak ji neplatí přítel, ale ty, přítel by daň z převodu platil v případě, že by ti tu část prodal.

lostakova
23. říj 2011

Mám dotaz k té 2. skupině - jak se prokazuje, že obdarovaný a darující žijí ve společné domácnosti? Stačí stejné trvalé bydliště? Jak se případně prokáže, od kdy tam to bydliště mají? Nebo musí být ještě něco jiného? Nějaké prohlášení, svědectví?

j.a.n.i
24. říj 2011

@lostakova To přesně nevím, ale mělo by myslím stačit čestné prohlášení, když bude podpořené trvalým bydlištěm, tak je to určitě plus. A nesmíš nikde jinde tvrdit opak, třeba při případné žádosti o sociální dávky.

lostakova
24. říj 2011

@j.a.n.i Podařilo se mi zjistit, že v případě 1. a 2. skupiny se vůbec nepodává přiznání k darovací dani. Máme tedy dojít na finančák a jen jim tam donést to čestné prohlášení a to je všechno?
Tím, že dojde k darování, dojde i ke změně majitelů (resp. místo dvou majitelů bude pak jen jeden). Chápu správně, že se neplatí ani daň z převodu nemovitosti?
Představuji si to asi takhle: podepíše se darovací smlouva, jeden originál se nechá ověřit u notáře, na katastr se podá návrh na vklad. Sepíše se čestné prohlášení. Nemusí se dělat odhad, neplatí se žádná daň. Takhle je to vše?
Ještě se určitě zeptám na finančáku. Nemám moc jasno, jestli čestné prohlášení píší oba nebo stačí jen jeden nebo jestli naopak musí být ještě někdo třetí. A hlavně, kam s tím čestným prohlášením? Na FÚ, na katastr?

j.a.n.i
24. říj 2011

@lostakova Katastru je to jedno, tam určitě ne, takže buď na finančák nebo nikam 🙂
Jinak darovací smlouvu potřebuješ 4x, z toho na jedné musí být ověřené podpisy, ověřovat u notáře netřeba, stačí matrika nebo czechpoint. Na katastr dáš návrh na vklad, ty 4 kopie smlouvy a 500,- kolek (někde se to platí hotově). A daň z převodu se v tom případě neplatí taky, tudíž odhad netřeba.

lostakova
24. říj 2011

@j.a.n.i Volali jsme na FÚ a bylo nám řečeno, že čestné prohlášení nestačí, že to může podepsat kdokoli. Skutečnost, že dárce i obdarovaný žijí více než jeden rok ve společné domácnosti se musí prokázat nějak líp, dobré je třeba svědectví sousedů a další důkazy. Ani shodné trvalé bydliště není dostačující důkaz. Pomalu jsme to vzdali a začínáme počítat s tím, že tu darovací daň budeme muset zaplatit.
Jinak prý přiznání k darovací dani se podává i u 1. a 2. skupiny a FÚ pak určuje a přezkoumává případné osvobození od daně.

j.a.n.i
25. říj 2011

@lostakova Tak to fakt nevím jaké důkazy by si představovali... 😒 Jinak my jsme teď dělali darování nemovitosti několikrát a nikdy jsme na finančák nic nedávali a ani nic nechtěli, ale je fakt, že to bylo v 1. skupině, která je dost jednoduše kontrolovatelná. Nicméně, letos se měnilo, že se musí podat přiznání k dani z příjmu (pokud má člověk ŽL) i když je daňová povinnost nulová, tak to možná platí obecně pro všechny daně.

lostakova
25. říj 2011

@j.a.n.i Ta paní říkala, že je v podstatě na nás, jak jim to prokážeme.
Já četla zákon (bylo to na netu, tak doufám, že to byla aktuální verze) a pochopila jsem z něj, že přiznání se v případě 1. a 2. skupiny podávat nemusí. Paní z FÚ řekla, že se podává i v tomto případě. Prostě mi to přijde, že záleží na konkrétním úřadě, jak si zrovna ten zákon vykládají oni.

j.a.n.i
25. říj 2011

@lostakova Jo, taky mi to tak místy připadá... 😒

Sem začni psát odpověď...

Odešli