Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

DOMESTOS Extended Power Pine

DOMESTOS Extended Power Pine je čistící a zároveň dezinfekční prostředek.
V neředěném stavu se používá k umývání toalet. Po naředění jej můžete použít jako čistící prostředek na podlahy, kachličky, pracovní plochy nebo bělení prádla.
Díky jeho hustému složení se udrží na toaletní míse, díky čemuž omezuje množství bakterií po spláchnutí.
Zabíjí 99,9 % bakterií a virů.
DOMESTOS Extended Power Pine

Složení:
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100g, Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), Neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Mýdlo, Parfum

Bezpečnostní pokyny:

 • Žíravý
 • Nebezpečný pro životní prostředí.
 • Může být korozivní pro kovy.
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.

Objem: 750 ml

Kde koupím DOMESTOS Extended Power Pine?

Nové články

Hodnocení a zkušenosti s Domestosem Extended Power Pine

Máš zkušenost s Domestosem Extended Power Pine?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost