Dětská kresba

Dětská kresba prochází určitým vývojem a je u každého dítěte jiná. Záleží na dětských zkušenostech a rozvoji intelektuálních a motorických dovedností8. Pokud se dítě rozvíjí správně, prochází stádiem výtvarného vývoje zrhuba ve stejném období jako jeho vrstevníci. Dětská kresba a kreslení určitých tvarů, postav nebo témat se rozvíjí stejně individuálně jako každé dítě.
Dětská kresba

Kresba je prostředkem komunikace, kdy dítě začíná objevovat svět a to, co vidí, chce nějak popsat a neumí se vyjádřit nebo popsat písmem. Děti většinou končí kreslit mezi 10. a 11.rokem, kdy je jejich slovní zásoba natolik dostatečná, že si při popisování určité situace vystačí s psaným nebo mluveným projevem. V této době si děti začínají psát také deníky nebo píši první básničky.

Kresbou se rozvíjí jemná motorika, kdy se dítě učí používat jemně svou ruku. Nejdříve dítě kreslí ramenem, poté se zapojuje také loket a zápěstí.

Na vývoj dětské kresby působí také ostatní faktory:

 • podpora rodičů a okolí,
 • nadání pro kreslení,
 • individuální zájem dítěte.

Fáze dětského kreslení

Dětská kresba prochází třemi vývojovými fázemi:

 1. NEZOBRAZUJÍCÍ SE - dítě v tomto období poznává způsob a podstatu kreslení. Během hraní dítě vytváří první čmáranice.
 2. IZOLOVANÉ PŘEDSTAVY - dětská kresba začíná mít tvar, kreslí postavy a předměty. Věci zatím nejsou umístěny v prosotoru nebo nezasahují do děje na obrázku. V myšlenkách dítě vidí, že na obrázku je pejsek, který štěká na pána, ve skutečnosti je na obrázku namalovaný jen pejsek.
 3. SITUAČNÍ KRESBA - jde o nejrozvinutější fázi dětské kresby, kdy postavy a předměty zasahují do děje na obrázku a vytváří tak kompozici.

Odborníci se shodují na tom, že dětskou kresbu lze porovnat s vývojem dětské řeči. První nezobrazující se fáze lze přirovnat k prvnímu dětskému žvatlání, druhá fáze izolované představy se ztotožňuje s jednoslovnými dětskými větami. Situační kresba je srovnatelná se souvisejícími víceslovnými větami.

Dětská kresba

Proč dítě kreslí?

 • rozšiřuje si své vlastní já,
 • dítě se zaměřuje na sebe, na vlastní ego,
 • kresba je vyjádřením dětských myšlenek,
 • kresbou si dítě kreslený předmět přivlastňuje,
 • kresbou si dítě uspořádává svět do tvarové podoby,
 • v kresbě hledá dítě podobné, společné znaky.

Vývoj kresby souvisí s vývojem dítěte

1 rok věku

Dítě začíná poznávat svět, ale dosud z něj zná jen kousky. Pokud dostane roční dítě do ruky pastelku, umí s ní manipulovat a možná i něco málo "nakreslit". Schopnost dítěte kreslit jej posouvá ve vývoji výrazně kupředu. Kresbu dítě provádí rozmachem ruky, kdy je centrem pohybu ramenní kloub, postupně se zapojuje do kreslení také loket a zápěstí. Úhel a tvary kresby jsou náhodné a míří na papíru do všech stran. Dítě obrázek pojmenovává až dodatečně.

2 roky věku

Ve 2 letech se v dětské kresbě objevují první čmáranice. Dítě chápe svět a snaží se ho zobrazit také při malování. Ve věku 1,5 - 2 roky2 se v dětské hlavičce zrodí myšlenky nakreslit svět, jak ho vidí. Dítě pozoruje kolem sebe děj a vztahy v něm, uvažuje nad tím co vidí a kreslí první znaky. Tímto se také trénuje spojení oka, mozku a ruky. Kreslení je hrou, kterou podněcuje hra s jinými předměty.
Kresba 2 leté holčičky

3 roky věku

Před 3. narozeninami1 začíná dítě kreslit kruh, nepravidelný ovál a spirálu. Časem dítě zkouší kreslit další tvary, jako je rovná čára čtverec nebo trojúhelník, které mají zpočátku zaoblené tvary. Dítě si během kresby trénuje ruku, oko a mysl.
Dětská kresba 3 letého chlapečka

Když se dítě naučí kreslit základní tvary, začíná mít jeho kresba význam - kreslí panáčka. Nejprve jde o člověka ve tvaru hlavonožce - postava je tvořena kruhem, který představuje hlavu a trup zároveň. Ke kruhu dítě přikreslí čáry, které znamenají nohy a někdy přidají taky ruce. Člověka ve tvaru hlavonožce kreslí děti jednotně během 3. až 5. roku téměř po celém světě. S růstem věku rostou také detaily na kreslené postavičce, která je obohacena o oči, nos, pusu nebo i pupík. Nejdetailněji se dítě zaobírá při kreslení lidskou tváří.

4 roky věku

Ve 4 letech se dítě snaží na papír přenést své myšlenky. Kresba je konkrétní včetně barev. Dítě zvládne nakreslit menší kruh do velkého. Dítě kresbou komunikuje s okolím, předává okolí tak své zážitky, vzpomínky nebo představy. Při kreslení člověka odděluje hlavu od trupu, kde je každá část těla zobrazena vlastním kruhem nebo oválem. Hlava bývá větší, protože ji dítě považuje za podstatnější. Šikovnější děti panáčka obohacují o vlasy nebo prsty na rukou.

6 let věku

Dítě až v 6 letech věku zvládne nakreslit kompletní postavu člověka, která má všechny viditelné orgány umístěné na správném místě. Ruce vycházejí z trupu a směřují do stran, hlava bývá pokrytá vlasy, končetiny mají prsty. Postupně dítě u kresleného panáčka určuje také pohlaví. Až když si dítě uvědomuje své tělo včetně svého pohybu v prostoru, zvládne nakreslit i sebe samo.

7 let věku

7 leté dítě kreslí to, co vidí a časem jeho zájem o kreslení klesá. Kreslená postavička má nohy umístěné blíže k sobě, ruce jsou ve výšce ramen. Na obrázku je viditelný také krk panáčka. Dítě se učí kreslit postavu člověka z profilu.

9. až 10. rok věku

Devítileté dítě se snaží kreslit postavu v pohybu nebo při nějaké činnosti. Při kreslení se více zaměřuje na detaily odlišující postavu chlapce od postavy děvčete. Po 10. roku věku se zájem o kresbu u dítěte snižuje a pokud není dítě výtvarně nadané, kresba se dále nerozvíjí.

Faktory ovlivňující vývoj dětské kresby

 • Mentální vyspělost dítěte - dětská kresba nemusí být na stejné úrovni vývoje, jak jako je mentální vyspělost dítěte.
 • Motorika - aby dítě mohlo kreslit, musí zvládnout koordinaci oko - ruka. Pokud dítě koordinaci nezvládá nebo je handicapované, odráží se to na vývoji jeho kresby.
 • Lateralita - u dětí, u kterých probíhá vývoj laterality pozvolněji, bývá nechuť ke kreslení. Když dítě s poruchou laterality začíná kreslit, je upřednostňování jedné strany těla rozhodnuto.
 • Zrakové vnímání - zrakem dítě rozlišuje celek kresby na jednotlivé části, viditelné detaily, odlišnosti a shody.
 • Paměť, schopnost představivosti a reprodukce a pozornost - dítě si je schopno zapamatovat objekt, který kreslí a při samotném kreslení "lovit" z paměti.

Více o dětské kresbě na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20081004212211/http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna/index.php?k=41
 2. http://www.cpppapke-okolie.sk/download/metmat_kresba.pdf

Hodnocení a zkušenosti s dětskou kresbou

Máš zkušenost s dětskou kresbou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost