Hudební výchova

Hudební výchova
Hudební výchova patří k povinným předmětům na základní škole, kdy je žákům nabízena v mnoha podobách, jako je hraní na hudební nástroje, doprovod při hodinách nebo jako účast se svým zpěvem na městských nebo krajských soutěžích.

V jiné podobě se lze s hudební výchovou setkat také v mateřské školce, kdy dětí zpívají nebo tančí na známé lidové písničky nebo říkadla. Paní učitelky doprovázejí děti hrou na hudební nástroj, ty šikovnější mají v ruce bubínek, triangl nebo tamburínu.

Hudební výchova hrou

Hry během hodin hudební výchovy by měly rozvíjet dětský hudební sluch, dětskou tvořivost a rytmické cítění. Určitě také fantazii, smysl pro humor a odvahu.

Hrou může být např.:

 • hledání věcí a místo přihořívá dětí ubírají nebo přidávají na intenzitě hlasu při zpívání, zatímco někdo z nich hledá skrytý předmět
 • děti můžou podle tónů hádat písničku
 • naučit děti dirigovat jako dirigent velkého orchestru a poté je nechat, aby pomocí dirigování vedly skupinku
 • vytvářet nová slova pro známou písničku, hudbu zanechat stejnou

Hudební nauka online

Hudební výchova online formou znamená, že děti mají k dispozici učebnice nebo materiály k výuce hudební výchovy na internetu. Např. noty, nezbytná teorie k hudební výchově či písničky.

Hudební výchova noty

Noty jsou tvořeny hlavičkou, nožičkou a praporkem a v hudební výchově jsou uspořádány v notové osnově, která má 5 linek a 4 mezery. Na začátku notové osnovy je umístěn houslový klíč. Noty, resp. hudební abeceda mají 7 tónů - C, D, E, F, G, A, H.

Noty se dle délky dělí na:

 • celou, která trvá 4 doby,
 • půlovou, která trvá 2 doby,
 • čtvrťovou, která trvá 1 dobu
 • a osminovou, která trvá 1/2 doby.

Učebnice hudební výchovy

Na trhu je velké množství učebnic pro předmět hudební výchovy na základních školách. K dispozici jsou zpěvníky, knihy s teorií nebo CD s hudbou a karaoke texty. Učebnice mohou mít také speciální zaměření na nějakou událost, např. vánoční koledy.

Hudební výchova v mateřské škole

Ve školce9 jsou děti seznamovány s hudebními nástroji, učí se říkanky, básničky a písničky. Písničky jsou doprovázeny většinou hrou paní učitelky na klavír a doprovod je zajištěn na hudebních nástrojích (většinou jde o orffovské nebo rytmické hudební nástroje - triangel, činely, bubínky, rolničky aj.), které obsluhují děti.

Některé mateřské školy nabízejí svým žáčkům také hudební kroužky, např. hra na flétnu. Při hře na flétnu se děti učí nejprve správnému dýchání, které předchází onemocněním horních dýchacích cest. Mladší děti se se zobcovou flétnou teprve seznamují, ti starší již na nich doprovází v programu na besídkách a vystoupeních.

Video: Zpívání ve školce

Hudební výchova na základní škole

Na základních školách bývá předmět Hudební výchova vyučován v rozmezí 1 hodiny týdně. Hudební výchova doprovází žáky od 1. do 9. třídy.

Hudební výchova na základní škole seznamuje postupně žáky s vokální, instrumentální, pohybovou a poslechovou činností. Hudba rozvíjí u žáků cit a pochopení hudby, žáci jsou zapojováni nejen do zpívání, ale také do mluveného a pohybového projevu. Žáci se na hodině zapojují také aktivní hrou na hudební nástroje.

Poslechem různých žánrů hudby jsou žáci zapojování v hodinách k analýzám poslouchaných pěveckých děl.

Video: Hudební výchova na základní škole

Více o hudební výchově na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://rvp.cz/filtr-ZVGA-DC-1
 2. http://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZGAA
 3. http://www.ms-jizerska.estranky.cz/clanky/hudebni-trida/trida-se-zamerenim-na-hudebni-vychovu.html
 4. https://web.archive.org/web/20130919074801/http://www.hudebnivychova.cz/SesitZSukazka1dil.pdf

Hodnocení a zkušenosti s hudební výchovou

Máš zkušenost s hudební výchovou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost