Školní zralost

Školní zralost (též školní připravenost) je schopnost dítěte převzít a úspěšně plnit požadavky, které jsou na něj kladeny v počátečních fázích školního vyučování. Požadavky se týkají tělesné, intelektuální, sociální a morální stránky osobnosti dítěte.
U nás je základním, ale ne určujícím kritériem věk šesti let.

Školní zralost zahrnuje:

  • tělesnou zralost - celkový stav vývinu organismu dítěte a jeho zdraví
  • rozumovou zralost - rozlišení zvukové a vizuální podoby slova, logické myšlení, zvládá analýzu celku na části
  • percepční zralost - odráží se ve stupni rozvoje dětské kresby a ve schopnosti napodobit předložen tvar. Úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky, grafomotoriky a senzorické koordinace.
  • citovou zralost - předpokládá se relativní emocionální stabilita a snížení impulzivních reakcí v dětských projevech, kladný vztah k učení, školní práci a samostatný postup od hry k cílevědomé práci s dokončením úkolu
  • sociální zralost - spočívá v přijetí role školáka a zvládnutí jednoduchých sociálních situací ve škole, v projevení potřeby stýkat se s vrstevníky a jinými lidmi, spolupracovat, podřídit se skupině a autoritě učitele, dobře snášet odloučení od matky a blízkých

Prototyp dostatečně zralého školáka

Řeč

Dítě připraveno na školu by mělo mít dostatečnou slovní zásobu a mluvit čistě a srozumitelně. Mělo by znát: své celé jméno, adresu, členy rodiny, dny v týdnu, roční období (případně i měsíce v roce), základní barvy, geometrické tvary, pojmenovat běžné zvířata, rostliny, části těla. V čem má hodně dětí problémy, je rozvinutá sluchová analýza: budoucí školák by měl umět říct, jaké písmeno je na začátku slova, jaké na konci, případně i vytleskávat slabiky a hlásky.

Sociální zralost

Dítě zralé do školy se nestydí navázat kontakt s jinými dětmi nebo dospělými. Umí se samo přezout, obléci, umýt, chodí na toaletu. Nedělá mu problém zůstat chvíli bez rodiče (některé školy to zkouší tak, že při zápisech děti od rodičů vezmou a nechají je samotné pracovat ve třídě). Při příchodu umí pozdravit, při stolování se nerozptyluje hraním nebo mluvením, umí si po sobě uklidit hračky a nemá problém hračky půjčit. Dokáže se soustředit na jednu činnost alespoň 20 minut a umí ji i dokončit. Umí rozeznat hru od povinnosti, umí spolupracovat. Dítě by nemělo mít problémy říct svá přání, případně starosti, které ho trápí.

Jemná motorika

Téměř hotový školák by měl umět správně držet psací potřeby, napodobit tvary písma, geometrické tvary, a nakreslit kompletní postavu člověka (s hlavou, krkem, rukama, nohama, a břichem). Měl by umět kreslit čáry, vlnovky, osmičky. Vybarvit obrázky, stříhat, modelovat, navlékat korálky.

Hrubá motorika

Dítě by nemělo mít problém ani s hrubou motorikou: umí skákat (i na jedné noze), běhat, přelézat, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo, dělat kotrmelce.

Orientace

Dítě připravené na vstup do školy umí říct, kde je vpravo, kde vlevo, a kde nahoře, dole, nad, pod, přes. Nezabloudí v místě svého bydliště, zná pravou a levou ruku. Umí se orientovat i v čase (dnes, včera, zítra, ráno, poledne, večer, bude, bylo). Rozezná základní barvy a geometrické tvary.

Počítání

6-leté dítě by mělo umět počítat do deseti, znát číslice od jedné do deseti a umět je přiřadit k počtu. Stejně by mělo umět přiřadit počet předmětů k číslu, rozluštit lehké matematické hádanky. Umí rozlišovat co je více, co méně, mnoho, málo, trochu.

Chce se učit

V neposlední řadě by se mělo dítě připravené na vstup do školy rádo učit: chce vědět víc, ptá se rodičů na jednotlivá písmena, zajímá se o základní počty. Má v zásobě neustálou palbu otázek typu: proč? Rádo dostává nové úkoly a řeší je, a vydrží je řešit až do konce? Pak je na školu připraveno.

Více o školní zralosti na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. Školní portál: http://www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly
  2. http://www.alenaz.estranky.sk/clanky/skolska-zrelost.html

Hodnocení a zkušenosti se školní zralostí

Máš zkušenost se školní zralostí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
marecek4  14. pro 2014

Způsobilost dítěte????

Absolutně nechápu z jakého důvodu by se mělo dítě ještě v předškolním věku zatěžovat např. poznáváním čísel, počítám do deseti a ještě přiřazovat čísla k počtu puntíků nebo čehokoliv jiného? Co s nimi budou dělat učitelky ve škole? Když šli starší do školy, tak nic takového po nich nikdo nechtěl - básnička, tvary a barvy stačily - co se tak zásadního v našem školství změnilo za cca 10 let, že jsou kladené tak vysoké nároky na předškoláky? A rozhodně to není počtem dětí - vždyť nás bývalo ve třídě dvakrát tolik než dnes a s řešením úkolů až do konce - no tak to by do školy nechodila minimálně polovina lidí v naší republice, protože právě další školní docházka a požadavky na vybavení dětí je od tohoto vzdalují - kalkulačky, počítače a tablety a mobily - připojení na net a dítě si výsledky dohledá, místo toho, aby je samo zpracovalo
6 lidí považuje za užitečné