Dětský autismus

Dětský autismus (F84.0) nebo Kannerův syndrom je typ pervazivní vývojové poruchy, která je definována přítomností abnormálního a / nebo narušeného vývoje a která se projevuje do tří let věku života. Je charakteristická abnormalitami ve všech třech oblastech - sociální interakce, komunikace a omezeného opakujícího se chování. Porucha je 3-4x častější u chlapců, než u dívek. Při autismu se mohou vyskytnout všechny stupně IQ, ale asi u tří čtvrtin případů se vyskytuje signifikantní mentální retardace.

Video (CZ): Detský autismus

Diferenciální diagnostika

Na rozdíl od jiných druhů pervazivní vývojové poruchy je třeba, aby byla zvážena specifická vývojová porucha řeči (F80.2) s druhotnými socioemočními problémy, reaktivní porucha vztahů (F94.1), nebo desinhibiční typ náklonnosti (F94.2), mentální retardace (F70-F79) s některou přidruženou poruchou emocí (chování), schizofrenie (F20) s neobvykle časným vznikem a Rettův syndrom (F84.2).

Vylučuje

  • autistickou psychopatii (F84.5.)

Více o dětském autismu na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. Autistické centrum Andreas: http://www.andreas.sk/index.php?www=autizmus
  2. https://web.archive.org/web/20110824114128/http://www.autizmus.info/autizmus/
  3. http://www.oautizme.sk/

Hodnocení a zkušenosti s dětským autismem

Máš zkušenost s dětským autismem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru