Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Otcovství. Je nějaká možnost, aby miminko mělo příjmení po příteli (otci miminka) a ne po manželovi?

Zodpovězené
9. dub 2021

Dobrý den,

prosím Vás s kamarádkou řešíme její složitější situaci. S manželem nežije, žije s přítelem už cca 3 roky a teď spolu budou mít miminko. Jenže bohužel rozvedená není. Žádost o rozvod podala v únoru a bohužel jí zatím nic od soudu nepřišlo, ale TP má 20.5.,2021. Problém je ten, že bohužel miminko bude mít příjmení po manželovi nikoliv po nynějším příteli a vlastně otci miminka.

Je tu nějaká možnost, aby to miminko mělo příjmení po příteli a ne po manželovi?

K porodu musí mít manžela kopii OP a rodný list. Vztah k manželovi je i dodnes nepříjemný, takže ten OP ani rodný list od něj mít stejně nebude.

Poradíte prosím, co dělat?

Mockrát děkuji za odpověď.

Koudelková

Dobrý den, paní Koudelková,

děkujeme za důvěru, s kterou jste nám napsala. Ptáte se, co může Vaše kamarádka udělat pro to, aby její dítě mělo příjmení po biologickém otci a ne po manželovi.

Dítě bylo počato za trvání manželství. Proto bude v rodném listu jako otec dítěte zapsán manžel. Do knihy narození se dítěti zapíše společné příjmení rodičů, nebo, mají-li příjmení různá, zapíše se příjmení jednoho z nich, určené dohodou při uzavření manželství. Příjmení dětí, na kterých se manželé dohodli, jsou zapsaná v oddacím listu. Nevyplývá-li z oddacího listu rodičů dohoda o příjmení dítěte, zapíše se dítěti příjmení, na jehož užívání se manželé dohodli.

Manželé by se také měli dohodnout na křestním jménu/jménech pro dítě. Jméno dítěte bude do matriky a pak do rodného listu dítěte zapsáno na základě souhlasného prohlášení obou manželů. Pokud se manželé nedohodnou na jménu do 1 měsíce od narození dítěte, nebude mít dítě v knize narození a v rodném listu zapsané jméno. Matrika v takovém případě učiní oznámení soudu, který dále ve věci rozhoduje.

Co se týče dokladů, které musí doložit matka v porodnici pro účely zapsání dítěte do knihy narození - podle zákona o matrikách, jménu a příjmení (Zákon č. 301/2000 Sb., §16) předloží jeden z rodičů dítěte narozeného za trvání manželství:
a) oddací list,
b) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
c) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
d) souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
e) případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

V porodnici by tedy měl jako doklad postačit oddací list. Od manžela bude potřeba písemný souhlas se jménem dítěte.

Dítě bude mít tedy po narození příjmení, na kterém se manželé dohodli při uzavření manželství. Změnit příjmení dítěte na příjmení po jeho biologickém otci je možné až poté, co dojde ke změně otcovství, biologický otec bude zapsaný v rodném listu dítěte a poté rodiče požádají o změnu příjmení dítěte.

Do 1 roku od narození dítěte může dojít ke změně otcovství společným prohlášením matky, manžela a biologického otce. Manžel by s tím musel souhlasit a před soudem uznat otcovství jiného muže. Zde jsou podmínky změny otcovství, které upravuje občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb., § 777):
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Pokud manžel nebude souhlasit s prohlášením otcovství, může matka nebo biologický otec podat k soudu návrh na určení otcovství. Soud pak na základě důkazů (většinou testy DNA) určí otce dítěte.
Změna otce v rodném listu dítěte bude v každém případě možná až po rozvodu manželství. Po zapsání biologického otce do RL dítěte pak mohou rodiče společně požádat o změnu příjmení dítěte. Do té doby bude mít dítě příjmení po manželovi.

Pokud by Vaše kamarádka potřebovala další informace např. o změně otcovství, rozvodu, jménu a příjmení pro dítě, může se obrátit na naši Poradnu Na počátku. Kontakt najdete na našich webových stránkách https://napocatku.cz/poradna/

Přejeme Vám i Vaší kamarádce radost a pokoj do dalších dní.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Hana Zinková
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz