Dotazník - Léčba neplodnosti - Bakalářská práce

knasla
12. říj 2013

Vážené dámy,
Jmenuji se Kateřina Burešová, jsem studentkou Vysoké školy zdravotnické, o. p. s, v oboru Porodní asistentka a píši bakalářskou práci na téma:,, Léčba neplodnosti u žen z pohledu porodní asistentky“. Cílem této práce je zjistit nejčastější příčinu a léčbu neplodnosti.
Tento dotazník je anonymní, získané informace budou použity pouze ve výše uvedené
práci. V případě otázek mne kontaktujte na e-mailové adrese: Lecba.neplodnosti.BC@seznam.cz

Dotázník zde:
http://s.click4survey.cz/7b003fd9