Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Výchova a vzdělávání

Výchova je cílená, vědomá a mnohostranná činnost, kterou se snažíme člověka připravit ke zvládání osobního, pracovního a společenského života. Existovali a existují různé styly výchovy, jsou ovlivněny dobovými, sociálními a kulturními podmínkami a odlišnými úhly pohledu na chápání člověka. Vzdělávání je proces učení se, získávání a osvojování si znalostí a dovedností.

Typy výchovy:

  • Autoritářská - vychovávající kontroluje a vyžaduje dodržování příkazů a zákazů bez ohledu na názor dítěte, převažuje komunikace směrem od vychovávajícího k vychovávanému (patří sem výchovné postupy tzv. cvičitelů dětí1, jako je např. Estivillova metoda učení usínání)
  • Liberální výchova - vychovávajicí je benevolentní a na dítě klade malé a nenáročné požadavky, kontrola jejich plnění je nízká
  • Demokratická harmonická výchova - vztah mezi vychovávajícím a dítětem je založen na vzájemné důvěře, diskuzi a jasně daných pravidlech, jejichž dodržování je přiměřeně kontrolováno (patří sem např. kontaktní rodičovství, respektující výchova2, Montessori pedagogika1)
  • Disharmonická výchova - vychovávající jedná rozporuplně, v čase nekonzistentně, řídí se dle momentálních nálad a popudů, nejsou předem dána jasná pravidla
  • Zanedbávající výchova - vychovávající o dítě nedbá, nezajímá ho, co se dítě učí, co dělá, s kým se stýká
  • Nadměrně ochranná výchova (tzv. opičí láska) - vychovávající se o dítě stará přehnaně, přání dítěte je mu často rozkazem

Použité zdroje

  1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Výchova
  2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Styly_výchovy
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdělávání
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Kam dál?

Zkušenosti s výchovou a vzděláváním

Máš zkušenost s výchovou a vzděláváním?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost