Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Afázie

Porucha myšlení, chápání a hledání slov se nazývá afázie. Onemocnět afázií mohou lidé se špatnou funkcí mozku nebo lidé s psychickými problémy (např.trpící depresemi).

Hledáš článek o narušené komunikační schopnosti? Přejdi na samostatný článek: Narušená komunikační schopnost.

Příčiny afázie

 • cévní mozková příhoda (krvácení nebo nedokrvování mozku)
 • poranění mozku
 • nádory mozku
 • zánětlivé onemocnění mozku (encefalitida, meningoencefalitida)
 • afázie se objevuje také u Alzheimerovy či Pickovy nemoci
 • při intoxikaci mozku (alkoholická nebo drogová toxikace)
 • narušení vyvíjející se centrální nervové soustavy u dětí

Poruchy řeči

Přejdi na samostatný článek: Řeč.

Video (CZ): Afázie

Dělení afázie

Afázie má dvojí dělení:

První dělení:

 • kortikální
 • subkortikální

Druhé dělení:

 • Brocova afázie - lidské chápání je zachováno, řeč se nepakuje, ale není plynulá. Pacienti vyřknou během minuty zhruba 10 slov. Přestávky jsou delší než mluvená část. Věty nejsou tvořeny správně podle gramatických pravidel, časté je chybné používání předložek nebo spojek. Mluvené i psané řeči rozumí bez problému. Pacientova psaná řeč je na úrovni jeho mluvené řeči.
 • Wernického afázie - lidské chápání je narušeno, člověk mluví plynule, ale slova nemají smysl, ale ani se neopakují. Řeč je plynulá, ve větách se objevují zbytečná slova nebo slabiky, které dodávají větě nesmyslnost. Věta je dostatečně dlouhá, rytmická i melodická. Psaná řeč je na stejné úrovni jako mluvená.
 • Kondukční afázie - člověk chápe dobře, řeč je správně tvořena, vytrácí se opakování slov. Pacient má problém při opakování víceslovných vět, které slyší.
 • Transkortikální senzorická afázie - chápání není dobré, řeč je plynulá, ale opakují se slova. Podobá se Brockově afázii s tím rozdílem, že pacient dobře opakuje, dobré je také čtení nahlas a pojmenovávání předmětů.
 • Transkortikální motorická afázie - lidské chápání je zachováno, řeč se opakuje a není plynulá.
 • Anatomická afázie - objevuje se u všech typů afázie, člověk má problém při spontánním rozhovoru pojmenovávat správně předměty.
 • Globální afázie - je charakteristická téměř naprostou ztrátou tvorby řeči či chápání slyšeného jazyka.

Lékařské vyšetření afázie

Před vyšetřením je důležité určit pacientův mateřský jazyk a vyšetřit jej na sluch, zda není jakkoliv poškozen. Po tomto vyšetření je testováno pacientovo chápání zaměřeno na jeho orientaci (základní otázky jsou zaměřeny na pacientovo jméno, věk, kde se nachází, jaký je den, datum). Při rozhovoru nechává lékař pacienta hovořit samostatně. Během rozhovoru se zaměřuje na pacientovo vyjadřování, plynulost řeči a výběru slov.

Jednoduchými testy na zjištění a rozsah afázie jsou:

 • nechat pacienta vyjmenovat během 1 minuty zvířata, která zná (norma je 18 - 22 zvířat),
 • během časového úseku vyjmenovat slova na vybrané písmenko
 • opakovat po určitou dobu jednoduchou víceslovnou větu

Před vyšetřením je nutno znát, zda je pacient pravák nebo levák, neboť centrum řeči leží v upřednostňované části hemisféry. Praváci mají téměř 100% dominantní levou hemisféru, leváci ji využívají jen na 70%.

Více o afázii na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Afasie
 2. http://neurocentrum.cz/afazie.htm
 3. https://web.archive.org/web/20160624131542/http://www.logopedonline.cz/vady-reci/afazie.html

Externí linky

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Kam dál?

Zkušenosti s afázii

Máš zkušenost s afázii?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost