Anamnéza

Proč mají lékaři už při první návštěvě tolik otázek a z jakého důvodu je zajímají i nemoci, které se vyskytují ve tvojí rodině? Skutečně je potřeba, aby věděli, jestli měla babička cukrovku? Pojď spolu s námi zjistit, co je to anamnéza, jaký je její význam a na co se tě bude ptát například tvůj gynekolog nebo porodník, až budeš čekat miminko.

Anamnéza v těhotenství

Lékař potřebuje informace o zdravotním stavu –⁠ tvém i tvojí rodiny.

Co je anamnéza?

 • Je to rozhovor mezi tebou a lékařem, během kterého se ptá na otázky ohledně tvého zdravotního stavu a zdravotních problémů tvých pokrevních příbuzných. Jeho délku ovlivňuje řada faktorů – například i to, zda má doktor k dispozici celou tvoji zdravotní dokumentaci, jestli se jedná o preventivní prohlídku nebo právě řeší akutní problém, který vyžaduje rychlý operační zákrok, tím pádem nemá moc času. V neposlední řadě svou roli hraje i pečlivost konkrétního lékaře.
 • Anamnéza se provádí při prvním kontaktu s daným lékařem – tedy tehdy, změníš-li lékaře nebo pokud přijdeš poprvé k nějakému specialistovi.
 • Na otázky doktora bys měla odpovídat pravdivě, jde přece o tvé zdraví. Platí to i v případě, kdy tušíš, že ho odpověď příliš nepotěší, nebo se dokonce stydíš. V takových situacích je rozhodně dobré dát ostych stranou. Uvědom si, že naproti tobě sedí odborník, který už během své praxe zažil opravdu mnohé, a nikdy nevíš, zda by se ti lež nevymstila.
 • Anamnézu lze zjednodušeně rozdělit na dvě části – osobní anamnézu a rodinnou anamnézu (RA). Zatímco během osobní anamnézy jsi v centru pozornosti ty, rodinná anamnéza se zaměřuje na tvou rodinu – konkrétně na tu část, se kterou tě spojuje pokrevní pouto.
 • Jednotlivé specialisty budou zajímat rozdílné informace, rozhovor s nimi se proto může v mnoha ohledech lišit.
 • Anamnézu zjišťuje také pediatr, přičemž tehdy za dítě odpovídá jeho zákonný zástupce, nejčastěji jeden z rodičů.

Anamnéza v těhotenství

Anamnéza se týká těhotných žen i ostatních pacientů a pacientek.

Co přesně lékař zjišťuje?

Informace, které ho budou zajímat o tobě – osobní anamnéza:

 • Jaké léky momentálně bereš a jaké jsi dlouhodobě užívala v minulosti.
 • Na jaké (vážnější) nemoci ses v minulosti léčila a jakými zdravotními komplikacemi si procházíš teď.
 • Jaké operace jsi podstoupila. Klidně vzpomeň i operaci v dětském věku (v případě, že anamnézu provádí anesteziolog, může ho zajímat, jak jsi reagovala na narkózu).
 • Jestli máš nějaké alergie
  • Pokud jsi alergická na nějaké léčivo, tak to rozhodně nezapomeň říct – častá bývá třeba alergie na paracetamol.
 • Jaký životní styl vedeš:
  • zda jsi kuřačka (případně, zda jsi kouřila v minulosti a jak dlouho),
  • jak se stravuješ (speciální diety a stravovací návyky – veganství, vegetariánství atd…)
  • jakou práci vykonáváš a zda sloužíš noční změny,
  • s kým žiješ v jedné domácnosti – tzn. sociální anamnéza (dokonce ho mohou zajímat i tvoji domácí mazlíčci, a to zejména z důvodu, že může dojít k přenosu některých parazitů ze zvířete na člověka).

Informace, které lékaře budou zajímat o tvých pokrevních příbuzných – rodinná anamnéza:

 • Zdravotní stav rodičů a sourozenců a jejich onemocnění (i ta překonaná). V případě, že je někdo z blízkých po smrti, bude lékaře zajímat příčina úmrtí a věk, kdy k němu došlo.
 • Výskyt dědičných chorob ve tvé rodině, přičemž prioritně bys měla vzpomenout, pokud někdo z tvých blízkých měl:
  • onkologické onemocnění,
  • cévní onemocnění nebo onemocnění kardiovaskulárního systému (trombóza, vysoký krevní tlak – hypertenze, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, apod.),
  • diabetes2,
  • závažná duševní onemocnění (deprese, psychóza, schizofrenie, poporodní deprese, úzkostná porucha, bipolární porucha, alkoholismus, jiné druhy závislostí atd.) – především je lékaři vzpomeň tehdy, pokud se u blízkých v jejich důsledku vyskytl pokus o sebevraždu.

Proč je anamnéza důležitá?

Lékař všechny tyto informace potřebuje vědět proto, aby uměl vyskládat obraz o tvém zdravotním stavu. Vyšetření, která ti nechá provést mu poskytnou jen pohled na to, v jakém stavu je tvůj organismus nyní. Z toho důvodu musí „najít i chybějící dílky skládačky“, aby mohl propojit některé souvislosti. Lidské tělo je totiž nesmírně zajímavý organismus, který na nic nezapomíná a jehož fungování ovlivňuje široké spektrum, mnohdy i navenek bezvýznamných faktorů.


Anamnéza u lékaře specialisty

Jak jsme již zmínili, způsob, jakým lékař anamnézu sestavuje, se liší od jeho specializace. Zjisti, jaké informace bys měla vědět, pokud se chystáš za gynekologem, se svým dítětem k pediatrovi nebo na co se tě mohou ptát, pokud bys byla přivezena na urgentní příjem.

Gynekologická anamnéza

Gynekologa budou prioritně zajímat informace ohledně tvého reprodukčního systému a ženských pohlavních orgánů. V závislosti na tvém věku a etapě života jeho otázky tedy mohou zahrnovat:

 • Jakou máš menstruaci. Je pravidelná, bolestivá, slabá, či silná? Doprovázejí ji i jiné symptomy, jako jsou průjem, zácpa, zvracení, závratě, slabost, nechutenství?
 • Jakou antikoncepci používáš. Bereš nebo brala jsi hormonální antikoncepci? Pokud jsi ji brala v minulosti: jaký byl důvod jejího vysazení – plánování těhotenství21 nebo ti způsobovala komplikace?
 • Tvůj sexuální život – tady bys rozhodně měla vzpomenout, jestli máš dlouhodobě stálého partnera, nebo jsi před méně než třemi měsíci začala sexuálně žít s někým novým. Rovněž nezapomeň na případné problémy během sexuálního styku a po něm – může jít o bolest nebo krvácení při styku atd.
 • Případné překonání sexuálně přenosných onemocnění a jakým způsobem byla léčena.
 • Opakující se gynekologické problémy, které si žádají následné přeléčení – například vaginální mykóza, suchost v pochvě, kvasinková infekce...
 • Jestli se u žen ve tvé rodině vyskytly závažné gynekologické problémy a nemoci – například zhoubné nádory dělohy, prsu či vaječníků, endometrióza, polycystické vaječníky, časný nástup menopauzy atd.
 • Plánování těhotenství – zda se chystáš otěhotnět nebo se o to již nějaký čas snažíš, ale nedaří se.
 • Počet porodů, těhotenství nebo potratů, případné komplikace v předchozím těhotenství a zda šlo o vaginální porod nebo sekci – je možné, že přestože gynekolog, ke kterému přestoupíš, má tyto informace ve tvé kartě, bude se na ně i tak ptát.

Anamnéza v urgentní medicíně

Pokud jde o urgentní medicínu, času na rozhovor je minimum. Proto lékař zjišťuje pouze informace, které jsou pro něj nejdůležitější a které by mohly zásadním způsobem ovlivnit případný operační zákrok. Z toho důvodu je dobré mít na paměti, že i tehdy měla bys umět odpovědět na tyto otázky:

 • zda máš alergie na nějaké léky,
 • jaké léky užíváš dlouhodobě a zda jsi v průběhu posledních 24 hodin užila nějaká volně prodejná léčiva,
 • zda jsi už někdy byla operovaná a jak jsi zákrok zvládla,
 • jestli nastaly komplikace kvůli narkóze,
 • vážné zdravotní komplikace jako jsou vysoký krevní tlak, trombóza atd.,
 • zda jsi za posledních 24 hodin požila alkohol a zda jsi kuřačka.

Dobré vědět: V případě, že je na centrální příjem přivezen pacient, který důsledkem svého zdravotního stavu není schopen odpovídat na otázky (bezvědomí, silná intoxikace léky), odpovídá za něj jeho doprovod. Pokud je přivezen bez doprovodu, lékaři postupují tak, aby počítali se všemi možnými scénáři, které mohou nastat.


Pediatrická anamnéza

U pediatra s ohledem na věk dítěte odpovídá většinou jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce.

Dětského lékaře může zajímat:

 • průběh těhotenství a případné komplikace během něj,
 • zdravotní stav sourozenců dítěte,
 • překonaná onemocnění a absolvované operace,
 • dědičná onemocnění, která se v rodině vyskytla,
 • případné alergie.

Mohlo by tě také zajímat

Zdraví

Zdraví si začínáme vážit, až když o něj přijdeme – tolikrát jsme již tuto větu slyšeli a v případě, že na vlastní kůži nepocítíme její pravdivost, stále ji více či méně vnímáme jako klišé. Zdraví jako takové však představuje nesmírně komplexní pojem, a právě proto jsme se v naší Těhotenské encyklopedii rozhodli vyčlenit si na něj samostatnou sekci.

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka u pediatra je naplánovaná na každý lichý rok věku dítěte, přičemž v prvním roce věku jsou prohlídky četnější. Preventivní prohlídka je také nutná 2krát za rok u zubního lékaře, slečny od 15-ti let věku by měly jednou za rok absolvovat preventivní prohlídku u gynekologa. Náplň preventivních prohlídek je dána vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

První pomoc

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.


Více nejen o anamnéze na Modrém koníku

Najdi na Modrém koníku inspiraci, rady i pochopení.

 • Zjisti, co rozebírají ostatní uživatelky.
 • Zařaď se do tematických skupin
  • V tematických skupinách spolu komunikují uživatelky, které něco spojuje.
  • Tematické skupiny
 • Napiš odborníkovi –⁠ zdarma a s možností anonymity

Hodnocení a zkušenosti s anamnézou

Máš zkušenost s anamnézou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce