Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka u pediatra je naplánovaná na každý lichý rok věku dítěte, přičemž v prvním roce věku jsou prohlídky četnější. Preventivní prohlídka je také nutná 2krát za rok u zubního lékaře, slečny od 15-ti let věku by měly jednou za rok absolvovat preventivní prohlídku u gynekologa. Náplň preventivních prohlídek je dána vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Každá preventivní prohlídka u pediatra obsahuje:

 • zjištění hmotnosti dítěte vč. jeho délky a obvodu hlavičky, tyto zjištěné hodnoty se porovnávají s růstovým grafem,
 • interní vyšetření,
 • vyšetření psychomotorického vývoje8,
 • vyšetření specifické pro daný věk dítěte,
 • konzultace a poučení rodičů o výživě a režimu dítěte vč. prevence proti možnému úrazu2.

První návštěva u pediatra

Po propuštění novorozence7 z porodnice by měla maminka nahlásit toto propuštění svému pediatrovi, který se s ní domluví na první prohlídce ve své ordinaci a nebo u maminky doma.
Preventivní prohlídka

Dítěti je založena zdravotnická dokumentace o přijetí dítěte do péče pediatra. Malému pacientovi je zjištěna anamnéza, lékař zkontroluje dokumenty zaslané porodnicí - např. výsledky Apgar skóre66 nebo screeningového vyšetření novorozenců1. S maminkou je také domluveno schéma očkování2, které dítě čekají a pravidelné preventivní prohlídky.

Obsah preventivní prohlídky:

 • posuzuje se prostředí dítěte, ve kterém žije a vyrůstá, rodinná anamnéza vč. anamnézy v těhotenství24,
 • dítěti je provedeno celkové vyšetření těla,
 • vyšetření motorického vývoje dítěte vč. novorozeneckých reflexů,
 • vyšetření sluchu,
 • malému pacientovi je předepsáno preventivní podávání vitamínu K, pokud mu tento nebyl již podán jednorázově v porodnici.

Video: Preventivní prohlídka u pediatra

Preventivní prohlídky během 1. roku věku dítěte

 • 14-ti denní dítě2 - kromě vyšetření jako u první prohlídky se lékař zajímá o způsob výživy dítěte (zda dítě pije mateřské7 nebo umělé49 mléko) a dítě dostane doporučení k vyšetření kyčlí u ortopeda, které se provádí mezi 3. až 6. týdnem věku dítěte.
 • 6. týden věku dítěte2 - kromě vyšetření jako u první prohlídky, lékař zkontroluje výsledky vyšetření kyčlí u ortopeda, zkontroluje se zrak dítěte, je zahájeno očkování a naplánuje se další očkování.

Preventivní prohlídka a očkování

 • 3. měsíc dítěte1 - kromě vyšetření jako u první prohlídky, je zkontrolováno minulé očkování a kontrola plánovaného očkování,
 • 4.35. měsíc dítěte3 - kromě vyšetření jako u první prohlídky, je zkontrolován zrak a sluch, součástí je také kontrola očkovacího kalendáře,
 • 6. měsíc dítěte6 - kromě vyšetření jako u první prohlídky, je kontrolován také chrup dítěte a poučení o pravidelných zubních prohlídkách,

Preventivní prohlídka a kontrola chrupu dítěte

 • 8. měsíc dítěte - kromě vyšetření jako u první prohlídky, je zkontrolován zrak a sluch,
 • 10.311 měsíc dítěte3 - kromě vyšetření jako u první prohlídky, je zkontrolováno také používání vitamínu D,
 • 12. měsíc dítěte2 - kromě vyšetření jako u první prohlídky je zkontrolováno také podávání vitamínu D, zjištění velikosti fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoj řeči a zubů, rodiče jsou poučeni o ošetřování dětského chrupu, je zkontrolován plán očkování a proběhne i domluvení se na dalším plánu očkování.

Preventivní prohlídky během batolecího období

 • v 18 měsících - kromě vyšetření jako u první prohlídky, se kontroluje uzavřenost fontanely, stav a růst zubů4, vyšetření zraku a sluchu, kontrola a posouzení motorického vývoje dítěte, podrobně se zkoumá hrubá a jemná motorika, rozvoj řeči a jeho sociální chování. Lékař zkontroluje plán očkování a domluví se s rodičem na dalším očkování.

Preventivní prohlídka u zubaře

 • ve 3 letech1:
  • lékař s rodičem prodiskutuje další plán očkování nebo doočkuje scházející povinná očkování,
  • ohodnocení jemné a hrubé motoriky dítěte, jeho chování v kolektivu a jaké má dítě hygienické návyky (mytí rukou, čištění zubů apod.),
  • dítě je zváženo a změřeno a výsledky jsou porovnávány s růstovým grafem, aby se vyloučila případná podvýživa nebo obezita,
  • lékař prohlédne dítěti kůži, zda na ní nejsou náznaky týrání, zanedbávání nebo zneužívání,
  • vyšetří se zrak, sluch a řeč dítěte,
  • zjišťování, zda dítě při hraní, jídle apod. upřednostňuje jednu ruku (pravák nebo levák), více v hlavním článku: Lateralita,
  • zjišťování, zda dítě pozná barvy,
  • vyšetří se moč, měří se krevní tlak a pulz dítěte,
  • kontroluje se stav zubů a dítě je odkázáno na vyšetření u zubního lékaře (pokud tak již rodiče neudělali dříve),
  • vyšetření genitálií dítěte, u chlapců jsou zkontrolována varlata, u dívek výtok z pochvy. Nalezne-li lékař nějaké problémy či nejasnosti, pošle holčičky na vyšetření na dětskou gynekologii, chlapečky pak na vyšetření na urologii,
  • preventivní prohlídka1 je zaměřená také na doporučení kvalitní výživy pro dítě, upozornění na možné úrazy, se kterými se dítě může setkat, popř. doporučení ke specialistovi, pokud má dítě nějaké zdravotní problémy (např. alergologické vyšetření).

Preventivní prohlídka dítěte v předškolním věku - 5 let

 • u dítěte je zjišťována váha a výška, která se porovná s růstovým grafem, zda dítě není podvyživené nebo netrpí obezitou.
 • zhodnocení motorického vývoje, který by měl korespondovat se školní zralostí1 dítěte,
 • preventivní prohlídka je u předškoláků zaměřená také na kontrolu znalosti a pojmenování barev,
 • jsou zkontrolovány hygienické návyky dítěte, lékař také zkontroluje možnost pomočování (denní nebo noční),
 • vyšetření obsahu cholesterolu v těle dítěte, dále je zkontrolována rodinná anamnéza dítěte a dle vyskytujících se onemocnění je dítě dále sledováno u specialisty.

Preventivní prohlídky dítěte 7, 9, 11 a 13 letech věku

 • konzultace s rodičem o dosavadních zdravotních faktech. Otázky jsou cíleně zaměřené na zjištění případných onemocnění, které mají ze začátku nejasné příznaky. Preventivní prohlídka se zaobírá také případným týráním nebo zanedbáváním dítěte, nebo zda není nějak závislé nebo nemá známky rizikového chování. Rodiče a dítě jsou poučeni o zdravém životním stylu vč. prevence proti případným úrazům.
 • naplánují se další očkování dítěte, které je čeká v 11 a ve 13 letech, popř. se doplní scházející očkování. Dívky mohou ve 14 letech absolvovat očkování proti rakovině děložního čípku.
 • u dítěte je zjištěná výška, váha a BMI a dle růstového grafu je posouzena případná podvýživa nebo obezita,
 • dítěti je zkontrolována kůže, pohybový aparát, štítná žláza a pohlavní orgány,
 • vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu dítěte,
 • vyšetření zraku, sluchu a řeči dítěte,
 • vyšetření zubů a jejich stav,
 • ve 13 letech je preventivní prohlídka3 u dětí zaměřená na posuzování motorického vývoje, děti jsou poučeny o sexuálním životě a nechráněném pohlavním styku, u dívek se kontroluje, zda už začala menstruace2,
 • dle osobní a rodinné anamnézy jsou zhodnocena rizika pro přípravu na budoucí povolání, týkající se dalšího studijního plánu, děti, které mají nějaké zdravotní postižení, jsou upozorněny na různá omezení týkající se pracovních schopností.

Preventivní prohlídka dítěte v 15 a 17 letech

 • dítě je kompletně vyšetřeno a doočkováno scházejícími vakcínami,
 • u dítěte se zjistí výška a váha a tyto údaje jsou porovnány s růstovým grafem, zda dítě není podvyživené nebo netrpí obezitou,
 • prohlídka kůže a pohlavních orgánů,
 • vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu,
 • vyšetření zraku, sluchu a řeči dítěte,
 • kontrola stavu a růstu zubů,
 • zhodnocení celkového stavu a vývoje dítěte, dítě je poučeno o sexuálním životě vč. nechráněného pohlavního styku, dívkám je doporučena první návštěva gynekologa,
 • dle osobní a rodinné anamnézy jsou zhodnocena rizika pro přípravu na budoucí povolání, týkající se dalšího studijního plánu, děti, které mají nějaké zdravotní postižení, jsou upozorněny na různá omezení týkající se pracovních schopností.

Pravidelná preventivní prohlídka končí v 19-ti letech věku dítěte, kdy je dítěti provedena výstupní preventivní prohlídka a převádí se karta k praktickému lékaři pro dospělé. Dospělý člověk by měl svého praktického lékaře navštěvovat minimálně jednou za dva roky, aby se dostavil na pravidelnou preventivní prohlídku.

Více o preventivní prohlídce na Modrém koníku

Použité zdroje

 1. http://www.olecich.cz/preventivni-prohlidky-u-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost
 2. http://www.vitalia.cz/specialy/preventivni-prohlidky/deti-a-dospivajici/

Hodnocení a zkušenosti s preventivní prohlídkou

Máš zkušenost s preventivní prohlídkou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru