Očkovací kalendář

Očkovací kalendář povinné vakcinace37 proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B, Haemophilus influenzae b, spalničkám, zarděnkám1 a příušnicím se v České republice řídí dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zákon také ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu. Konkrétní provedení očkování je specifikováno ve Vyhlášce č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhlášce č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. O povinném očkování v České republice prakticky rozhoduje Národní imunizační komise.

Dle vyhlášky se očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B a Haemophilus influenzae b provede v prvním roce života dítěte 3 dávkami hexavalentní vakcíny (v ČR je dostupný Infanrix hexa nebo Hexacima), první dávka smí být aplikována nejdříve v 9. týdnu po narození, následující dávky s rozestupem minimálně jeden měsíc (možný je i větší rozestup - až dva měsíce). Čtvrtá, posilující dávka smí být podána nejdříve za 6 měsíců po podání třetí dávky (možný je i větší rozestup - až jeden rok), nejpozději před 18. měsícem věku dítěte. Dětem očkovaným proti tuberkulóze (TBC) je možné podat hexavalentní vakcínu nejdříve ve 13. týdnu, ale až po zhojení reakce po očkování proti TBC.

Dle vyhlášky smí být první dávka vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím podána nejdříve v 15. měsíci, horní hranice není stanovena. Druhá, posilující dávka má být podána 6 - 10 měsíců po první dávce, v odůvodněných případech i později.
Dle názoru Ústavního soudu ale nelze rodiče sankcionovat za neočkování dítěte, pokud je očkování v rozporu s jejich vírou či přesvědčením. Lékař může konat na dítěti pouze takové úkony, ke kterým rodič (zákonný zástupce) dítěte podepíše informovaný souhlas, tento informovaný souhlas není nutný pouze v akutních, život ohrožujících případech, což očkování není, protože se jedná o preventivní úkon. Součástí podání informací před podpisem informovaného souhlasu by mělo být vysvětlení přínosů a rizik vakcinace, uvedení možnosti nákazy a jejího vážného průběhu, zvážení kontraindikací, vyjmenování možných nežádoucích účinků a předložení příbalového letáku očkovací látky.

Očkovací kalendář povinných očkování v ČR

Věk dítěteNemocVakcína
od 4. dne do 6. týdne (pouze u rizikových dětí s indikací)tuberkulóza - TBCBCG vaccine SSI
od 9. týdne (u dětí očkovaných proti TBC od 13. týdne po zhojení reakce) do 10. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bInfanrix hexa nebo Hexacima (1. dávka)
od 14. týdne do 11. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bInfanrix hexa nebo Hexacima (2. dávka nejdříve 1 měsíc po 1.)
od 19. týdne do 12. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bInfanrix hexa nebo Hexacima (3. dávka nejdříve 1 měsíc po 2.)
od 11. do 18. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bInfanrix hexa nebo Hexacima (3. dávka nejdříve 6 měsíců po 3.)
od 15. měsíce (horní hranice není stanovena)spalničky, zarděnky, příušnicePriorix (1. dávka)
od 21. měsíce (horní hranice není stanovena)spalničky, zarděnky, příušnicePriorix (2. dávka alespoň 6-10 měsíců po 1.)
od 5. do 6. rokuzáškrt, tetanus, černý kašelInfanrix
od 10. do 11. rokudětská obrnaBoostrix polio
od 14. do 15. roku a poté každých 10 - 15 lettetanusTetavax

Pozn.: Kdo jsou rizikové děti?

Po porodu v nemocnici, lékař na novorozeneckém oddělení dává rodičům vyplnit dotazník, na jehož základě rozhodne, zda je dítě vystaveno zvýšenému riziku nákazy. Vyplněný dotazník lékař vyhodnotí a pokud je dítě v rizikové skupině, vyplní (lékař) druhou část dotazníku, kde potvrzuje, že je u dítěte zvýšené riziko a tento dotazník přiloží k propouštěcí zprávě z porodnice. Rodiče ho dají pediatrovi, který bude mít dítě v péči. Ten je nejpozději do jednoho měsíce odešle na pracoviště kalmetizace (plicní oddělení), kde se provede očkování. Toto očkování upravuje vyhláška č. 299/2010 Sb.

Související články

Více o očkovacím kalendáři na modrykonik.cz

Použité zdroje:

  1. Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem
  2. Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.
  3. http://www.ferovanemocnice.cz
  4. http://www.vakciny.net

Externí linky

  1. Součástí vyhlášky č. 299/2010 Sb. je i dotazník http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/vyhlaska-c299/2010-sb-_2464_5.html
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Zkušenosti s očkovacím kalendářem

Máš zkušenost s očkovacím kalendářem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost