Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Očkovací kalendář

Očkovací kalendář povinné vakcinace38 proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B, Haemophilus influenzae b, spalničkám, zarděnkám1 a příušnicím se v České republice řídí dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zákon také ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu. Konkrétní provedení očkování je specifikováno ve Vyhlášce č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů - změny od 1.1.2018. O povinném očkování v České republice prakticky rozhoduje Národní imunizační komise.

Dle vyhlášky se očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B a Haemophilus influenzae b provede v prvním roce života dítěte 3 dávkami hexavalentní vakcíny (v ČR je dostupný Infanrix hexa nebo Hexacima), první dávka smí být aplikována nejdříve v 9. týdnu po narození (v průběhu 2. měsíce života), následující dávka za dva měsíce po první dávce a třetí dávka mezi 11. a 13. měsícem.

Dle vyhlášky se první dávka vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím aplikuje mezi 13. a 18. měsícem věku. Druhá, posilující dávka má být podána v 5. - 6. roce věku dítěte.
Dle názoru Ústavního soudu ale nelze rodiče sankcionovat za neočkování dítěte, pokud je očkování v rozporu s jejich vírou či přesvědčením. Lékař může konat na dítěti pouze takové úkony, ke kterým rodič (zákonný zástupce) dítěte podepíše informovaný souhlas, tento informovaný souhlas není nutný pouze v akutních, život ohrožujících případech, což očkování není, protože se jedná o preventivní úkon. Součástí podání informací před podpisem informovaného souhlasu by mělo být vysvětlení přínosů a rizik vakcinace, uvedení možnosti nákazy a jejího vážného průběhu, zvážení kontraindikací, vyjmenování možných nežádoucích účinků a předložení příbalového letáku očkovací látky.

Očkovací kalendář povinných očkování v ČR

Věk dítěteNemocVakcína
od 4. dne do 6. týdne (pouze u rizikových dětí s indikací)tuberkulóza - TBCBCG vaccine SSI
od 9. týdne (u dětí očkovaných proti TBC od 13. týdne po zhojení reakce) do konce 2. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima (1. dávka) nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti
4. měsíczáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti (2. dávka)
od 11. měsíce do 13. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti (3. dávka)
od 13. do 18. měsícespalničky, zarděnky, příušnicePriorix (1. dávka)
v 5. - 6. roce věkuspalničky, zarděnky, příušnicePriorix (2. dávka)
v 5. - 6. roce věkuzáškrt, tetanus, černý kašelInfanrix
v 10. - 11. roce věkuzáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnaBoostrix polio

Pozn.: Kdo jsou rizikové děti?

Po porodu v nemocnici, lékař na novorozeneckém oddělení dává rodičům vyplnit dotazník, na jehož základě rozhodne, zda je dítě vystaveno zvýšenému riziku nákazy. Vyplněný dotazník lékař vyhodnotí a pokud je dítě v rizikové skupině, vyplní (lékař) druhou část dotazníku, kde potvrzuje, že je u dítěte zvýšené riziko a tento dotazník přiloží k propouštěcí zprávě z porodnice. Rodiče ho dají pediatrovi, který bude mít dítě v péči. Ten je nejpozději do jednoho měsíce odešle na pracoviště kalmetizace (plicní oddělení), kde se provede očkování. Toto očkování upravuje vyhláška č. 299/2010 Sb.

Více o očkovacím kalendáři na modrykonik.cz

Použité zdroje:

  1. Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů
  2. Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.
  3. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů - změny od 1.1.2018
  4. http://www.ferovanemocnice.cz
  5. http://www.vakciny.net

Externí linky

  1. Součástí vyhlášky č. 299/2010 Sb. je i dotazník https://web.archive.org/web/20200616015423/https://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/vyhlaska-c299/2010-s...
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s očkovacím kalendářem

Máš zkušenost s očkovacím kalendářem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost