Varilrix

Varilrix je nepovinná vakcína proti planým neštovicím6 používaná k očkování dětí38 od 9 měsíců i dospělých. Vyrábí jej společnost GlaxoSmithKline. Po vakcinaci vytvořené protilátky přetrvávají 6 až 11 let, některé zdroje uvádějí u některých osob až 20let (po tuto dobu se tedy odhaduje, že je očkování účinné a chrání před nakažením nebo zapříčiní mírnější průběh nemoci). Farmakoekonomické studie vyjadřují obavy, že očkování proti planým neštovicím v dětství není ekonomicky přínosné, protože snížení nákladů na léčbu dětí (symptomatická léčba, pracovní volno rodiče na ošetřování dítěte) bude přebito vyššími náklady souvisejícími s léčbou pásového oparu5 a planých neštovic u dospělých, kteří po očkování již nebudou mít ochranné protilátky.

Je třeba zvážit také kontraindikace a možné nežádoucí účinky vakcíny, včetně těch závažných, je také třeba brát v úvahu, že v příbalovém letáku uvedené nežádoucí účinky nejsou pravděpodobně kompletní, protože při klinických studiích vakcín se jako "placebo" používá jiná vakcína, neúčinná vakcína nebo roztok pomocných a reziduálních látek (tedy ne skutečné placebo). Pro zdravé děti menší rizika a vyšší přínosy plynou z prodělání infekce virem varicella zoster, ideálně ve věku 1 až 3 roky.

Je možný přenos vakcinačních virů na jiné osoby a to především tehdy, pokud se u očkovaného jedince objeví postvakcinační puchýřky. Vnímavé osoby (lidé s imunodeficenty, těhotné ženy, které plané neštovice neprodělaly a nejsou očkované, a novorozené děti těchto matek) by se tedy měly vyvarovat po dobu až 6 týdnů úzkému kontaktu s očkovaným jedincem.

Indikace očkování Varilrixem

Tato vakcína je určena k ochraně zdraví jiného jedince, jenž sám nemůže být očkován (např. kvůli neurologickému postižení, imunodeficenci), pak bývá doporučeno očkovat jeho blízké okolí (dospělých a dětí starších než 9 měsíců - rodičů, sourozenců a ošetřující zdravotnického personálu). Cílem je snížení rizika přenosu viru varicella zoster na tuto vůči němu vnímavou osobu, která sama nemůže být očkována.

Vakcína Varilrix je doporučena i pro očkování osob s vysokým rizikem těžkého průběhu infekce virem varicella zoster, jako jsou lidé trpící leukémií, chronickým selháním ledvin, léčení imunosupresivy (včetně kortikosteroidů) a lidé po orgánové transplantaci.

Kontraindikace očkování Varilrixem

Vakcína je kontraidikována v případech známe přecitlivělosti na jakoukoliv složku vakcíny a výskytu závažných nežádoucích účinků (včetně anafylaktické reakce) na předchozí dávku. Varilrix je zakázáno aplikovat lidem s imunodeficitními stavy s celkovým počtem lymfocytů menším než 1200/mm3 nebo s jiným nálezem svědčícím pro ztrátu buněčné imunity (leukémie, lymfom, krevní dyskrazie, HIV infekce ve stavu klinické manifestace, imunosupresivní terapie včetně vysokých dávek kortikosteroidů), dále je kontraindikován těhotným (nežádoucí je i otěhotnění v období 3 měsíců po očkování) a lidem s alergií na neomycin. Vzhledem k obsahu hovězích bílkovin pozor také při alergii na bílkovinu kravského mléka15. Očkování je nutné odložit při vážném horečnatém onemocněním (ale je vhodné dodržovat tyto zásady pro minimalizaci rizika očkování38). Po podání imunoglobulinů nebo krevní transfúze, musí být očkování Varilrixem odloženo alespoň o 3 měsíce. Po očkování je doporučeno po dobu 6 týdnů neužívat salicyláty kvůli možnému výskytu Reyeova syndromu.

Léková forma a aplikace Varilrixu

Vakcína se skládá z nažloutlého až narůžovělého práškového lyofilizátu ve formě pelety a bezbarvého čirého roztoku rozpouštědla. Po rozpuštění má vakcína broskvovou až růžovou barvu. Varilrix se aplikuje subkutánně (podkožně), nejlépe do horní části paže (do oblasti deltového svalu). Jedna dávka je tvořena 0,5 ml rekonstituované vakcíny.

Dětem od 9 měsíců do 12 let by měly být k dosažení dostatečné ochrany podány 2 dávky Varilrixu, 2. dávku je vhodné podat nejméně 6 týdnů 1. dávce. Dospívající od 13 let výše a dospělí se očkují dvěma dávkami varilrixu, 2. dávku je vhodné podat nejméně 6 týdnů 1. dávce.

Složení Varilrixu

 • živý oslabený (atenuovaný) virus varicella zoster kmene Oka získaný reprodukcí na tkáňové kultuře MRC5 (jedná se o kulturu lidských diploidních plicních buněk z potraceného plodu)
 • pomocné látky: aminokyseliny, lidský albumin, monohydrát laktózy, neomycin-sulfát, mannitol, sorbitol
 • reziduální látky: stopová množství hovězích bílkovin.
 • rozpouštědlo: voda

Nežádoucí účinky Varilrixu

Četnost nežádoucích účinkůTyp nežádoucích účinků
velmi časté (≥ 1/10)bolest, zarudnutí
časté (1/100 až 1/10)vyrážka
otok v místě vpichu
zvýšená teplota
méně časté (1/1000 až 1/100)infekce horních cest dýchacích
faryngitida
lymfadenopatie
podrážděnost
bolest hlavy, somnolence
kašel, rinitida
nevolnost, zvracení
vyrážka podobná planým neštovicím, svědění
artralgie, myalgie
horečka
únava, malátnost
vzácné (1/10000 až 1/1000)konjunktivitida
bolest břicha, průjem
kopřivka
velmi vzácné (< 1/10000)

Ve srovnání s první dávkou byl po druhé dávce pozorován vyšší výskyt bolesti, zarudnutí a otoku.

Postmarketingové sledování (vzhledem k spontánnímu hlášení a známé vysoké podhlášenosti nežádoucích účinků nelze odhadovat jejich četnost):

 • infekce a infestace
 • herpes zoster (pásový opar)
 • poruchy imunitního systému
 • hypersenzitivita, anafylaktické reakce
 • poruchy nervového systému
 • křeče, mozečková ataxie

Více o Varilrixu na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Varicella
 2. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/vzv.html
 3. http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_PLANE.htm
 4. http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-proti-nestovicim-zahada-hlavolamu/
 5. http://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-171.aspx?geo_country=cz
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_vaccine
 7. příbalové letáky vakcíny Varilrix

Hodnocení a zkušenosti s Varilrixem

Máš zkušenost s Varilrixem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru