Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Rotarix

Rotarix je nepovinná, živá, orálně podávaná vakcína proti rotavirům4 používaná k očkování dětí38 od 6 do 24 týdnů. Vyrábí jej společnost GlaxoSmithKline.

Před očkováním by měla být sepsána anamnéza dítěte a pečlivě zvážit možné kontraindikace, především nemoci a malformace trávicího traktu a poruchy růstu. Nebezpečná není infekce rotaviry jako taková, ale případná dehydratace, pokud není u dítěte zajištěna dostatečná kompenzace tekutin ztracených zvracením4 a průjmem1.

Ne u všech očkovaných dětí se po vakcinaci vytvoří protilátky (udává se, že protilátky se utvoří u asi 80% očkovaných dětí) a ani vysoká hladina protilátek není zárukou imunity vůči infekci rotaviry. Uvádí se spíše snižení závažnosti průběhu onemocnění. Očkování v žádném případě nechrání před jinými původci průjmových onemocnění. Ochranný účinek očkování Rotarixem poměrně rychle klesá. Již po prvním roce dochází k poklesu protilátek na polovinu.

Velmi dobrou ochrannou před rotavirovými a jinými průjmovými onemocněními1 je zdravá střevní mikroflóra6 a kojení70, mateřské mléko7 také obsahuje ochranné faktory, probiotika a prebiotika, která, pokud k nákaze dojde, pomáhají střevům dítěte se uzdravit.

Aplikace vakcíny s sebou nese i nemalé riziko nežádoucích účinků, včetně těch závažných. Je třeba brát v úvahu, že v příbalovém letáku uvedené nežádoucí účinky nejsou pravděpodobně kompletní, protože při klinických studiích Rotarixu byla jako "placebo" použita neúčinná vakcína (roztok pomocných a reziduálních látek - ne skutečné placebo).

50 až 80% dětí očkovaných Rotarixem vylučuje několik dní po aplikaci stolicí vakcinační virový antigen, přibližně u čtvrtiny očkovaných dětí se týden po aplikaci vakcíny ve stolici objevují živé rotaviry a poté jejich množství během následujíích týdnů klesá. Je možný přenos takto vylučovaných rotavirů na jiné osoby a to především osoby v blízkém kontaktu s očkovaným dítětem, jako jsou rodiče či sourozenci. Při kontaktu s dítětem nedávno očkovaným proti rotavirům by měli všichni pečlivě dodržovat osobní hygienu (mytí rukou, především po výměně plenek).

Indikace očkování Rotarixem

Tato vakcína je určena k očkování dětí od 6 do 24 týdnů, účelem je prevence gastroenterititidy způsobené infekcí rotaviry.

Kontraindikace očkování Rotarixem

Vakcína je kontraidikována v případech známé přecitlivělosti na jakoukoliv složku vakcíny, intususcepce v anamnéze a výskytu závažných nežádoucích účinků (včetně intususcepce) po předchozí dávce Rotarixu nebo jiné rotavirové vakcíny. Rotarix je zakázáno aplikovat dětem s nekorigovanou malformací trávicího traktu, u kterých se předpokládá vyšší riziko intususcepce, dále také dětem s těžkým imunodeficentem. Očkování je nutné odložit při průjmu, zvracení či vážném horečnatém onemocněním (ale je vhodné dodržovat tyto zásady pro minimalizaci rizika očkování38).

Není vhodné očkovat Rotarixem děti, které přicházejí do styku s imunideficitními osobami (např. osobami s nádorovým onemocněním, osoby dostávají imunosupresivní terapii, osobami s poruchami imunitního systému). U předčasně narozených dětí je po očkování Rotarixem vyšší riziko apnoe a je nutné monitorovat dech po dobu 2 až 3 dní, odpověď imunitního systému na vakcínu je nižší. Vzhledem k možnému obsahu hovězích sérových bílkovin pozor také při alergii na bílkovinu kravského mléka15.

Léková forma a aplikace Rotarixu

Vakcína se skládá z bíleho práškového lyofilizátu a bíle zakalené směsi rozpouštědla. Rotarix se aplikuje orálně (ústně). Podávají se dvě dávky, první od 6 týdnů věku dítěte, druhá nejdříve za 4 týdny po první. Očkování musí být dokončeno do 24 týdnů věku dítěte, lépe do 16 týdnů. Při vyplivnutí nebo vyzvracení části dávky se náhradní dávka nepodává.

Složení Rotarixu

 • živý oslabený (atenuovaný) rotavirus kmene 89-12 typu G1P[8] (RIX4414) získaný reprodukcí na VERO buňkách (jedná se o kulturu aneuploidních buněk z ledvin kočkodana zeleného, jsou to buňky s atypickým počtem chromozómů a velmi snadno nakazitelné různými viry, včetně rakovinotvorných), vakcína rovněž obsahuje prasečí cirkovirus PCV-1 (není známo, že by u lidí způsoboval onemocnění),
 • pomocné látky: sacharóza, sorbitol,  aminokyseliny, dextran (polymer glukózy), Dulbeccova modifikace Eaglova média (obsahuje chlorid sodný, chlorid draselný, síran hořečnatý, dusičnan železitý, fosforečnan sodný, pyruvát sodný, glukózu, koncentrovaný roztok vitamínů, roztok aminokyselin, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, fenolovou červeň),
 • reziduální látky: stopy prasečích bílkovin, stopy hovězích sérových bílkovin, antibiotikum gentamycin,
 • rozpouštědlo: voda, uhličitan vápenatý (antacidum bránící inaktivaci vakcíny kyselým prostředím žaludku), xantan.

Nežádoucí účinky Rotarixu

Četnost nežádoucích účinkůTyp nežádoucích účinků
velmi časté (≥ 1/10)
časté (1/100 až 1/10)průjem
podrážděnost
méně časté (1/1000 až 1/100)bolest břicha
nadýmání
dermatitida
vzácné (1/10000 až 1/1000)
velmi vzácné (< 1/10000)

Postmarketingové sledování (vzhledem k spontánnímu hlášení a známé vysoké podhlášenosti nežádoucích účinků nelze odhadovat jejich četnost):

 • apnoe u velmi předčasně (před 28. týdnem) narozených dětí,
 • intususcepce (příznaky jsou závažné bolesti břicha, úporné zvracení, krvavá stolice1, nadmutí břicha či vysoká horečka1),
 • hematochezie (čerstvá krev ve stolici)
 • gastroenteritida (průjem a zvracení) s vylučování viru vakcíny u dětí s těžkým kombinovaným imunideficitem.

Více o Rotarixu na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rotavirová_enteritida
 2.  http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/rot.html
 3. https://web.archive.org/web/20150330025636/http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2013_18.htm
 4. http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_ROT.htm
 5.  http://medicinman.cz/?p=nemoci-sympt%2Fprujem-kasuistiky
 6. http://www.vitalia.cz/clanky/kdy-je-ockovani-pro-jedince-vlastne-prinosne/
 7.  http://www.vitalia.cz/clanky/20-kauza-ockovani-odpovednost-lekaru/
 8. příbalové letáky vakcíny Rotarix
 9.  http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000639/W...
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s Rotarixem

Máš zkušenost s Rotarixem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
picasso  19. led 2014

Rotarix

Dlouho jsme zvažovali, zda malého nechat naočkovat proti rotavirům. Na základě dostupných informací jsme věděli, že rotavirů je mnoho a vakcína neobsahuje všechny. Přesto jsme se rozhodli očkovat. Už jen z důvodu, že máme doma pejska, který je v neustálém kontaktu s dítětem a který se neštítí požírat výkaly od krav apod., přes které může k přenosu rotavirů dojít. Malý dostal dvě dávky vakcíny orálně (pusinkou). Jednu samostatně a druhou s první dávkou Hexavakcíny. Žádné nežádoucí účinky nebyly.
0 poděkování