Hexacima

Hexacima (v jiných zemích distribuovaná i pod názvem Hexyon) je v rámci českého povinného očkování používaná kombinovaná šestivalentní vakcína proti toxinům záškrtu (diftérii) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse), hepatitidy B, poliomyelitidy (dětské přenosné obrny) a Heamophilus influenzae typu b. Slouží k očkování dětí od 9 týdnů do 24 měsíců, aplikuje se intramuskulárně (injekčně do svalu). Vyrábí jej společnost Sanofi Pasteur. Alternativními, v České republice dostupnými, vakcínami k Hexacimě jsou šestivalentní Infanrix hexa společnostI GlaxoSmithKline a pětivalentní Pediacel (bez složky proti hepatitidě B) společnosti Sanofi Pasteur.

Ne u všech očkovaných dětí se po vakcinaci vytvoří protilátky a ani vysoká hladina protilátek není zárukou imunity vůči jednotlivým infekcím či toxinům. Očkování v žádném případě nechrání proti působení jiných původců onemocnění, než proti kterým je určena, odhaduje se pouze protektivní účinek proti hepatitidě D. Jeden až dva týdny po aplikaci vakcíny se mohou v moči dítěte vyskytovat kapsulární polysacharidy Heamophilus influenzae typu b, pro případný průkaz infekce je tedy třeba v tuto dobu využít jinou metodu.

Před očkováním by měla být sepsána anamnéza dítěte a pečlivě zváženy všechny možné kontraindikace. Aplikace vakcíny s sebou nese i nemalé riziko nežádoucích účinků, včetně těch závažných. Je třeba brát v úvahu, že v příbalovém letáku uvedené nežádoucí účinky nejsou pravděpodobně kompletní, protože při klinických studiích vakcíny Hexacima byly jako "placebo" použity jiné vakcíny (ne skutečné placebo). Karcinogenita, mutagenita a vliv vakcíny na plodnost nebyly testovány, testují se pouze některé složky, a to jednotlivě.

Další otázkou je akutní, dlouhodobá a kumulativní toxicita přítomného hliníku. Přestože se sloučeniny hliníku běžně používají jako adjuvant ve vakcínách, jejich transport, rychlost vylučování, metabolizace a toxicita (včetně neurotoxicity) v lidském těle jsou stále předmětem výzkumů, u kojenců chybí dat nejvíce. Mezi možné následky pravděpodobně patří encefalický pláč a poruchy vývoje psychického (např. poruchy chování, spánku6) i motorického8 (např. hypotonie) způsobené poškozením teprve se vyvíjejícího mozku a neuronů dítěte, alergie, atopický ekzém23, epilepsie, autismus3, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, autoimunitní poruchy štítné žlázy, roztroušená skleróza a další autoimunitní a zánětlivá onemocnění (ASIA syndrom).

Indikace očkování Hexacimou

Tato vakcína je určena k očkování dětí od 9 týdnů do 24 měsíců, účelem je prevence infekcí černým kašlem (pertussí), hepatitidou B, poliomyelitidou (dětskou přenosnou obrnou) a Heamophilus influenzae typu b a vytvoření protilátek vůči toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu.

Kontraindikace očkování Haxacimou

Vakcína je kontraidikována v případech známé přecitlivělosti na některou ze složek vakcíny (včetně formaldehydu, glutaraldehydu, neomycinu, streptomycinu a polymyxinu B), při výskytu přecitlivělosti na některou z předchozích dávek Hexacimy nebo na jinou vakcínu proti infekcím černého kašle či vakcínu obsahující stejné složky a také při výskytu anafylaktické reakce na některou z předchozích dávek Hexacimy a při výskytu encefalopatie (narušení mozkové činnosti) do sedmi dnů po předchozí dávce jakékoliv vakcíny proti černému kašli. Kontraindikací jsou i nekontrolované neurologické poruchy a nekontrolovaná epilepsie. Očkování je nutné odložit při akutním středně vážném až závažném horečnatém onemocněním (ale je vhodné dodržovat tyto zásady pro minimalizaci rizika očkování38).

Je nutné velmi důkladně zvážit možné přínosy v porovnání s riziky vakcinace po předchozím výskytu horečky nad 40°C během 48 hodin, kolapsu, hypotonie či šokového stavu během 48 hodin, trvalého neutišitelného (tz. encefalického) pláče trvajícího 3 a více hodin během 48 hodin nebo křečí s i bez horečky během 3 dnů po očkování proti černému kašli.

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát vzhledem k riziku krvácení po aplikaci vakcíny v případě osob s trombocytopenií (sníženým množstvím krevních destiček) a jiných poruch srážlivosti krve. Je třeba zvážit očkování, pokud po předchozí aplikaci jakékoliv vakcíny obsahující tetanový anatoxin došlo k výskytu Guillain-Barré syndromu či brachiální neurotidy. Pro aplikaci Hexacimy předčasně narozeným dětem (ve 28. týdnu těhotenství a dříve) není znám dostatek informací, pravděpodobné je vyšší riziko apnoe1 a je proto nutné monitorovat dech po dobu 2 až 3 dní od vakcinace. U dětí s febrilními křečemi v osobní anamnéze je důležité je pečlivě sledovat 2 až 3 dny po vakcinaci. Odpověď imunitního systému na vakcínu může být u imunodeficitních a imunosupresivy léčených dětí nižší.

Vzhledem k obsahu telecích a hovězích sérových a kravských mléčných bílkovin (především kaseinu) pozor také při alergii na bílkovinu kravského mléka15.

Léková forma a aplikace Hexacimy

Jedna dávka vakcíny se skládá z předplněné skleněné injekční stříkačky s halobutylovou pístovou zátkou a halobutylovým víčkem s 0,5 ml bíle zakalené suspenze obsahující složky proti toxinům záškrtu a tetanu a proti infekcím černého kašle, Heamophilus influenzae typu b (Hib), hepatitidy B a poliomyelitidy.

Hexacima se aplikuje injekčně intramuskulárně (do svalu) v oblasti přední nebo boční horní části stehna, u dětí nad 15 měsíců věku je možné vpich provést i do deltového svalu.

Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., udávají, že se první dávka hexavalentní vakcíny může aplikovat od 9. týdne věku děťátka, pokud bylo provedeno očkování proti tuberkulóze, pak od 13. týdne po zhojení reakce. Další přeočkování má být provedeno ve schématu 3+1, kdy se mají první 3 dávky podat během prvního roku života dítěte a poslední 4. dávka do 18. měsíce věku. Kratší intervaly mezi dávkami vedou k rychlejšímu plnému naočkování, ale obvykle způsobují nižší imunitní odpověď organismu na vakcinaci.

Hexacimou je možné očkovat ve schématu 3+1, od dubna 2015 dle výrobce také i ve schématu 2+1, kdy se první dvě dávky očkují v rozestupu 2 měsíců a 3., posilující, dávka nejdříve za 6 měsíců po 2. dávce. Při schématu 3+1 se 1., 2. a 3. dávka očkují v rozestupech minimálně 4 týdny a maximálně 2 měsíce (tolerovatelných je pravděpodobně až 6 měsíců, při překročení doby 12 měsíců od dávky je potřebné zvážit, zda neočkovat znovu od začátku). Poslední, posilující, 4. dávka se aplikuje za 6 až 12 měsíců po 3. dávce během druhého roku života dítěte (po delší době od 3. dávky klesá ochrana očkovance, při překročení 5 a více let je potřebné zvážit nové zahájení očkování). Hexacimu je možné použít k dokončení očkování po předchozí dávce/dávkách vakcíny Infanrix hexa nebo kombinace vakcíny Pediacel a vakcíny proti hepatitidě B.

Složení Hexacimy

 • záškrtový toxoid (anatoxin - uměle získaný toxin baktérie Corynebacterium diphteriae zbavený svých škodlivých vlastností, měl by ale vyvolávat tvorbu protilátek vůči původnímu toxinu)
 • tetanový toxoid (anatoxin - uměle získaný toxin baktérie Clostridium tetani zbavený svých škodlivých vlastností, měl by ale vyvolávat tvorbu protilátek vůči původnímu toxinu)
 • acelulární (subjednotková) složka proti černému kašli tvořená 2 různými antigeny (toxoid a filamentózní haemogglutinin) baktérií Bordetella pertussis
 • povrchový antigen viru hepatitidy B produkovaný pomocí geneticky modifikované (rekombinací DNA) kultury kvasinek Hansenula polymorpha
 • inaktivované viry dětské přenosné obrny kmenů Mahoney, MEF-1 a Saukett získané reprodukcí na VERO buňkách (jedná se o kulturu aneuploidních buněk z ledvin kočkodana zeleného, jsou to buňky s atypickým počtem chromozómů a velmi snadno nakazitelné různými viry, včetně rakovinotvorných)
 • kapsulární polysacharid (polyribosylribitol fosfát) baktérie Heamophilus influenzae typu b konjugovaný s tetanovým toxoidem
 • hlinitý adjuvant: adsorbent hydroxid hlinitý (0,6 mg hliníku v jedné dávce)
 • další pomocné látky: voda, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draslený, trometamol neboli tris(hydroxymethyl)aminomethan (THAM, tris), sacharóza, esenciální aminokyseliny včetně L-fenylalaninu
 • reziduální látky (přítomné se stopových množstvích): formaldehyd, glutaraldehyd, živná média (vitamíny, minerály, bílkoviny z kvasinek, kravského mléka, hovězího a telecího masa a séra, ovčí krve, koňské krve, ptačího peří), antibiotika neomycin (často způsobuje alergické reakce), streptomycin a polymyxin B

Nežádoucí účinky Hexacimy

Četnost nežádoucích účinkůTyp nežádoucích účinků
velmi časté (≥ 1/10)nechutenství4
zvracení3
pláč
podrážděnost
spavost
horečka1 nad 38°C
otok, bolest, zarudnutí v místě vpichu
časté (1/100 až 1/10)průjem1
abnormální dlouhotrvající (encefalický) pláč
zatvrdnutí v místě vpichu
méně časté (1/1000 až 1/100)hypersenzitivní reakce
horečka nad 39,5°C
uzlík v místě vpichu
vzácné (1/10000 až 1/1000)vyrážka
rozsáhlý otok končetiny, do které byla vakcína aplikována
velmi vzácné (< 1/10000)hypotonie
hypotonicko-hyporesponzivní epizody (kolaps, šokový stav)

Mezi další možné nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze určit, patří anafylaktická reakce, křeče (včetně febrilních10 s horečkami i bez, brachiální neuritida (bolest v ztráta citlivosti a pohyblivosti ramene a paže), Guillain-Barré syndrom, neuropatie (postižení periferních nervů), zánět očního nervu, roztroušená skleróza, encefalopatie (postižení mozku), encefalitida (zánět mozku), apnoe u velmi předčasně narozených dětí (před 28. týdnem těhotenství).

Více o Hexacimě na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002702/WC50...
 2. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002702...
 3. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002702/human_med_0016...
 4. https://web.archive.org/web/20160821234247/http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2014_13.htm
 5. http://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_11.html
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3635901/
 7. http://www.rizikaockovania.sk/dok/Aktualne_poznatky_o_hliniku_v_ulohe_vakcinoveho_adjuvantu.pdf
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s Hexacimou

Máš zkušenost s Hexacimou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost