Osteosarkom

Osteosarkom je zhoubný nádor, který patří mezi kostní nádory. Vyskytuje se zejména u mladých lidí a nejčastěji roste v dlouhých kostech v organismu v blízkosti kolenního kloubu. Maximum výskytu je mezi 10. - 20. rokem života.

Epidemiologie

Osteosarkom je nejčastějším zhoubným nádorem kostí v dětském věku. Chlapci jsou postiženi častěji než dívky. Průměrný věk při stanovení diagnózy je 15 let. Osteosarkom se objevuje i u starších lidí po 60. roku života.

Příčina vzniku

Příčina vzniku nádoru není dodnes objasněna, v některých případech je zaznamenán vyšší výskyt u těch dětí, u kterých se tento nádor objevil u příbuzných. Vědcům se podařilo identifikovat gen, který je zodpovědný za vznik tohoto onemocnění.

Dělení

Nádor se dělí na:

 • Centrální typ
  • Roste uvnitř kostí
  • Velmi zhoubný nádor
  • Brzy vytváří metastázy do plic a do mozku
  • Klinicky se projevuje tupou bolestí a zvětšením v místě růstu
 • Periferní typ
  • Povrchový typ nádoru, roste na povrchu
  • Je hmatatelný pod kůží
  • Dobrá prognóza

Podle toho, který typ tkáně nádor obsahuje, se dělí na:

 • Fibroplastický - nádor je tvořen vazivem
 • Chondroplastický - nádor tvoří chrupavka
 • Osteoplatický - osteosarkom je tvořen kostními buňkami

Nádor nejčastěji roste v těchto místech:

 • Stehenní kost
 • Holenní kost
 • V oblasti ramene
 • Lebka a čelist
 • Pánev

50% osteosarkomy se nachází v blízkosti kolenního kloubu.

Klinické projevy

 • Zarudnutí, bolest postižené končetiny
 • Zlomeniny oslabené
 • Omezení hybnosti
 • Nádor vytváří metastázy nejčastěji do plic a kostry
 • Nespecifické projevy - horečka1, hubnutí, nechutenství4

Zarudnutí a otok postiženého místa je často prvním projevem a nesprávně se hodnotí jako zánět kostí, který ale nereaguje na léčbu, proto je u dětí vždy třeba myslet na osteosarkom.

Diagnostika

 • Fyzikální vyšetření:
  • Hmatatelná hmota, která může, ale nemusí být přítomna
  • Zvýšená teplota nad postiženou kostí
  • Snížený rozsah pohyblivosti kloubu, lékař by si toho měl všimnout už při běžné lékařské prohlídce
  • Zvětšení lymfatických uzlin, které jsou v blízkosti nádoru
 • Krevní testy
 • RTG postižené končetiny
 • CT vyšetření
 • Magnetická rezonance
 • Biopsie kosti s následným histologický vyšetřením, kdy se přesně definují buňky, které se nacházejí v nádoru a podle toho se určí stádium a prognóza onemocnění

Léčba

V léčbě je prvním krokem předoperační chemoterapie, která trvá přibližně 10 týdnů. Během chemoterapie se nádor zmenšuje, stejně jako metastázy a menší nádor se lépe operuje jako velká nádorová masa. Po chemoterapii se přistoupí k chirurgické operaci, během níž se odstraňuje nádor. Někdy je nutné odstranit i celý kloub nebo provést amputaci. Při amputaci nebo odstranění části kosti se provede plastika, čili vytvoří se umělá protéza, která nahradí chybějící část kostí.

Po operaci následuje opět chemoterapie, která zlepšuje prognózu onemocnění.

Prognóza

K úplnému vyléčení dojde v 70% případů. Čím menší je nádor, tím příznivější je prognóza.

Použité zdroje

 1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteosarkom
 2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001650.htm
 3. Osteosarcoma

Hodnocení a zkušenosti s osteosarkomem

Máš zkušenost s osteosarkomem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru