Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Tiková porucha

Tiková porucha je stav, který se vyskytuje poměrně často u dětí. Tiky jsou neúčelné, rychle se opakující pohyby, které nejčastěji postihují mimické svaly.

Tik je rychlý, opakující se nerytmický, stereotypní, motorický pohyb nebo hlasová produkce s náhlým začátkem, který neslouží žádnému zřejmému účelu. Negativně ovlivňuje hybnost člověka a některé prvky chování.

Tiková neuróza nemá vliv na inteligenci, ale některé průvodní jevy tiků mohou negativně ovlivnit žáka ve škole

Tiky dělíme na:

 • Motorické tiky (pohybové), patří k nim nejčastěji mrkání, trhání hlavou a končetinami, různé grimasy, krčení nosu, skřípání zuby apod.
 • Zvukové tiky jsou např. posmrkávání, chrochtání, koktání, pískání, vykřikování slov a vět, jejich opakování apod. Výkřiky aj. pohyby mohou mít nevhodný nebo neslušný obsah.
 • Jednoduché tiky jsou obvykle krátké, trvají kolem 1 sekundy.
 • Komplexní tiky se objevují ve vlnách s krátkými intervaly mezi nimi.

Výskyt

Nejčastěji se vyskytují motorické tiky a objevují se kolem 7. roku, zvukové tiky se vyskytují kolem 11. roku. Častější je jejich výskyt v dětství než v dospělosti a 4krát častěji se vyskytuje u chlapců.

Příčina

Příčinou vzniku tiků je dodnes neznáma. Vznik tikových poruch je daný působením genetických faktorů, biologického podkladu a vnějších rizikových faktorů, které se podílejí na vytvoření individuálního klinického obrazu poruchy.

Donedávna se myslelo, že tiky jsou projevem neurózy. Neuróza je psychická porucha, která narušuje přizpůsobení se člověku na jeho životní situaci. Při neurózách se nevyskytují hlubší duševní poruchy než např. halucinace.

Jednou z příčin může být nástup do mateřské školy9 nebo delší pobyt v nemocnici. Svou úlohu zde sehrává i dědičnost.

Frekvence tiků není stálá. Většinou kolísá podle stresu dítěte. Když je dítě něčím zaměstnané, tiky se u něj téměř nevyskytují Nárůst tiků se zvýší když nemá dítě co dělat a nudí se. Proto se tiky objevují především doma a dítě není terčem posměchu např. ve škole.

Klinický obraz

Dítě s tikovou neurózou během dne často opakuje stejný pohyb nebo vydává stejný zvuk, který poutá pozornost okolí a zároveň narušuje školní aktivity.

Tiky se opakují vícekrát během dne a při stresu se může zhoršit. Typ, intenzita a závažnost tiků se může časem měnit. Tikům předchází nepříjemné pocity, kterými je dítě nuceno k tiku (např. pálení v očích při mžourání, stáhnutí šíje, která ustoupí svalovými záškuby hlavy apod.). Po vykonání tiku nepříjemné pocity ustoupí a nastává dočasná úleva.

K tikových poruchám se přidává i problémové chování. Nejčastěji je to neklid, nesoustředění, neposednost, nutkavé chování a myšlenky, puntičkářství, uskutečňování různých rituálů, výbušnost, agresivita, případně i sebepoškozování. Tyto příznaky nemusí být vždy přítomny.

Tiky je však potřeba odlišovat od jiných motorických poruch, které se objevují při neurologických poruchách (epilepsie, svalové křeče), dále od motorických stereotypií a mentálně retardovaných a také od nutkavých aktivit při obsedantě-kompulzivní poruše.

Terapie

 • Tiky nejčastěji zmizí do jednoho roku od jejich výskytu. Do jednoho roku zmizí asi 50 - 70 % poruch, 20 - 25 % tiků se vytratí v adolescenci. Pravděpodobnost, že tiky zůstanou do dospělosti je asi 6 %.
 • Práce s dítětem s tikovou poruchou si vyžaduje, aby byl učitel informovaný o tikové poruše, jejích projevech u daného dítěte, případně medikamentózní léčbě, která může mít dopad na výkon dítěte.
 • Během rozhovoru s dítětem je dobré ignorovat tikové projevy dítěte, zaměřit se na obsah toho, co mluví, nejde o to, co mluví, ale o to, jak při tom stojí apod.
 • Tiky mizí, když se zastaví tlak okolí, sníží se nároky na dítě a dítěti se umožní dobrovolně spontánně pohybová aktivita vedoucí k uvolnění a radosti.
 • Když tiky přetrvávají déle než rok, je zapotřebí navštívit dětského lékaře, který doporučí psychiatrické vyšetření.

Více o tikové poruše na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://pece-o-dite.zdrave.cz/tiky-u-deti/
 2. http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/neurozy/tikova-porucha-u-deti/
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s tikovou poruchou

Máš zkušenost s tikovou poruchou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost