Používáme cookies. Více informací zde. OK
verdos
10. bře 2017
274 

Soukromé školy – mýty a skutečnost

Původně jsem měla v plánu jiný článek, ovšem toto téma je tak nějak velmi aktuální. Mám potřebu o tomto tématu něco napsat, neboť mám pocit, že běžný člověk (který se v dané oblasti nepohybuje a problematice příliš nerozumí), má (nejen) díky médiím značně zkreslený obraz o soukromém školství.

Nejsem nějaký přeborník, to ne. Ale už vím docela dost a cítím se kompetentní oponovat minimálně většinu zkreslených názorů, které ve společnosti panují a ráda se pustím i do následné diskuze, jakkoli vím, že je to na dlouho a že kdo je přesvědčený o své a jediné pravdě, nepomůže ani 1000 pádných argumentů, aby jej změnil.

Ještě tedy o mně – proč chci psát o tomto tématu a proč se na to „cítím“. Před mateřskou jsem se pohybovala v jazykové škole, ale také v oblasti státního školství. Učila jsem na velké škole a na romské škole. Zážitky to byly k nezaplacení. Kdybych se měla rozhodovat znovu, nerozhodnu se jinak. Pak přišlo mateřství, první dítě, druhé dítě… Stala jsem se (mimo jiné) spoluzřizovatelkou soukromé školky (funguje 2 roky a nyní čerstvě se uchází o zápis do rejstříku MŠMT). Do státní by se totiž můj nejstarší nedostal a navíc neměla ani moc dobrou pověst, takže jsem tam své dítě vlastně od začátku ani dát nechtěla. Začala jsem se zajímat hlouběji o svobodné vzdělávání a alternativní přístupy ve výuce. Rozšířila jsem si aprobaci o učitelství na 1. Stupni ZŠ (a během toho se mi narodil třetí potomek). Během studia jsem přečetla další chytré knihy a poznala spoustu alternativně smýšlejících kolegů (včetně některých z těch, kteří nám na VŠ přednášeli a měli bohaté zkušenosti a měli to v hlavě pěkně srovnané). Navíc se ukázalo, že můj nejstarší syn je dítě se speciální vzdělávací potřebou.

Soukromým školám nejde o prachy

Jasně, jsou takové, které jsou založené za účelem zisku. Ale VALNÁ VĚTŠINA zakladatelů škol sleduje zcela jiné cíle. Nicméně proč by lidé dobrovolně platili velké peníze (jde-li o zisk, malé peníze to nebudou…), když by z toho neměli něco navíc? Pokud může soukromá škola nabídnout něco více (obvykle mnohem více) než státní, není divu, že někteří jsou ochotni za to zaplatit… Každopádně spousta škol (dovolila bych si říct většina, ale nemám konkrétní čísla, tak se tu pak nechci hádat o drobnostech) je zřizována např. spolky či obecně prospěšnými společnostmi.

Proč tedy potřebují soukromé školy ne zrovna malé školné, když nejde o prachy? (aneb jak je to s dotacemi)

Nejprve ještě malá odbočka – rejstřík MŠMT (oficiálně se to tedy nazývá)

Školy se snaží dostat do rejstříku z vícero důvodů:
1) Jsou oficiálně uznávány – děti zde mohou plnit povinnou (před)školní docházku, tzn. nemusí do jiné školy na přezkušování a být narychlo a na základě jednodenního výkonu hodnoceny osobou, která je vlastně ani moc nezná a třeba i způsobem, který není zcela vyhovující (samozřejmě záleží na konkrétní situaci). Prostě je to škola se vším všudy.
2) Škola, která je v rejstříku MŠMT, MŮŽE žádat o dotace od státu. (No jo, zase ty prachy, že jo… ;)). Ovšem na dotace dosáhne jen ten, kdo je s finančním rozpočtem na nule nebo v mínusu (vydělávající školy nedostávají od státu nic)! Dotace jsou vypláceny na žáka (málo žáků = málo peněz) a platí se jen určité procento normativu (zákonem určené částky na tyto účely) – podle toho, o jakou školu se jedná a také např. jaké má hodnocení ČŠI (Česká školní inspekce). Může tedy např. dostávat jen 60% normativu (ale při troše štěstí a splnění mnoha různých podmínek i 100%). Normativ je navíc určen na pokrytí mzdových nákladů a velmi malá část (dalo by se říct až zanedbatelná) je určená na pokrytí jiných nákladů (a to úzce vymezených – mohou to být např. knihy).

A tady jsme u toho. Soukromé školy sice dostávají peníze od státu, ovšem nedostávají ani zdaleka tolik jako státní školy a peníze mohou použít jen na konkrétní účel (mzdy, konkrétní náklady). Musí ovšem často platit nájem, vodu, energie, také spotřební věci – čisticí prostředky, hygienické prostředky, výkresy, pracovní sešity, atp. (jsou to jen příklady, ne ucelený výčet). A toto vše se musí z něčeho zaplatit (+ samozřejmě se musí zaplatit to, co nepokryjí státní dotace). No a po tom všem je často škola na krásné nule…

Někdo namítá, že proč by se soukromým školám měly platit státní či lépe řečeno naše peníze, tedy peníze daňových poplatníků. Nu, vězte, že rodiče těch dětí, které chtějí dávat do soukromých škol, jsou také daňovými poplatníky... A tak nějak nesouhlasí s tím, že by jejich peníze měly jít do státní školy, kde např. paní učitelka na hranici vyhoření hodnotí děti od oka, rychlé děti se tam nudí a pomalým se od začátku vtlouká do hlavy, že z nich nikdy nic nebude. Jistě – není to případ všech škol, ale bohužel stále zde na MK i jinde čtu o tom, jak jsou  někteří rodiče nespokojení a jak se stále ještě dokážou učitelky (i k prvňáčkům!) chovat. Někdy se opravdu nestačím divit…

Soukromé školy mají špatnou úroveň a jde hlavně o to „prolézt“ a „koupit si papír“

Valná většina současných soukromých škol jsou školy ZÁKLADNÍ, často jen 1. stupeň. Tam o papír fakt nejde. O papírech se můžeme bavit na úrovni vysoké školy, ovšem vzpomeňme třeba kauzu studia práv v Plzni. Jaký je rozdíl koupit si papír na soukromé škole a na státní…? Maturitu už dneska udělá skoro každý a soukromých středních škol je opravdu poskrovnu. A kdo má dnes maturitu a nic neumí, musí mít buď hodně dobré konexe a nebo má smůlu, protože ten papír je mu obecně dost k ničemu.
Nejvíce se však jedná o alternativní přístup k dětem na (1. stupni) ZŠ. Možnost většího individuálního přístupu, jiného způsobu hodnocení, více času stráveného venku či v muzeích a galeriích, atp. Navíc všechny rejstříkové školy (střední i základní) jsou dnes pod pečlivým dozorem ČŠI (na soukromé školy dokonce chodí inspekce mnohem častěji než na ty státní). Být v rejstříku totiž znamená nejen se tam dostat, ale trvale prokazovat kvalitu a naplňování složitých kritérií, nejen v přístupu k žákům ale i zvládání předepsaného učiva…

Možná máte se soukromou školou špatnou zkušenost. Může být. Alternativních koncepcí je mnoho a je možné, že vám prostě ta daná konkrétní nesedla. A také je to o lidech a jejich osobním přístupu. Stane se, že zrovna tam pracuje někdo, kdo se do dané soukromé školy svým přístupem vůbec nehodí a zjistí se to až za čas a vy jste zrovna měli tu smůlu a potkali se s ním. A ta pachuť prostě zůstane. Dokud ale škola funguje, znamená to, že jiní rodiče o ni zájem mají a zároveň se tím tak uvolňuje místo pro Vaše dítě ve státní (či jiné) škole. A to je přece dobře, ne?

Někdo má za to, že děti z těchto škol jsou pak neuplatnitelné v normálních (běžných, státních) školách na vyšších stupních (2. Stupeň, střední škola, atp.). Že tam jsou potom problémoví, nepřizpůsobiví, atp. Ve skutečnosti se toto neprokázalo. Spousta žáků vůbec žádné problémy nemá nebo jen minimální – je to díky tomu, že nejkritičtější období, kdy si utvářejí vztah ke vzdělávání i sami k sobě (neboli utváří svou osobnost) tráví v prostředí, které na něj působilo pozitivně a prospěšně. Bez komplexů, přesvědčení o tom, že něco (nebo rovnou nic) nezvládnou, vybaveni komunikačními kompetencemi… se velká část z nich bez jakýchkoliv problémů začlení mezi ostatní. A ten zbytek? Těžko říct, zda by s nimi ve státní škole nebyly problémy už od začátku (takhle jsou jen později).

Soukromé školy jsou jen pro nadané a elitu

Ona ta valná většina dnes zazněla už několikrát a ani teď ji nepíšu naposled, ale opravdu pro valnou většinu soukromých škol to neplatí. Vím o jedné jediné, která otevřeně prohlašuje, že tam nechce žádného integrovaného žáka, ostatní se nejen že takovým žákům nebrání, ale jsou schopni takové žáky integrovat, zajišťují asistenty, hledají způsoby, jak takovým žákům pomoci v jejich vzdělávání. Dyslektici, autisti, nedoslýchaví i jiní – nejsou problém! Který rodič není nešťastný z toho, jak se musí jeho dítě ve státní škole přizpůsobovat tomu, že se výuka zpomaluje díky tomu, že pedagog má ve třídě příliš mnoho žáků a z toho ještě několik integrovaných? A který z těchto nešťastných by neuvítal, kdyby se některé z těch integrovaných dětí přesunulo jinam – třeba právě do nějaké soukromé školy, kde se s ním budou rádi piplat, protože v tom vidí smysl, protože to je to, proč to dělají – je to jejich přesvědčení… Ano, bohužel, ne všichni se tam mohou přesunout, protože soukromé školy něco stojí a ne všichni rodiče mají na to, aby platili byť jen tisícovku či dvě měsíčně navíc za vzdělávání svého dítěte. Ale proč něco stojí a jak to s těmi financemi je, jsem vysvětlila výše…

Současný problém aneb proč to všechno píšu

Co obnáší dostat se do rejstříku, nebudu popisovat do detailu, nepotřebujete to asi vědět. Je to spousta papírování, zařizování, jednání s úřady, splnění nejrůznějších předpisů, hygienických limitů a dalších požadavků. Vyřizování klasického stavebního povolení je proti tomu docela sranda, věřte mi. Vyjadřuje se k tomu i obec, kraj… máte plnou podporu všech a patřičné nadšení (i po tom všem a značnou nejistotou, co bude). A pak to jde na ministerstvo. A představte si, že tam Vaše žádost přistane na oddělení, které se zabývá kurzy pro učitele (???) a to vypracuje přehled kapacity státních škol ve vašem okolí. A jak vypočítá tu kapacitu? Tak, že spočítá všechny třídy (i ty, ze kterých jsou např. odborné učebny a žádné třídy v nich nesídlí) a vynásobí je počtem žáků na třídu. Takto vyjde každé státní škole v okolí tak vysoká kapacita, že by to znamenalo na jednu skutečnou třídu opravdu nechutný počet žáků. Tak nechutný, že kdyby konkrétně Vaše dítě mělo do takové třídy chodit (berme v potaz ještě všechny ty dnes integrované žáky), začnete ihned jednat a křičet, že toto přece není možné. A to zmiňované oddělení (pozor, stále se jedná o oddělení kurzů pro učitele!) položí tento papír s kapacitami okolních státních škol vedle vaší žádosti (na které je doporučení obce, kraje o potřebnosti a vhodnosti zřízení Vaší škole… potvrzení o všem možném i nemožném... no zkrátka vše) a s úsměvem Vám od stolu řeknou „Vaši školu nepotřebujeme“. Absurdní? Nikoliv. V některých lokalitách změnili spádovost tak, aby dítě muselo do školy např. přes celé město (hlavně, aby se do nějaké státní školy vlezlo). Soukromé školy jsou něco úplně jiného než státní - jsou to alternativy. Argumentovat dostatečnou kapacitou státních škol je zcela mimo. Nehledě na to, že ta kapacita je de facto smyšlená.
Paní ministryně raději vyhodí spoustu peněz za zřízení mobilních tříd, aby nedostatečnou kapacitu (která je ovšem pro žadatele o zřízení soukromých škol naopak zcela dostatečná) škol zvýšila. Raději zaplatí za stejně velkou třídu mnohem více peněz státní škole než škole soukromé (vizte výše část o financích) a ještě se při tom bude ohánět výroky, že kapacita je jen jedním z kritérií a že pravidla jsou pro všechny stejná (loni se kapacita okolních škol vůbec neposuzovala, většina škol letos neměla v řádném termínu od MŠMT vůbec žádné vyjádření, atp.) a jinými nesmyslnými výroky v médiích.

Tak proto jsem změnila své plány a napsala namísto jiného tento článek. Protože mám vnitřní potřebu ten značně pokřivený a pomačkaný obraz narovnat a ukázat, jak vypadá skutečně.

P.S. Naše žádost o vstup do rejstříku bude patrně ještě měsíc ležet na ministerstvu, vlastně spíše déle (vzhledem k tomu, že ministerstvo si s nějakými termíny moc neláme hlavu, nu, proč by mělo, že… pro ně pravidla neplatí). My tedy (prozatím) mezi nepovolenými školami nejsme. Nepovolené školy teď oslovují právníky a budou se odvolávat (odborně se tomu říká „rozklad“). A já jim držím palce. Ne kvůli naší soukromé školce, ale z principu skrytého omezování svobody, které se momentálně děje (a asi nejen na poli školství, nicméně jiné oblasti momentálně tolik nesleduji – tak třeba uvítám Váš osobní článek v podobném duchu / na toto téma z jiné oblasti).

  Drzim palce, sama uvazuju o tom, ze jestli bude syn po me, tak ho asi nechci nechat ve statni skole v plne tride...ja si od prvniho stupne nesu x neurotickych zlozvyku...poradne se mnou zacala pracovat az tridni ve ctvrte tride, ale to uz bylo na nejake veci pozde...hlavne si pamatuju tu svou bezmoc a vztek ktery jsem na zakladce prozivala...

  10. bře 2017

  Soukromé školy mi přijdou jako dobrá alternativa. Zatím spíš kopu za tým státních škol, nemyslím, že by byly tak hrozné 🙂 Hodně se poukazuje na to, co je blbě, co je dobře, to se bere jako samozřejmost - to se mi taky moc nelíbí. Mám i názor učitele pracujícího jak ve státní, tak v soukromé škole - a ano, některé děti jsou si vědomé toho, že rodiče sypou peníze, takže nasadí pózu "ty po mně něco chceš?" Světlá i stinná místa mají obě varianty. Ale vítám možnost, že mám jako rodič aspoň trochu na výběr. Jako největší průšvih školství vidím strašné finanční podhodnocení učitelů, tak i prněz na žáky, vybavení, pomůcky.

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @blaablaablaa Já naštěstí nezažila osobně to, co se někdy dočítám v diskuzích (o státních školách), ale nepopírám, že se tak někde děje. Jsou samozřejmě i státní školy, které jsou doslova skvělé - kéž by ale bylo víc takových (pak by ty alternativy nemusely tolik vznikat...)! Úplně nevím, co konkrétně máš na mysli tím dobrým a tím špatným (v souvislosti s tou samozřejmostí). Jinak - tvá zkušenost asi není z 1. stupně ZŠ, to vypadá spíše na SŠ (mám zprostředkovanou zkušenost ze dvou soukromých středních a ano, tam tento přístup byl :(... ne u všech, ale u vybraných jedinců rozhodně)? Jinak ve (státním) školství mně osobně přišlo nejhorší, jak se musely utrácet peníze za něco, co nebylo vůbec potřeba (jenom protože to byl prostě nějaký projekt) a nemohlo se koupit něco, co potřeba opravdu bylo. Nemyslím si ale, že by se kvalita výuky zvýšila jen tím, že se přidá na platech. Když znám osobní názory některých pedagogů, když vím, jak jsou někteří zakomplexovaní... maximálně to u některých posune vyhoření o nějaký ten rok, dva. A na školách zůstanou - když jsou s ředitelkou kamarádky - a taky kam jinam by šly, když celý život nedělaly nic jiného, než že učily (mluvím o konkrétních lidech, ale nejmenuju). Nicméně nechci říct, že to tak je všude (a vím, že to tak všude není - bohudík).

  10. bře 2017

  Díky za téma. Přidávám odkaz na článek v Respektu, který se tím zabývá: https://www.respekt.cz/spolecnost/vazeni-rodice...

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @olla_kolifink Ano, těch článků by se tu hodilo více... (každopádně díky za odkaz).

  10. bře 2017

  Já jsem v druhé třídě (r.1985) prý sama přišla domů s tím, že chci na jazykovku (menší výběrová škola, kam mne tenkrát naštěstí pro dobré výsledky vzali i přes nevhodný třídní původ) Z 1. a 2. třídy mega sídlištní školy si nic nepamatuji. Proč asi? Nevím, ale myslím, že mi nevyhovovala minimálně proto, jak byla veliká.

  10. bře 2017

  @verdos právě že se jedná o 2. stupeň ZŠ. Těmi stinnými stránkami myslím třeba právě tu sílu peněz, o které jsem psala. O pocit některých dětí, že na běžnou základnu chodí socky apod. Možná to bude i dost souviset s tím, že je to soukromá, ale stále tradiční škola, ne třeba typ Waldorf, Montessori apod. Těžké je to fakt všude 🙂 Neříkám, že peníze by všechno spasily, ale věřím, že by to na škodu moc nebylo. Hodně mi vadí i pŕístup společnosti - na peďák jdou jen ti, kteří se nedostali jinam; učitelé mají mraky volna, k tomu plat sedí; pořád chtějí pŕidavat a za co jako? Každopádně kamarádíčkování s řediteli (držení se na teplém místečku zuby nehty) je mor, ačkoliv my máme ředitele fajn, tak to vidím i u nás :-/ málokterý ředitel je dobrý manažer, to je podle mého opravdu potřeba.

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @blaablaablaa Ano, tak to ano, může být. A jo, pravda - já na pajdák šla proto, že to byl můj sen. A je fakt, že jsem potkávala občas lidi, kteří si mysleli, že učit může každý a že učitelé mají pořád prázdniny a že za to, co "dělají", jsou vlastně v balíku, atp. Ale bohudík jsem potkávala i takové, kteří mi rovnou říkali, že by to nešli dělat ani za zlaté prase. Kus od kusu, asi jako ve všem.

  10. bře 2017

  @verdos já se pŕiznm, že jsem tam šla jen kvůli češtině 🙂 ale tak jsem se v tom našla, že tu práci chci dělat i za cenu směšného platu 🙂 fandím každému zaplenému učiteli na jakěkoliv škole

  10. bře 2017

  Měla jsem možnost 3 měsíce pracovat v soukromé školce a můžu říct pro mě zklamání.před rodiči tolik přetvářky a za dveřmi úplně jiné chování k dětem☹

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @petamaskova Jasně, souhlasím s tím, že i některé soukromé školy či školky mohou být špatné. Já jsem v té naší dělala 3 měsíce (pak už to s velkým pupkem nešlo 🙂), další spoluzřizovatelky se tam průběžně taky účastní programu, přichází neustále rodiče s novými dětmi na adaptaci - takže u nás není na přetvářku prostor. A věřím, že takových školek je víc než těch špatných. U nás jsme to zakládali rodiče pro své děti (a pro děti ostatních rodičů, kteří budou mít zájem). Určitě hraje také velkou roli, kdo je zřizovatelem a jak to vede. Principielně je ale špatně, že je to "regulováno" ministerstvem na základě kapacity či z jiných nesmyslných důvodů. Regulace by měla přijít sama. Školka, o které píšeš, má pravděpodobně stále dost dětí? Čím to, že rodiče nezaregistrují, že se tam neděje, co má? (nevím, v čem spočívala ta přetvářka, ale pochybuju, že tam jsou samé němé děti...)? Je-li dostatek dětí způsobem pouze nedostatečnou kapacitou, není právě povolování nových školek řešením, aby ty méně kvalitní školky vymizely?
  Což mě vlastně vede @blaablaablaa ke tvé větě, že jako rodič máš aspoň trošku na výběr - pokud to takto půjde dál (i když já doufám, že ne), tak na výběr brzy nebude.

  10. bře 2017

  @verdos doufám, že výběr bude pořád. A i já si myslím, že v souhrnu je většina škol soukromých, ale i státních dobrých.

  10. bře 2017

  Fandím ti 🙂 já jsem co se týče soukromé školky/školy stále z některých stran nepochopena ale kdo do toho nevidí, tak to prostě nepochopí a vysvětlovat to každému individuálně se nedá. Klaudinka určitě bude pokračovat na stejném místě na ZŠ a Sofinka jí bude následovat. Jsem tam z toho naprosto nadšená. Řadí se mezi školy globální výchovy a nemají vysvědčení, mají slovní hodnocení (které mají i ve školce). Celé je to tam úplně jiné, výuka je braná jinak a já si to tam moc zamilovala. Má to pořád své mouchy ale ty jsou úplné nic oproti tomu, jak se to tam vede 🙂 Jsem moc ráda, za takovou možnost výběru a snad to tak i zůstane.

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @karol89 Neboj, zatím se školy neruší, zatím se "jen" omezuje povolování nových, popř. navyšování kapacit stávajících. A pořád doufám, že celá vyhrocená situace se zklidní a nakonec bude většina žádostí schválena. Protože variabilita nabídky je dle mého dobrá pro všechny (jakkoliv si to někteří nebudou myslet nikdy, normalita je v některých zakořeněná příliš hluboce).
  Nicméně já se se synem chystám na individuální vzdělávání, takže jestli na to dojde, budu muset čelit asi mnohem horšímu neporozumění od ostatních než ty (i když se dá pochopit, že soukromou školku vesnice unese, ale školu ne).

  10. bře 2017

  Nj, Valachová ☹ To je ještě větší katastrofa, než mistr Chládek... Za sebe říkám, že v tuto chvíli hledám školku, která by nebyla registrovaná, aby mi mohla vzít malého bez MMR. Bohužel u nás je to jak hledání jehly v kupce sena. Co tím ale chci říct - z neregistrace se dá udělat i výhoda 😉 Fandím ti 😉

  10. bře 2017

  @verdos já ti moc fandím a vždycky ti fandit budu 🙂 ono hlavně kdo nechce tak nepochopí ani přes vysvětlení .. ale když jsme byli na zápise, tak jsem sis pani ředitelkou povídala i o škole jako takové .. dokonce tam je psaní a čtení rozdělené do ročníku, že se v první třídě učí číst a ve druhé psát aby toho na ně nebylo moc, aby se seznámily s jednotlivými prvky a samozřejmě pokud má některé z dětí senzitivní období, tak se v něm podporuje. Já v tom zařízení vidím naprostý poklad ale někdo v tom vidí jen tahání peněz. Radši ať holkám nikdo nic nekupuje a radši jim dává peníze bokem, aby na té škole pak mohly být obě.

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @zmrz_lina Jo no, k nám přibyl mezi rodiči právník a ten tvrdí, že očkované děti mají být všude, kde je to organizované, akorát u neregistrovaných se to nehlídá. Nicméně - naše školka v registraci spatřuje spíše výhody (přeci jen tady na vesnici je to dost komplikované, lidi remcají, že to je drahé, že to je jen pro ty bohaté - a přitom kromě vybírání školného to dotujeme i ze svého... časem i financemi). Starosta nás zase rád podpoří, ale jen když tam budou místní. Je to těžké. Snažíme se najít takovou situaci, aby to bylo nejvhodnější pro všechny. Pro předškoláky by to bylo těžké, aby byli přezkušování ve státní školce. No, prostě je to všechno se vším. Bylo by výhodnější být v rejstířku. I když mně osobně je to jedno, já už jsem teď jen v radě, dítě mi tam momentálně nechodí žádné, do školky jen investuju... (jo, jsem blázen :D).

  10. bře 2017

  @verdos jasný chápu, všechno má svá pro a proti. Jen mě to napadlo v souvislosti s tím, co teď řešíme doma 🙂 Bez MMR jedině neregistrovaná školka (a to nesmí být reg. ani pod MPSV)...

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @zmrz_lina A ještě, když vezmu kontext celého článku, u ZŠ se neočkování neřeší (jen pro pobyty delší jak 5 dní, nebo tak nějak) a u školek se neřeší u předškoláků (takže tam je problém očkování částečný). Každopádně neočko děti jsou u nás v menšině, čímž bylo více méně rozhodnuto...

  10. bře 2017
  verdos
  autor

  @zmrz_lina Jo, jasně. Ono tady u nás je zrovna nově vzniklých školek docela dost a každá to řeší zvlášť podle vlastní situace a myslím, že těch, které se rozhodly pro vstup do rejstříku, není zase tak moc. I z toho důvodu, jak je to složité (a to si ještě vzájemně dost pomáháme). Každopádně je to celkově blbost (s tím očkováním). 4 leté neočkované je problém, ale 5leté neočkované ne, protože je předškolák? No, absurdistán, jako v mnoha jiných věcech. Je až s podivem, co si necháme od těch "nahoře" (míněno politici) líbit.

  10. bře 2017

  Taky bych pro syna chtěla jak alternativní školku, tak i školu. A myslim si, že takových lidí přibývá, pokud mohu soudit ze vzorku našeho sídliště 😉

  10. bře 2017

  Chtela bych pro dcerku montessori pristup/vychovu/zvdelani. Stat to neumozni, takze je jedina moznost a to soukroma skola.

  10. bře 2017

  Ještě mě k těm soukromým školám a školkám napadla jedna taková úvaha. Jsou rodiče, kteří se už od narození dětí zajímají o nové věci, o to, jak děti vychovávat třeba jinak. Najdou si cestu k nějaké alternativě, která je zahrnutá právě pod Waldorf, Montessori, Dalton apod. U těchto rodičů naprosto chápu, že do toho jdou, protože oni tím v zásadě stejně žijí, přijde jim to přirozené, v pořádku, umí s tím pracovat. Ví, jak se k dítěti přistupuje konkrétně, dokážou si udělat představu, co od takové školy mohou čekat. A pak se často setkávám s druhou skupinou lidí. Do státní školky nebo školy dát dítě nechtějí, ale vůbec netuší, co takové "jiné" školství obnáší. Když to zjednoduším, tak mají často představu, že do takového zařízení dítě dají a oni jim ho tam ostatní rozvinou. Ale neuvědomí si jednu podstatnou věc - aby tohle opravdu fungovalo, musí v tom být zapojená i rodina. Ne, že dítě má docházku, ale my od toho dáme ruce pryč. A takových maminek jsem už potkala docela dost. Školství je blbý, chceme to jinak, ale jen po nás nechtějte, abychom pro to něco dělali taky my jako rodiče. V tomhle vidím trochu slabinu. Dneska jsem obezřetná a vidím to jako módní trend, kterého se někteří bezmyšlenkovitě chytí. Zrovna teď se v místě mého zaměstnání řeší založení jedné soukromé školy. Kamarádka (taky učitelka) mi psala, že super, parádní alternativa, uvažuje, že tam syna dá. A hned její další myšlenka mě utvrdila v tom, že tohle by byl ten případ rodiče, o kterém jsem psala výše. "A jak to teda ten učitel udělá, aby děti namotivoval tak, že se naučí třeba vyjmenovaná slova, když to ten učitel zrovna potřebuje učit?" - Vůbec nepochytila ten princip, že takhle to v té škole nefunguje. Za sebe říkám, že nad soukromou taky uvažuji jako o další možnosti, ale taky znám své limity. Myslím si, že bych dítě hodně stresovala, pokud bych se s filosofií daného směru prostě nesžila. A to podle mého nadělá mnohem víc škody než užitku.

  11. bře 2017
  verdos
  autor

  @blaablaablaa Ano, určitě jsou takoví rodiče a myslím, že některé soukromé školy toto i dokáží vychytat (jsou-li hodně specifické). Viděla jsem předzápisové dotazníky, kde se rodičů ptají na to, jak si představují to či ono, co očekávají, jaké mají zkušenosti s tímto, atp. A tyto školy si mohou vybírat, takže toto se tam neděje. Ale určitě to tak není u všech a ne všechny si mohou dovolit některé zájemce odmítat. Dokud ovšem z dítěte není Bůh a rodiče nemají nesmyslné požadavky, které škola nemůže splnit, tak si myslím, že není problém. Pokud škola nevyžaduje nějaké extra zapojení rodičů (jako to má často waldorf - výroba učebnice pro dítěa jiné náročné projekty), tak škola si s žákem poradí. Tam je největší riziko to, že rodiče na přístup školy nepřistoupí nebo ho nepochopí, dítě dají nakonec do jiné školy a soukromou školu pomluví. A pro dítě je to samozřejmě taky špatně (ale za to nemůže žádná škola, ani státní, ani soukromá, nýbrž jeho rodiče). Hodně tedy záleží i na tom zaměření té soukromé školy, na tom směru - některé rodiče tolik nepotřebují a jiné ano (mně osobně připadá waldorf jako zástupce těch hodně náročných, ale s tím já tak nějak celkově nesouzním, svobodné školy naopak rodiče moc "nepotřebují" - ovšem děti, které jsou vedené od narození značně nedemokraticky, tak nezapadnou a bude s nimi ze začátku minimálně velký problém). Každopádně je dost zajímavé zjišťovat od rodičů, co od školy požadují a co si představují pod dobrou školou. Pak přicházejí ty protichůdné odpovědi, kdy jedna rodina požaduje např. vedení k víře i ve škole a žádnou sexuální výchovu atp. a jiná rodina to má naprosto opačně. Neboli žádná škola není ideální pro každého a je fajn mít na výběr. Jen bohužel někteří vlastně neví, co chtějí :(. A je teda s podivem, že ani učitelka nemá v této oblasti přehled (ač by profesně měla mít teda).

  11. bře 2017

  Jste mi připomněly kamarádku (má tam holčinu o rok dřív), když jsem se jí zeptala, jestli v té školce používají růžovou věž a hnědé schody (což jsou základní montessori pomůcky), tak mi odpověděla, že po schodech chodí normálně a na žádnou věž nelezou 😅

  11. bře 2017

  @verdos Ona je to středoškolská učitelka 🙂 ale taky mě překvapilo, že neví, co si má pod tímhle představit 🙂 myslím, že se obě dvě shodneme na základních bodech: 1) pro dítě jsou primární rodiče a jejich postoj ke škole, který na děti přenáší, 2) rodiče a děti by měli mít možnost volby, 3) rodiče by se neměli rozhodovat pod vlivem trendů, ale podle toho, co je pro dítě a je samotné taky (to se podle mě často podceňuje) schůdné 🙂 Je super, že jsi tohle téma nakousla 🙂

  11. bře 2017

  @karol89 no to člověk neví, jestli se má smát, nebo brečet 🙂

  11. bře 2017

  @blaablaablaa to ano .. mně spíš přijde, že jeden z hlavních důvodů, proč se pro ní rodiče rozhodnou je ten, že školka přijímá děti od 2 let .. a to tady asi v jiných školkách neni.

  11. bře 2017
  verdos
  autor

  Tak už vznikla i petice - kdo souhlasíte se zněním a rádi byste podpořili, prosím podepište a sdílejte, děkuji 🙂.
  e-petice.cz/petitions/petice-za-vznik-a-rozsirovani-malych-inovativnich-skol.html

  13. bře 2017

  tohle je strašné! Stát nemá o soukromou školu zájem??? I kdyby byla pravda, že z kapacitního hlediska ta škola není potřeba, to má být čistě o tom, jestli o ni mají zájem rodiče! Ať žije socialismus ☹

  14. bře 2017
  verdos
  autor

  @suzanna123 Já situaci sleduju, ale když jsem při vznikání petice viděla, kolik žadatelů o soukromou školu (často právě tu malou, inovativní) dostalo zamítavé stanovisko (navíc absurdně zdůvodněné), byla jsem naprosto v šoku (bylo jich totiž mnohem více, než jsem jen tak při letmém sledování situace zaregistrovala).
  Hodil by se k tomu tvému komentáři ještě jeden článek, ale nemůžu ho teď najít...

  14. bře 2017

  @verdos já jsem zastupitelka (Praha 9) a členka školské komise, takže o tom taky něco vím, ale tohle mě opravdu šokovalo. Místo, aby se stát snažil vyjít vstříc rodičům, kteří mají výhrady proti státním školám, tak to řeší tím, že jim prostě znemožní možnost výběru. Neuvěřitelné ☹

  14. bře 2017

  Moje zkušennost je, že soukromá škola/školkam může být velmi dobrá pokud se v ní hodně angažují rodiče. Zažila jsem soukromou školku, kterou založili rodiče dětí, protože hledali alternativu pro klasickou školku, ale také jsem zažila školku, která byla založena jen kvůli zisku a o děti v ní šlo až v poslední řadě☹. Ta první funguje dál a rozrůstá se, ta druhá skončila. Vítam ve školství možnost výběru, aby každý mohl najít školu podle svých představ a stát by měl toto podporovat. Jsem velmi vděčná, že máme státní školu hodně pokrokovou (nezvoní, výuka od 8:30, slovní hodnocení, prolínání předmětů, AJ od první třídy, projektové vyučování, velmi vstřícný přístup učitelů k dětem, max. 24 dětí ve třídě, na druhém stupni dokonce jen 20 dětí). Je vidět, že plno věcí jde i ve státních školách, ale musí se chtít.

  14. bře 2017

  @hojda to je pro mě velmi překvapivé a potěšující zjištění 🙂

  14. bře 2017

  Přidám vlastní zkušenost. Mladší brácha chodil do soukromé školky, program super, pokulhávali zaměstnanci, ale během chvíle se srovnalo i to a naši rádi za všechno zaplatili, když na to měli. Já jsem chodila na soukromý a posléze i státní gympl. Na tom soukromém neexistovalo, aby nám odpadla nějaká hodina, vždycky byla náhradní výuka a fakt se učilo, nic ve stylu "dobrý den, máte supla, dělejte si, co chcete". Pokud měl někdo na vysvědčení z něčeho 4 nebo 5, připlácel na školném za další pololetí a měl povinné doučování, které ten příplatek pokryl. Za vyznamenání byla naopak na školném sleva. Pokud byl nějaký problém s profesory, nemuselo vedení stát za nimi. Tohle byly pro mě zásadní rozdíly. Na státním nám neustále něco odpadalo, v hodinách nikdo s vyučujícím nekomunikoval, protože je to nikdo od prváku neučil. Ať se řešil jakýkoli problém ve vztahu žák - profesor, muselo stát vedení z principu více či méně proti žákovi. Jestli mi to finance dovolí, s chutí svému synovi a případným dalším dětem soukromou školu zaplatím.

  15. bře 2017

  @tvrdohlavamama jestli ti to dovolí finance a ministerstvo školství...:-/

  15. bře 2017

  @suzanna123 Já tak nějak věřím ve vlnu, která proti němu jde a půjde.

  15. bře 2017

  @tvrdohlavamama já už moc ne - co všechno tady poslední dobou prochází, mi hlava nebere ☹

  15. bře 2017