Testování těhotenské cukrovky - otázky a odpovědi

V tomto článku najdete nejčastější otázky a odpovědi na téma testování těhotenské cukrovky.

V rodině nikdo cukrovku nemá, nebudu ji mít ani já. Nemám nadváhu, nemohu mít cukrovku...

Prvním omylem je, že těhotenskou cukrovku mohou mít jen ženy, kterým se diabetes vyskytuje v rodině. Ačkoli je těhotenská cukrovka podobná diabetu 2. typu (dříve „stařecké cukrovce“), jedná se o jiný typ diabetu. Ačkoli jsou určité predispozice (vyšší věk, vyšší tělesná hmotnost, dědičnost), nikdy se dopředu nedá říct, koho těhotenská cukrovka postihne a koho ne. V těhotenství stoupá spotřeba inzulínu, který produkuje slinivka, o 50 – 100% oproti normálnímu režimu. Některá slinivka tuto zátěž zvládne, některá ne. Pokud se k tomu přidá snížená citlivost tkání vůči inzulínu, gestační diabetes je na světě. Nejedná se tedy primárně o špatný životní styl, ale o špatné fungování konkrétního metabolismu v těhotenství, které lze předjímat jen do určité míry, za což může také genetická výbava konkrétní ženy.

Co bych měla vědět před tím, než půjdu na test?

Před testem primárně není potřeba dopředu držet dietu. Pokud by se u Vás cukrovka objevila, po zátěži glukózou hodnoty budou stejně vysoké, jako v případě dodržování diety. Je velmi důležité si ověřit, do jaké laboratoře na test půjdete a jakým způsobem laboratoř test provádí.

Test probíhá třístupňově (odběr krve na lačno, v 60. minutě a ve 120. minutě) – mimo těhotenství je test pouze dvoustupňový (na lačno a ve 120. minutě) a používá se k diagnostice diabetu 2. typu. V těhotenství je ale dvoustupňový test nevhodný, protože u těhotných je nejvyšší hladina cukru v krvi právě v 60. minutě.

Od dubna 2014 platí nový doporučený postup pro hodnocení výsledků OGTT, který vychází z doporučení Mezinárodní asociace pro studium diabetu v těhotenství.

Podle starých kritérií byly mezní hodnoty OGTT následující:

Na lačno:max. 5,6 mmol/l
Po 60 minutách:max. 8,9 mmol/l
Po 120 minutách:max. 7,7 mmol/l

Nová kritéria zpřísnila hodnocení lačné glykémie, zároveň ale hodnoty po 60 a 120 minutách uvolnila:

Na lačno:max. 5,1 mmol/l
Po 60 minutách:10,0 mmol/l
Po 120 minutách:max. 8,5 mmol/l

Na test by žena neměla jít, pokud u ní probíhá infekce (viróza, nachlazení…) – tento stav zvyšuje hodnotu lačné glykémie a test by pak v krajním případě nemohl být proveden. Pokud hodnota lačné glykémie při prvním odběru přesáhne normu, odběr se po několika dnech zopakuje. Pokud je i tehdy hodnota nadlimitní, je teprve potom žena odeslána do diabetologické poradny ke sledování.

Při testu je nutné podstoupit odběr krve ze žíly. Kapilární krev z prstu může mít po zátěži odchylku až 25%. V době, kdy test probíhá, je nutné dodržovat klidový režim – nikam nechodit, nevyvíjet fyzickou aktivitu. Ta by výsledek testu zkreslila (tj. nechodit na procházku mimo laboratoř nebo dokonce domů). Při testu je možné pít obyčejnou vodu.

Je jedno, do jaké laboratoře půjdu?

V každém větším městě je také větší množství laboratoří, které provádí zátěžový test na detekci gestačního diabetu (OGTT). Vzhledem k tomu, že laboratoře fungují samostatně a na provádění testu nepotřebují takovou akreditaci, jako je tomu například u pracovišť provádějících NT screening, může se způsob provádění testu lišit. Ačkoli pravidla pro provádění testu, vydaná Českou diabetologickou společností, jsou jasně daná, některé laboratoře se jimi neřídí.

Můj gynekolog mi nabídl, že mi test provede u něj v ordinaci, je to tak možné?

Ačkoli gynekolog je lékař a mnoho lékařů se tímto způsobem snaží pacientkám zjednodušit a zpříjemnit test, jeho provádění by mělo být výhradně v rukou laboratoří. Vzorek krve je nutné zpracovat maximálně hodinu po odběru, protože vlivem glykolýzy pak poměrně zásadním způsobem dochází ke zkreslení hodnoty glykémie. Tím, že lékař v ordinaci nejprve nabere všechny vzorky, a teprve pak je hromadně pošle do laboratoře, jsou minimálně první dva odběry (na lačno a v 60. minutě) znehodnoceny.

Stačí, když mi lékař bude kontrolovat lačnou glykémii a cukr v moči?

Kontrola lačné glykémie patří mezi standardní vyšetření, která gynekolog provádí v rámci rutinního krevního screeningu v prvním trimestru. Ten je důležitý pro diagnostiku časného nástupu diabetu nebo poruchou glukozové tolerance probíhající již před těhotenstvím. Glykémie na lačno ovšem s postupujícím těhotenstvím není průkazná, protože neukazuje, jak si metabolismus poradí se sacharidovou zátěží po jídle. Tyto glykémie po jídle, kdy je slinivka nejvíc zatížena, jsou důvodem pozdních komplikací v těhotenství. V době, kdy je lačná hodnota stabilně vyšší, jsou již většinou delší dobu vysoké glykémie i po jídle.

Cukr v moči se objevuje až od vyšších hodnot cukru v krvi. Pro těhotnou už takové hodnoty znamenají poměrně vážný problém. Zároveň je ale nutné poznamenat, že přítomnost cukru v moči nemusí nutně znamenat cukrovku. Pokud se cukr v moči u těhotné objeví, ale následné OGTT je negativní, jedná se o tzv. benigní glykosurii, za kterou může tzv. zvýšená propustnost ledvin vůči cukrům. Nejedná se o nic závažného a po porodu tento stav mizí.

Je test nutný, pokud bych pravidelně podstupovala měření tzv. dlouhodobého cukru (HBA1c)?

Testování glykovaného hemoglobinu (HBA1c) je důležité pro kontrolu diabetiků a jejich kompenzace. Jedná se o kontrolu průměrné hladiny cukru v krvi za dobu 2-3 měsíců. Pokud je diabetes v počátku, glykovaný hemoglobin to nezachytí. Jeho hodnota stoupne až v době, kdy je již pacient dekompenzovaný – v případě těhotenství jsou to dva měsíce pravidelně nadlimitních hodnot.

Při první kontrole v diabetologické poradně jsem dostala glukometr. Glykémie se mi drží v limitu, mám vůbec cukrovku?

OGTT se provádí v době, kdy je ve velkém množství případů diabetes z lačné glykémie nezachytitelný. Stejně tak může být ze začátku nezachytitelný po normální zátěži. Proto se test provádí pomocí 75g glukózy, která se do krve vstřebává nejrychleji. S postupujícím těhotenstvím stoupá hladina těhotenských hormonů, které působí proti inzulínu. Jejich nejvyšší koncentrace je mezi 30. a 35. týdnem těhotenství. V tuto dobu často glykémie těhotných s gestačním diabetem stoupají a je třeba více ladit stravu, případně přidat injekce inzulínu. Po 35. týdnu u velké části těhotných dochází ke stabilizaci glykémií. Cílem testu je tedy zachytit diabetes ve fázi, kdy ještě po běžné jídelní zátěži nemůže nadělat škodu.

Měla jsem cukrovku, dietu jsem moc nedodržovala a dítě se narodilo v pořádku.

Průběh a vývoj gestačního diabetu je u každé těhotné ženy jiný. Dítěti v děloze již funguje vlastní metabolismus a jeho slinivka také produkuje inzulín, kterým si s vyšší glykémií matky poradí. I když dítě viditelné následky nekompenzovaného diabetu nemá, má již v sobě geneticky zakódovanou zátěž ke vzniku diabetu 2. typu a právě nekompenzovanou cukrovkou matky může být nástup tohoto typu diabetu urychlen. To samé ovšem platí i pro matku. Slinivka matky je delší dobu pod neúměrnou zátěží, protože se snaží dorovnávat rozkolísané glykémie. Tím, že je i bez cukrovky produkce inzulínu v těhotenství zvýšená, může pak tento stav zavinit „vyčerpání“ metabolismu a velmi brzký nástup diabetu 2. typu.

Měla jsem cukrovku v prvním těhotenství, bude se v dalších opakovat?

Vzhledem k tomu, že žena, která prošla těhotenskou cukrovkou, v sobě geneticky „nese“ zátěž k diabetu 2. typu v pozdějším věku, je pravděpodobnější, že se v dalším těhotenství diabetes objeví znovu. Je proto dobré kontrolovat hodnoty lačné glykémie od začátku těhotenství a v případě potřeby ji lékař odešle na OGTT dříve.

Chci se vyhnout inzulínu, raději budu méně jíst.

Základem diabetické diety je rozložit jídlo na menší porce, ale zároveň nepřekročit intervaly mezi jídly (maximální interval mezi jídly přes den jsou tři hodiny). Pokud těhotná začne vynechávat jídlo nebo porce jídla neúměrně sníží, játra začnou produkovat zásobní cukr, aby zajistily správné fungování všech základních funkcí v těle. Tím pádem se glykémie nesníží, ale zůstane vysoká. Tento stav se projevuje přítomností ketolátek v moči, které jsou odpadním produktem tohoto procesu. Pokud si těhotná není jistá, zda jí dostatečně a nemá vyšší glykémie z hladovění, je možné zkontrolovat ketolátky pomocí proužků do moči DIAphan.

Ačkoli dodržuji všechna pravidla, mám ráno vysokou lačnou glykémii.

Vysoká lačná glykémie (tzv. dawn phenomenon – fenomén úsvitu) je častá u všech diabetiků. Jedním z důvodů jsou hormony, které mají za úkol ráno nabudit organismus (kortizol, adrenalin) a jejich řízením játra produkují zásobní cukry. Těhotné ženy jsou v tomto ohledu navíc znevýhodněné funkcí těhotenských hormonů. Zásadní věcí je proto u nich druhá večeře. Na rozdíl od diabetiků 2. typu, kterým se často nedoporučuje (v diabetologických poradnách, kde většinu pacientů tvoří diabetici 2. typu, často těhotné dostanou do ruky pravidla pro dietu pacientů s diabetem 2. typu, kde mají 2. večeři zakázanou. To pro těhotné neplatí!). Druhá večeře by se měla skládat z tzv. dlouhých sacharidů – pečivo, mléčné výrobky. Nikoli ovoce. Druhou večeři je dobré konzumovat mezi osmou a devátou hodinou večer. Glykémie v noci pak neklesne tak, aby játra dostala signál k produkci vlastních cukrů. Potvrzením, že druhá večeře je sacharidově dostatečná, je nepřítomnost ketolátek v první ranní moči. Měření lačné hodnoty musí probíhat hned po probuzení. Pokud těhotná ráno před měřením glykémie vykazuje fyzickou aktivitu, glykémie se přechodně ještě zvýší. Interval mezi druhou večeří a snídaní by zároveň neměl být příliš dlouhý (cca. 10 hodin). Pokud i přes to glykémie zůstane vyšší, často se pak přistupuje k podání nočního inzulínu.

Glukometry jsou přesné stejně jako laboratoř.

Glukometry jsou určené pro domácí použití diabetiků a jejich význam je orientační. Diabetik 1. nebo 2. typu řeší, zda má glykémii 10 nebo 5. Zatímco těhotné ženě s gestačním diabetem velmi záleží na tom, zda má 7,0 nebo 7,5. Takovou přesnost glukometry nemají. Nejvyšší přesnost vykazují při hodnotách kolem 5 mmol/l. Ne každý glukometr zároveň splňuje předepsanou maximální odchylku, která byla stanovena na 15% oproti vyhodnocení v laboratoři. Pokud diabetolog těhotné ženě glukometr zapůjčí, je zároveň důležité věnovat pozornost výrobci. Když se k odchylce glukometru připočítá odchylka, kterou má kapilární krev z prstu oproti krvi žilní, je snadno pochopitelné, že přesnost na desetiny mmol/l u glukometrů nelze čekat.

Dala jsem si sladký zákusek a glykémie po jídle byla v pořádku – můžu tedy jíst sladké?

Sladké zákusky – sušenky, dezerty – patří mezi tzv. rychlé cukry, které se do krve dostávají rychleji, než sacharidy „pomalé“, obsažené v ostatním jídle. Glykémie po nich proto stoupne rychleji a maxima dosahuje dříve, což přinutí slinivku vytvořit větší množství inzulínu. Pro slinivku to je větší zátěž a v době, kdy si těhotná měří glykémii po jídle, už cukr v krvi zase klesá. Může to pak vyvolávat dojem, že po sladkém jídle glykémie nestoupá.

Kde si mohu zjistit, kolik má jaké jídlo sacharidů?

Na internetu je možné nalézt několik sacharidových kalkulaček. Mezi ty, které obsahují největší výběr jídel, patří kaloricketabulky.cz a pak kalkulačka určená přímo pro diabetiky lecbacukrovky.cz/nutricni-kalkulacka, kde je možné si o svém jídelníčku pořizovat záznam.

Více o testování těhotenské cukrovky na modrykonik.cz

Použité zdroje:

  1. http://www.actualgyn.com/pdf/en_2014_151.pdf
  2. www.tehotenskacukrovka.cz
  3. https://web.archive.org/web/20161220165026/http://www.lecbacukrovky.cz/nutricni-kalkulacka
  4. www.kaloricketabulky.cz
  5. www.diab.cz/dokumenty/DP_DM_tehotenstvi_CDS_2014.pdf

Hodnocení a zkušenosti s testováním těhotenské cukrovky - otázky a odpovědi

Máš zkušenost s testováním těhotenské cukrovky - otázky a odpovědi?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru