Vasektomie

Vasektomie nebo sterilizace muže je zabránění plodnosti u muže bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz. Vasektomie je chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení (podvázání) chámovodů a tím pádem ke sterilizaci muže.

Jednou z možností antikoncepce je sterilizace muže neboli vasektomie

Někteří si u muže pletou sterilizaci s kastrací. Při kastraci se odstraní varlata nebo při tzv. testikulární pulpektomii se odstraní konkrétní hormonálně aktivní tkáň - po zákroku se přestanou tvořit pohlavní hormony a mění se celá osobnost člověka. Při sterilizaci zůstávají orgány na svém místě.

Zákon a vasektomie

Jako antikoncepční metoda začala být vasektomie používaná během druhé světové války. V České republice ale pořád nepatří k často využívaným zákrokům. Dříve byl zákrok regulován zákonem. Dnes už je tento zákon poupraven a od ledna 2013 tak není nutné, aby výkon schvalovala sterilizační komise. Vasektomie je proto jedna z dostupných metod antikoncepce. Operaci z nezdravotních důvodů může absolvovat muž, který dosáhl 21 let a který bude pečlivě poučen o celém zákroku před svědkem. Poté je čekací lhůta 14 dnů, než je možné samotný výkon provést, aby si muž dostatečně dlouho rozmyslel, zda chce vasektomii opravdu podstoupit.

Sterilizace

Sterilizací se v medicíně rozumí zbavení rozmnožovací schopnosti. Znamená to tedy, že dojde k přerušení chámovodů u muže nebo uzavření či úplné vyjmutí vejcovodů u ženy. Po sterilizaci nedochází ani k žádným hormonálním rozvratům, jako by docházelo po kastraci. Lidé často tyto dva pojmy zaměňují, ovšem nejedná se přesně o to samé. Kastrace je zákrok, který odstraňuje nebo poškozuje přímo pohlavní žlázy, u muže varlata, u žen vaječníky, tím pádem se naruší hormonální rovnováha.

Popis zákroku

Jako první podstupuje lékař důkladný rozhovor s pacientem. Lékař posuzuje zdravotní stav pacienta, jeho psychické rozpoložení a podrobně zjišťuje, proč a z jakých důvodů chce vasektomii podstoupit. Následuje fyzikální vyšetření (= pohled, poklep, pohmat a poslech) a podrobné vyšetření zevního genitálu muže. Pokud muž nebere léky na ředění krve nebo netrpí žádnou krvácivou poruchou, nic už samotné operaci nebrání.

Na vasektomii by pacient měl být oholen v místě genitálií, chloupky by mohly komplikovat přístup lékařů. Většina středisek pacienta poučí, aby se oholil sám. Pokud tak neučiní, udělají to v nemocnici za něj. Důležité je také, aby pacient před zákrokem nebral žádné léky na ředění krve, právě kvůli možnosti výskytu krvácivých komplikací. Pozor i na obyčejný Aspirin, ředí krev! Obecně jde o všechny léky na bolest obsahující kyselinu acetylsalicylovou.

V současné době se vykonává tzv. bezskalpelová vasektomie, která je už běžným standardem například v USA. Tam zákrok podstoupilo dokonce 11 % mužů. Provádí se ambulantně pouze v lokální anestezii, nevyžaduje hospitalizaci a doprovází jej minimum komplikací. Po umrtvení dané oblasti na šourku se malým naříznutím do podkoží izoluje chámovod, zafixuje se speciální prstencovou svorkou, podváže se a pouze maličká část se úplně odstraňuje. Konce se pak zataví speciálním přístrojem = elektrokauterem. Tím se celý chámovod zneprůchodní a tok spermií se zastaví.

Vasektomie je chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení (podvázání) chámovodů

Samotný výkon trvá přibližně 30 minut a rána je velká do 5 mm. Ani se nemusí šít. Bezskalpelová vasektomie je proto výhodnější než klasická v otevřeném řezu. Ve většině případů muž ani nemusí být hospitalizován a když je po všem, odchází většinou po svých domů. Po zákroku může pociťovat mírné bolesti, které lze jednoduše překonat volně prodejnými analgetiky.

Několik dní po výkonu je pak pacientovi doporučen klidový a šetřící režim, ale v běžných denních aktivitách nebo v sedavém zaměstnání mu to nijak nebrání. Pokud muž vykonává fyzicky náročnou práci, měl by ji na aspoň jeden až dva dny vynechat.

Ovšem samotná vasektomie neznamená, že je muž sterilní. Funkční a životaschopné spermie se vyskytují v ejakulátu ještě řadu týdnů po samotném výkonu. Aby se ejakulát zbavil těchto spermií, měl by muž postoupit 20 očistných ejakulací v průběhu tří měsíců. Poté by měl ještě následovat spermiogram, který podrobně prozkoumá, kolik spermií ještě obsahuje nebo zda už je od spermií očištěn. Vyšetření spermiogramu je zahrnuto do ceny vasektomie. Pokud i po šesti měsících jsou ve spermatu přítomné životaschopné a pohyblivé spermie, výkon by se měl zopakovat.

Výhody, spolehlivost a porovnání s ostatními druhy antikoncepce

O spolehlivosti antikoncepce16 udává informaci tzv. Pearlův index. Číselně vyjadřuje, kolik žen ze 100 za rok při používání dané antikoncepční metody neplánovaně otěhotní. Pro příklad, při používání mužského kondomu je tento index 22 (tzn. 22 žen ze 100 může neplánovaně otěhotnět při použití kondomu), u tabletové hormonální antikoncepce 9 a u vasektomie pouhých 0,15. Proto se řadí vasektomie mezi nejspolehlivější metodu antikoncepce.

Mužská vasektomie je jednodušší, méně invazivní a levnější zákrok, než sterilizace ženy . U té by ale Pearlův index byl také velmi nízký, přibližně 0,1.

Rizika

Ačkoliv je vasektomie nejspolehlivější metodou antikoncepce, jedná se o zásah do těla a existují možná rizika. Může se jednat o výskyt infekce, hematomů, krvácivých stavů nebo tvorbu granulomů. Granulomy jsou kulovitá tělíska, která si pak muž může nahmatat v místě zákroku a cítit tak určité nepohodlí a diskomfort. S vývojem bezskalpelové metody je ale výskyt rizik a komplikací velmi nízký.

Asi nejobávanějším rizikem vasektomie je, že si to muž po pár letech rozmyslí a bude chtít své rozhodnutí vzít zpátky. Proto je také nutná 14 denní čekací lhůta a až poté je zákrok možné vykonat. Je to tak hlavně proto, aby muži nejednali unáhleně, ve stresu nebo pod tlakem a aby měli dost času na rozmyšlenou.

Také se muži často bojí, že se v nich spermie pak budou hromadit a tím pádem se jim budou zvětšovat varlata. To je ovšem mýtus, spermie se sice chámovodem nedostanou ven, ale samy se po určitém čase rozloží a vstřebají, takže k žádnému zvětšování mužských pohlavních žláz nebude docházet. V těle je nastolena rovnováha mezi tvorbou nových a zanikáním těch starších.

Ani na sexuální život nemá vasektomie kvalitu. Schopnost ejakulace, libido i kvalita erekce, vše zůstává přesně takové jako před vasektomií. Netrpí ani citlivost penisu.

Pokud i po šesti měsícíchpo zákroku jsou ve spermatu přítomné životaschopné a pohyblivé spermie, výkon by se měl zopakovat

Obnovení plodnosti

Vasektomie není výkonem zcela nevratným. V dnešní době, kdy se medicína stále víc a víc rozvíjí, je možné tento zákrok zvrátit. Mikrochirurgickými metodami jsou dnes lékaři schopni obnovit průchodnost chámovodů tzv. anastomózou a tím znovu udělat muže “plodným”. Princip zákroku znovu obnovující plodnost je takový, že “obejdou” podvázané místo a spermie tak mohou proudit.

Je to ale daleko náročnější operace než samotná vasektomie a není zaručené, že pak chámovody budou průchozí, úspěšnost je něco mezi 50-70 %. Proto pokud si muž svým rozhodnutím není úplně jistý, lékař mu doporučí odebrání jeho spermatu a jeho následné zmrazení ve spermobance. Další možností je pak vyjmutí spermatu a jeho umělé vložení do partnerky, takže vlastně umělé oplodnění.

Cena

Vasektomie není zákrok, který by byl hrazen zdravotní pojišťovnou. Ta výkon hradí jen v určitých případech. Cena se pohybuje mezi 10 -15 tisíci, ovšem záleží na konkrétním pracovišti.

Více o sterilizaci muže na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. https://web.archive.org/web/20170517091519/http://www.kassai-zbysek.cz/antikoncepce-3/sterilizace/
  2. http://zdravysex.sk/
  3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasektomie
  4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sterilizace_(lékařství)
  5. https://www.canadian.cz/odborne-clanky/vasektomie-v-otazkach-a-odpovedich
  6. https://www.vazektomiebezskalpelu.cz/prubeh-zakroku.html

Hodnocení a zkušenosti s vasektomií

Máš zkušenost s vasektomií?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
levalex  14. kvě 2022

Zatím dobré

Před zákrokem jsem absolvoval odběr a vyšetření spermatu za účelem uchování do budoucna. Výsledky prokázaly moji vysokou plodnost a protože už další děti manželka nechce a antikoncepci brát nemůže, bylo rozhodnuto. Vše proběhlo, jak mělo, jsem nyní neplodný.
  • Sex bez starostí.
  • Je to navždy.
  • Podstatně méně ejakulátu.
  • Citlivější varlata.

Přihlas se do těhotenského newsletteru