Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Pes equinovarus

Pes equinovarus, lidově nazývaná vtočená koňská noha, je nejčastější vrozenou deformitou pohybového systému u dětí. Porucha je viditelná už hned po narození28. Má charakteristické projevy a chodidlo je zcela zdeformováno. Deformita vzniká během druhého trimestru.17

Pes equinovarus popsal již v minulosti Hipokrates. V tomto období jsou zmínky o prvních léčebných pokusech.

Výskyt

Tato deformita se vyskytuje častěji u chlapců. Objevuje se přibližně u jednoho novorozence7 z 1000 a někdy je vada i na obou nožičkách. Vyšší výskyt je zaznamenán v rodinách, kde se tato deformita vyskytla. Dosud však nebyl objeven gen, který je zodpovědný za tuto vývojovou vadu.

Dělení

 • Primární pes equinovarus - přesná příčina vzniku je neznámá
 • Sekundární pes equinovarus - deformita nohy vzniká při jiném základním onemocnění

Vzhledem k léčebným postupům se pes equinovarus dělí na:

 • Polohový typ - tento typ poruchy lze vyřešit sádrováním
 • Rigidního typ (pravý) - zde je potřeba operačního řešení
 • Jako součást jiných vrozených onemocnění - při těchto typech poruch se využívají speciální operační techniky

Vznik onemocnění

Přesná příčina vzniku této vady není ještě dodnes zcela objasněna. Jde o výsledek nefyziologického vývoje svalů, šlach a kostí během nitroděložního vývoje. Existuje několik teorii vzniku. Jedna z nich je tzv. mechanická teorie, která hovoří o úzkých poměrech v děloze3. To znamená, že plod nemá dostatek místa na vývin v děloze.

Jiní autoři si myslí, že pes equinovarus vzniká na podkladě deformit kostí, které tvoří chodidlo. Další teorie hovoří o špatném cévním zásobení kostí. Dá se říci, že je mnoho faktorů, které se podílí na vzniku této vady. Stále probíhají různé výzkumy, které se snaží objasnit příčinu této deformity.

Projevy

Všechny kosti nohy a chrupavky jsou deformovány a jsou v abnormálním postavení, jsou pevně fixovány v nepřirozené poloze. Oblast prstů a střední část chodidla je otočena směrem dovnitř. Pokud jsou tedy postiženy obě nožičky, tak obě jsou vytočené dovnitř a prsty směřují proti sobě.

Klouby na chodidle mohou být zcela tuhé nebo je v nich zachována ještě hybnost. Podle ztuhlosti kloubů se pak určuje léčebný postup.

Diagnostika

Vzhledem ke klinickým projevům se dá pes equinovarus potvrdit během těhotenství na ultrazvuku, nedá se však popsat charakter vady a stupeň poškození chodidla.

Pomocí RTG se zhodnotí postižení nožičky před léčbou, někdy je však velmi obtížné posoudit chodidlo z RTG snímku.

Léčba

Léčba pes equinovarus se dělí na konzervativní a chirurgickou, tedy operační. Léčba vyžaduje obrovskou trpělivost ze strany rodičů, ti musí spolupracovat s lékařským týmem. Léčba vždy začíná pomocí konzervativních technik. Po jejich selhání přichází na řadu operační techniky.

Konzervativní léčba

Dělí se na dvě fáze:

 • Redresní fáze

Léčba se zahajuje hned po narození, nejlépe je začít do tří týdnů po narození28, protože všechny šlachy jsou v tomto období poddajné a snadno se dají prodloužit. Novorozenec7 je na začátku konzervativní léčby přijat i s maminkou na ortopedické oddělení. lékaři miminku přiloží sádrový obvaz a pomocí jeho upravují postavení nožičky. Každých 48 hodin se mění sádrový obvaz, při výměně sádry se vždy o malý kousek posune poloha nožičky. Sádrový obvaz je až po koleno. Po deseti týdnech se sádrový obvaz mění každý týden. Sádrovat se nemůže nikdy násilným způsobem, proto redresní fáze vyžaduje velmi hodně trpělivosti. Po třech měsících se ukončuje sádrování a podle postavení nožičky se podle RTG rozhodne, zda se bude dítě operovat nebo se bude nadále sádrovat.

 • Retenční fáze

Pokud se po třech měsících sádrování docílí správné polohy nožičky, pokračuje se stále v sádrování v intervalech 2-3 týdny. Sádrování musí trvat dostatečně dlouho, aby se postavení nožičky udrželo a aby byl další růst chodidla u dětí nekomplikovaný. Sádrování může trvat i 7 měsíců. Když se vada zcela napraví, dítě nosí plastové dlahy, které sahají nad koleno. Dlahy se ponechávají, dokud dítě začne chodit. Jakmile začne dítě chodit, dlahy se ponechávají během denního a nočního spánku do 2-3 let. Rodiče musí s dítětem během nošení plastové dlahy neustále cvičit. Správně vyléčená deformita nevyžaduje nošení ortopedické obuvi. Lékař pravidelně sleduje dítě do 14 - 16. věku.

Operační léčba

Ne každý typ vady lze vyřešit pouze sádrováním, často je nutná kombinace sádrování a operační techniky. Typ operace a načasování zákroku závisí na typu poruchy a od věku dítěte. Cílem operací je dosažení téměř normálního postavení tvaru nožičky a dostatečná pohyblivost v kloubech.

Přehled operačních výkonů podle věku:

 • 31 - 6 měsíců5 - v tomto období se nejčastěji prodlužuje Achillova šlacha, která je při této poruše zkrácena. Po operaci se nosí 6 týdnů sádrové dlahy.
 • 6 měsíců5 - 3 roky - v tomto období se při operaci většinou protnou všechny šlachy a uvolní se tak šlachy. Je to technicky velmi náročná operace, po operaci se pomocí sádry fixuje noha v plastových dlahách, tak jako při konzervativní léčbě.
 • 3 - 7 let - u těchto dětí jsou přítomny poruchy tvaru kostí, při neléčených deformitách nebo po neúspěšné operaci se dělá opět kompletní uvolnění šlach a taktéž se uvolňují i ​​povrchové obaly svalů.
 • 7 - 10 let - děti v tomto věku mají zcela deformované a stažené šlachy, které se ani operačně nedají uvolnit, vada se proto nedá úplně odstranit. Operační postup je individuální, jde o náročný operační výkon, který zasahuje do struktury kostí.
 • Nad 10 let - operační metody jsou vybírány individuálně podle typu poruchy a podle nepovedených předchozích operacích. Terapie je v tomto období velmi náročná.

Prognóza

Při správné a důsledné léčbě se u 90% postižených dětí dosáhnou uspokojivé výsledky. Za uspokojivý výsledek se označuje schopnost dítěte stoupnout celou plochou chodidla na podložku. Rodiče je třeba upozornit, že noha však zůstává natrvalo kratší. Dalším prognostickým faktorem je dlouhodobé pravidelné cvičení a stimulace chodidla. V průběhu růstu chodidla může kdykoliv dojít k recidivě vady, proto jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře do 16-ti let života.

Více o pes equinovarus na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. Http://www.solen.sk/pdf/ec47952c9863bd485d253f53bdf447d8.pdf
 2. Http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2003/02/04.pdf
 3. Http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pes_equinovarus_congenitus
 4. Dungl, P, Karpíšek, M .: Extensive subtalar release in the treatment of pes equinovarus congenitus. Acta Chir. orthop. Traum. cech. 1990;
 5. Tachdjian, M.O .: Pediatric Orthopedics. W.B. Saunders Company, Philadephia, second edition, Vol. 4, 1990
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s pes equinovarus

Máš zkušenost s pes equinovarus?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost