TESA

TESA - testikulární aspirace spermií (z angl. Testicular Sperm Aspiration) je další z metod získávání spermií z varlat muže pro účely IVF5/ICSI2.
Nepřítomnost spermií v ejakulátu

Svým provedením je velice podobná metodě TESE, avšak hlavní rozdíl spočívá v provedení. Zatímco u metody TESE je zapotřebí mikrochirurgické operace (drobný řez do obalu varlat a následná extrakce (vyjmutí) tkáně) a také celková anestezie, metoda TESA je prováděna pouze za pomoci tenké jehličky, která je zavedena přes obal (kůži) varlete a k odběru spermií (testikulární tkáně) dochází aspirací, tedy odsáváním. Testikulární aspiraci spermií lze provádět pouze za pomoci lokální anestezie, což řadí výkon mezi méně invazivní metody odběru spermií.

Více informací o metodě TESE naleznete v samostatném článku TESE.

Na podobné bázi probíhá metoda PESA, avšak zde se provádí odběr z nadvarlete. Metoda TESA používá odběr spermií přímo z varlat muže. V případě neúspěšnosti odběru metodou PESA se dále přistupuje k metodě TESA.

Více o perkutánní aspiraci z nadvarlat (PESA) maleznete v hlavním článku PESA.

TESA, podobně jako TESE, se provádí zejména mužům, u kterých byla zjištěna nepřítomnost spermií v ejakulátu (azoospermie), buď v důsledku neprůchodnosti chámovodů nebo nadvarlat.

Azoospermií2 trpí v současnosti přibližně 1-2% mužů, přibližně v polovině případů jsou sice spermie tvořeny ve varlatech, ale jejich transport do chámovodu je zablokován. Tento stav se označuje jako obstrukční azoospermie.

Více o nepřítomnosti spermií v ejakulátu naleznete v samostatném článku Azoospermie2.

Varlata a jejich funkce

Varlata jsou párový orgán umístěný v šourku, jsou vejčitého tvaru, hladká, s mírným zploštěním ze stran. Na pohmat jsou jsou mírně citlivá. Velikost varlat u muže je kolísavá, jejich délka je zpravidla mezi 4-5 cm, šířka mezi 3-3,5 cm a tloušťka se pohybuje v rozmezí 2,5 cm. Jedno varle se hmotnostně pohybuje mezi 15-25 gramy. Zadní a horní strana varlete navazuje na nadvarle. Chámovod včetně cév vytváří svazek, který dále pokračuje k tříslům a zasahuje až do dutiny břišní.
TESA

Na tvorbu spermií ve varlatech má vliv hormon testosteron a také folikuly stimulující hormony. Následně spermie putují do nadvarlat, kde postupně dozrávají. Tvorba nových spermií trvá cca 90 dní, z čehož vyplývá, že spermie obsažené v ejakulátu byly vytvořeny před třemi měsíci.

Nadvarle lze přirovnat k zásobárně zralých spermií, které jsou tvořeny varlaty. Ejakulací se spermie uvolní a odchází z těla ven, v opačném případě, tedy pokud k jejich odchodu nedojde, se v těle postupně rozloží.

Komu je metoda TESA určena

Testikulární aspirace je prováděna mužům na základě zjištění:

 • obstrukční azoospermie,
 • neobstrukční azoospermie (zde ji ovšem kvalita získaných spermií posouvá až na metodu třetí volby, tedy po MESA a PESA),
 • poúrazové stavy míchy (neschopnost ejakulace),
 • dysfunkce v procesu ejakulace,
 • retrográdní ejakulace (ejakulací dochází k transportu spermií do močového měchýře, nevyjdou tedy močovou trubicí z těla ven),
 • vasektomie1 (sterilizace),
 • vrozené vady mužského pohlavního ústrojí (např. oboustranná absence chámovodů - tato anomálie se často vyskytuje současně s cystickou fibrózou2).

Vyšetření před výkonem

 • Mimo krevních a hormonálních testů je vyšetření zaměřeno především na přítomnost varlat, nadvarlat a chámovodu, dále také na velikost, objem a konzistenci těchto orgánů. Varlata menších rozměrů a měkčí konzistence mluví za nižší kvalitu spermií, naopak ztvrdlá nadvarlata a absence chámovodů mohou být známkou možné obstrukce (neprůchodnosti). Za obstrukcí mohou být skryty také abnormality prostaty, proto je zapotřebí před výkonem vyšetřit i tento orgán.
 • Dalším krokem je analýza ejakulátu pro následné potvrzení azoospermie (zjišťuje se počet spermií v ejakulátu). Ejakulát obsahuje mnoho minerálních látek (sodík, vápník,hořčík, zinek), mimo jiné také fruktózu a je lehce zásaditého charakteru, proto nález kyselého pH a menšího množství tekutiny bez obsahu fruktózy, naznačuje obstrukční azoospermii.
 • Běžné je také testování pacientů na HIV a žloutenku typu B a C. V případě pozitivních výsledků na některé z těchto onemocnění nelze získaný vzorek uskladnit a následně použít.

Možné komplikace

 • hematom4,
 • bolestivost,
 • možné poranění varlat a nadvarlat.

Výhody metody TESA

 • neinvazivnost (není zapotřebí velkého zásahu do organismu muže),
 • upřednostňuje se lokální anestezie,
 • je vhodná pro muže trpící obstrukční azoospermií,
 • není zapotřebí znalostí z oboru mikrochirurgie.

Nevýhody

 • nižší počet odebraných spermií,
 • nezralé nebo nepohyblivé spermie,
 • použití metody TESA u pacientů s neobstrukční azoospermií mohou být dosažené výsledky nedostačující,
 • možné komplikace v podobě bolestivosti, příp. i drobného cévního poranění,
 • metoda je prováděna tzv. na slepo, bez možné kontroly např. ultrazvukem, což může zapříčinit možné poranění jemných cévek uvnitř nadvarlete. Je-li proces několikrát opakován, zvyšuje se tím pravděpodobnost poškození.

Postup

 • Zákrok se provádí v lokální anestezii.
 • Tenká jehlička se zavede do varlete, kde jsou přítomny spermie.
 • Následně se obsah varlete odsaje.
 • Ihned po úspěšném výkonu a kontrole odebraných vzorků jsou spermie použity k metodě ICSI2 - Více o intracytoplasmatické injekci spermií naleznete v samostatném článku ICSI2.

Video (ENG): Metoda TESA

Po výkonu

Díky tomu, že je metoda TESA velmi nenáročná, nijak výrazně pacienta neomezuje. Pacient se může vrátit domů ještě týž den po zákroku. Obnovení běžného života je možné již druhý den.

Dovětek

Některé menší studie, které byly provedeny pro porovnání úspěšnosti různých typů chirurgických odběrů spermií, došly k závěru, že nejvyšší možný počet spermií, lze získat metodou MESA (Microsurgical epididymis Sperm Aspiration). Touto metodou se získávají spermie s nejvyšší možnou kvalitou a tyto spermie jsou také nejlepšími "plavci", proto patří mezi nejvhodnější k použití v oblastech In vitro fertilizace (IVF) a intracytoplasmatické injekce spermií (ICSI).

Další možnosti zvýšení šance na otěhotnění

V oblasti odběru spermií existují i další metody (zákroky), které zvyšují šanci na početí neplodného3 páru. Patří mezi ně:

 • Vasovasostomie - zjednodušeně řečeno se jedná o navrácení plodnosti mužům, kteří podstoupili vasektomii - tedy podvázání chámovodu. Vasovasostomie je tedy odstranění podvazu chámovodu.
 • Epidymovasostomie - jedná se o náročnější chirurgickou operaci, při které jde operatérům o napojení drobných vývodných kanálků z nadvarlete k chámovodu.
 • TURED (transuretrální resekce ejakulačních vývodů) - jedná se o operaci, kdy je přes močovou trubici zaveden endoskop a chirurgický nástroj (resektoskop), kterým se následně odstraní poškozená část chámovodu.

Všechny jmenované metody jsou určeny výhradně pro pacienty s obstrukční azoospermií. Tyto metody mohou pomoci překlenout překážky v pohlavním ústrojí muže bránící početí.

Více o metodě TESA na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578547/
 2. http://www.lekari-online.cz/lecba-neplodnosti/zakroky/odber-spermii
 3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Varle
 4. Surgical sperm retrieval and its use in infertility treatment
 5. http://www.sharecare.com
 6. http://www.flinturology.com/TURED.shtml

Hodnocení a zkušenosti s TESA

Máš zkušenost s TESA?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru