Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Wilmsův nádor

Wilmsův nádor nebo nefroblastom je zhoubný nádor, který roste z ledviny a vyskytuje se zejména v dětském věku. Nádor vytváří i metastázy, které se vyskytují zejména v plicích, játrech a kostech. Charakteristickým znakem nádoru je vyklenutí bříška u dětí a hmatatelná nádorová masa.

Epidemiologie

Wilmsův nádor tvoří asi 6% nádorů, které se vyskytují v dětském věku. Nejčastěji se objevuje ve 2-3. roku života. U 80% dětí jsou přítomny první projevy onemocnění do pěti let. Dívky a chlapci jsou postiženi stejně a u některých pacientů nádor naroste na obou ledvinách.

Příčina

Wilmsův nádor je nádor, který pochází z embryonální tkáně . Z této tkáně se během nitroděložního vývoje postupně vytvoří všechny tkáně a orgány. Někdy se však stane, že ledviny dítěte nestihnou dozrát a vytváří jakési malé shluky v ledvině. Tyto shluky však mohou začít nekontrolovaně růst a vytvoří se tak masa zhoubných buněk, která tvoří nádor v ledvině.

Tento nádor se častěji vyskytuje u dětí, které se narodí s různými genetickým onemocněními. V některých případech je vznik nádoru podmíněn genetickými změnami.

Dělení

Nádor se dělí podle toho, jaký typ buněk se v něm nachází. Platí pravidlo, že čím je buňka v nádoru méně zralá, tím jde o horší typ nádoru. U Wilmsova nádoru se rozeznávají tři typy nádorů podle buněk, které se v něm nachází:

 • Nerozlišený typ - je tvořen velmi nezralými buňkami, nejhorší prognóza.
 • Fibrózní typ
 • Epitelové typ

Často se však najdou smíšené typy nádorů, které jsou tvořeny kombinací všech tří typů. Asi 12% Wilmsova nádorů má nepříznivou prognózu.

Klinické projevy

Prvním a nejčastějším projevem Wilmsova nádoru je vyklenuté břicho s hmatatelným nádorem. K dalším příznakům patří:

Nádor vytváří metastázy, které se nejčastěji objevují v plicích, játrech, kostech a centrálním nervovém systému.

Etapy

Podle růstu nádoru se dělí Wilmsův nádor na pět stádií:

 • I.stádium - nádor roste pouze v ledvině, neprorůstá na povrch
 • II.stádium - nádor se šíří i mimo ledviny, může přerůst až do okolních cév, ale dá se stále chirurgicky odstranit, tedy operovat.
 • III.stádium - nádor roste mimo ledvinu, nedá se zcela chirurgicky odstranit a objevují se už i první metastázy v lymfatických uzlinách, metastázy jsou však stále v břišní dutině
 • IV.stádium - metastázy jsou přítomny kdekoli v organismu, nejvíce se vyskytují v plicích a játrech.
 • V.stádium - nádor se nachází současně v obou ledvinách

Diagnostika

 • Anamnéza od rodičů, kteří si jako první všimnou vyklenutí bříška dítěte
 • Palpační vyšetření - je to vyšetření, při kterém se lékař snaží pomocí rukou nahmatat nádor, ale musí dávat velký pozor, aby při hmatání nádoru nezpůsobil jeho prasknutí
 • Sonografické vyšetření ledviny - lékař pomocí ultrazvuku může přesně najít místo nádoru
 • Magnetická rezonance břicha - při tomto vyšetření se upřesní poloha nádoru, jeho prorůstání do okolních orgánů, vztah nádoru k ostatním strukturám v břiše,
 • RTG hrudníku - mohou se odhalit metastázy v plicích
 • CT hrudníku - pomocí CT jsou lépe viditelné metastázy v plicích
 • Scintigrafie kostry - při tomto vyšetření se dají dokázat nádorová ložiska (metastázy) ve všech kostech v těle

Léčba

Wilmsův nádor je z těch nádorů, který se dají úspěšně vyléčit.

Chirurgický zákrok

 • Zvolí se na základě velikosti a typu nádoru
 • Může se provést:
  • Radikálně odstranění celé ledviny
  • Částečné odstranění ledviny

Chemoterapie

 • Chemoterapie slouží k zničení nádorových zhoubných buněk
 • Chemoterapie při tomto nádoru se podává před chirurgický zákrokem a i po chirurgickém zákroku
 • Tento druh léčby zabíjí všechny rychle se dělící buňky a má mnoho nežádoucích účinků, ale benefit léčby převyšuje nežádoucí účinky

Radioterapie

 • Radioterapie, tedy ozařování, se využívá při léčbě velkých nádorů a vzdálených metastáz
 • Před operací se používá na zmenšení nádoru, zmenšený nádor se pak lépe operuje

U více než poloviny pacientů se předoperační chemoterapií podaří zastavit růst nádoru a nádor se vrátí do I. stádia, což velmi pozitivně ovlivňuje prognózu onemocnění.

Prognóza

90% dětských pacientů s Wilmsovým nádorem se zcela vyléčí. Návrat nádoru je vzácný, objevuje se asi v 4%. Návrat nádoru, tedy recidiva, závisí na místě, kde přesně se nádor nacházel, na způsobu provedené léčby a na typu nádoru.

Sledování po léčbě

Každé dítě, které se vyléčí, je dlouhodobě sledováno u specialistů. Děti po operaci mají pouze jednu ledvinu, která v organismu přebírá roli i druhé ledviny, proto je třeba sledovat činnost jediné funkční ledviny po celý život. Život s jednou ledvinou je možný, jen je potřeba pravidelného sledování dítěte u nefrologa.

Děti jsou dále sledovány u kardiologa, protože chemoterapie může poškodit srdce a později se mohou objevit poruchy srdečního rytmu.

Více o Wilmsově nádoru na modrykonik.cz

Použité zdroje

A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
https://web.archive.org/web/20160623085025/http...

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s Wilmsovým nádorem

Máš zkušenost s Wilmsovým nádorem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost