Změna jména a příjmení

3 zkušenosti

Jméno či příjmení je možno změnit na základě žádosti, buď dané osoby, která chce změnu provést nebo žádá zákonný zástupce, pokud se jedná o změnu u nezletilého dítěte.

Žádost mohou podat

 • občané ČR
 • osoby, které nejsou občany ČR, ale mají povolení k pobytu v ČR

Povolení změny pokud

 • se jedná o příjmení hanlivé či směšné nebo pokud je pro změnu vážný důvod

Změna se nepovolí pokud

 • žádá muž o změnu jména na ženské jméno nebo naopak
 • se jedná o jméno zdrobnělé, zkomolené či domácké
 • se jedná o jméno, které již má této osoby sourozenec, v případě, že mají společné rodiče
 • jsou-li pochybnosti o pravopisné podobě jména. potom je žadatel povinen doložit znalecký doklad
 • je změna jména v rozporu se zájmy a potřebami dítěte

Kde o změnu žádat

 • matrika4 podle současné či posledního trvalého pobytu
 • u dítěte na matrice v místě trvalého bydliště dítěte

Pokud u žadatele či dítěte takový pobyt není, pak se podává žádost na úřady v městské části Praha 1.

Co je potřeba k vyřízení změny jména či příjmení

Na úřadě se předkládá písemná žádost, která obsahuje

 • jméno (jména), příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, případně místo a datum uzavření manželství
 • rodné číslo
 • trvalé bydliště, nebo trv. bydliště dítěte u kterého je o změnu žádáno
 • jména či příjmení, které si žadatel zvolil
 • státní příslušnost
 • odůvodnění změny jména nebo příjmení

K žádosti se přikládají tyto dokumenty

 • rodný list11, popřípadě i oddací list
 • pravomocný rozsudek u osob rozvedených
 • úmrtní list, jedná-li se o osobu ovdovělou
 • průkaz totožnosti
 • doklad o místě trvalého bydliště
 • doklad o státním občanství
 • souhlas dítěte staršího 15. let, jde-li o jeho změnu jména
 • jedná-li se o nezletilé dítě, pak ještě souhlas druhého z rodičů nebo pravomocné rozhodnutí soudu, který tento podpis nahradí

Poplatky

Žadatel zaplatí 100,- Kč pokud:

 • jde o příjmení hanlivé, směšné, cizojazyčné či zkomolené
 • je žádáno o změnu na dřívější příjmení (např. po rozvodu)
 • jde o změnu příjmení u nezletilého dítěte svěřeného do náhradní či pěstounské péče, nebo jsou pěstouni či poručníky prarodiče

Při ostatních změnách se platí jednorázový poplatek ve výši 1000 Kč.

Osvobození od poplatku je možné v případě

 • změny jména či příjmení v případě změny pohlaví
 • změny příjmení na své původní po rozvodu manželů
 • změna jména (jmen) a příjmení osoby, která je státním občanem ČR a současně i občanem jiného státu, na podobu, která umožňuje užívat tradice i druhého členského státu.

Další činnosti

Po nabytí právní moci o změně jména je nutno požádat o:

 • nový občanský průkaz
 • cestovní doklad
 • průkaz o povolení k pobytu
 • průkaz žadatele o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta

Žádá se na základě nově vydaného matričního dokladu.

Související články

Více o změně jména a příjmení na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.praha1.cz/cps/psv-odbory-zadost-o-zmenu-jmena-prijmeni.html
 2. https://web.archive.org/web/20130225032608/http://www.mvcr.cz/clanek/zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

Externí linky

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Zkušenosti se změnou jména a příjmení

Máš zkušenost se změnou jména a příjmení?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
myshoun
6. bře 2017

Změna příjmení

Syn se narodil předčasně, a to ještě než jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, samozřejmě jsem neměla pro něj hotového nic, natož matriku, lékaře atd.

První verzi rodného listu jsem vyzvedávala v místě porodu, a hned se ptala, jak změnit chlapcovo příjmení, protože ta prázdná kolonka "otec" mi byla trapná.

Nejjednodušší bylo zastavit se na matrice společně s otcem dítěte, mít s sebou občanský průkaz, měli jsme pro jistotu i naše rodné listy a synův rodný list. Na matrice nás nechali podepsat změny a převzali si původní RL dítěte. A to bylo vše. Jen jsme museli dát vědět všem institucím (pojišťovna, lékaři...) a i tak se občas objevily kolize, setra zvyklá na původní příjmení to napsala na žádanky a u jiného lékaře nás nechtěli vzít. Určitě není od věci mít tyto záležitosti opravdu včas vyřízené...
1 poděkování
cukrik123
5. led 2016

Boj s byrokracií se dá vyhrát

Naší dceři jsem chtěli dát jméno, na které by byla hrdá a zároveň se hodilo k jejímu příjmení (mužský tvar německého příjmení).

Vybírali jsme dlouho dle mnoha kritérií (bez háčků a čárek, původ jména ...). Pak to ale přišlo. Půjčili jsem si knihu "Jak se bude vaše dítě jmenovat" a byla tam. Naše Ariane [: Arijen :]. Okamžitě jsem věděli, že je to ono. Jedná se o francouzskou modifikaci jména Arianna a u nás v ČR je naše dcerka sedmou nositelkou tohoto jména.

To jsme ale netušili jaké problémy s tím budou. To, že bude záležet pouze na dobrém rozmaru sestry na porodním sále, zda zapíše její příjmení správně nebo zda se bude zkostnatěle držet české verze s OVÁ jsem nějak rozdýchala, ale to, že mi ještě 3 dny po porodu bude volat otrávená úřednice, že naše malá nemá jméno a že to, co jsme si napsali nám prostě nepovolí a že se máme napsat paní Knappové, zda nám to povolí či ne, mě opravdu dorazilo. Na mou námitku , že toto jméno jsem vybrali z knihy paní Knappové reagovala tak, že ho tam nemůže najít a tečka.

Co teď? - honilo se mi hlavou, ale nevzdala jsem to a dohledala jsem si stranu a řádek, kde je v knize uvedeno a pro jistotu i den kdy slaví svátek. Vše paní nadiktovala a už jen čekala až jí to v tom tichu po telefonu "docvakne" . S nechutí v hlase nám tedy tuto variantu povolila a nastala tahanice o příjmení. Proč se já jmenuju jinak a proč ne česky a jak to, že mi to povolili a bla bla bla.... no nakonec i to prošlo.

Chce to jen se nevzdat pro prvním "bafnutí" úředníka a vytrvat!
1 poděkování
sammaelka
7. dub 2015

Uvažujte nad jmény

Ráda bych přidala zkušenost a trochu apelovala na rodiče, dávající svým dětem neobvyklá jména.
Nejsem zastáncem deseti Pepíčků a osmi Mařenek na jednom hřišti, to ne, ale velmi neobvyklé, cizí, špatně vyslovitelné jméno je také extrém.

V dnešní době už je to možná jiné, ale v době, kdy jsem vyrůstala já, se každá "odchylka z řady" v kolektivu těžce trestala - ať už byl někdo tlustý, někdo brýlatý a nebo někdo s divným jmémem. A to jsem byla já. Moji rodiče mi dali jméno po babičce, která ovšem měla jméno po rumunské princezně.
Snad od první třídy jsem čelila posměšným a opovrhlivým připomínkám typu - Cože? Jakže se to jmenuješ? Co to je za jméno? Jak se to píše? Vždyť to není ani v kalendáři...

Čím jsem byla starší, tím to bylo horší. Dva roky jsem si kvůli jménu užila dost tvrdé šikany ze strany spolužáků a částečně i učitelů. Nakonec jsem z té školy odešla, byla to hrůza. A lepší to nebylo ani na střední, ani pak, při hledání práce. Vy nejste češka? Vy nemáte český předky? Syčely na mně pracovnice úřadů, pošt atd. s takovým odporem, jako kdybych byla prašivá.

Už jsem z toho začínala být dost zoufalá. Své jméno jsem nenáviděla, styděla se za něj, raději jsem se ani nepředstavovala jménem, nebylo-li to krajně nezbytné. Až jsem se nakonec protrpěla k lednu 2012, kdy jsem se definitivně rozhodla, že si jméno změním. V té době už jsme se snažili o miminko a já si uvědomila, že nechci, aby mé dítě mělo se jménem své matky nějaké potíže, nebo snad bylo terčem posměchu. A tak se ze mě 17.1.2012 stala Anna. Krásné, klasické, české jméno.
Teď, když jdu na úřad nebo kamkoliv jinam, představím se a nikdo na mě divně nekouká, nikdo se nediví, nikdo se neptá, to je opravdová slast. :-)

Proto promyslete důkladně jméno pro svého potomka.
9 poděkování