Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Podpora pro rodiny s dětmi

Podpora pro rodiny s dětmi je soubor jednorázových a opakovaných státních sociálních dávek, které jsou poskytovány jako pomoc rodičům s výdaji při narození29 a péčí o děti.
Rodina

Jednorázová dávka sociální péče rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám

Jedná se o dávku nenárokovou, tudíž je vždy nutné posoudit situaci v rodině žadatele. Pro získání této dávky musí žadatel prokázat, že se do tíživé situace nedostal vlastní vinou a že finanční situace v rodině neumožňovala střádání peněz pro nenadálé výdaje.

Přídavek na dítě

Na tento přídavek mají nárok rodiny s dětmi, u kterých příjem nepřesahuje 2,4 násobku životního minima. Přídavek na dítě1 je vyplácen dle věku dítěte.

Věk nezaopatřeného dítětePřídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let500
6 – 15 let610
15 – 26 let700

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek náleží rodičům, kteří se starají a řádně pečují o dítě, které je nejmladším v rodině, a to do 4 let jeho věku. Výše rodičovského příspěvku je v současné době pro všechny stejná, a to 220 000 Kč. Rozdíl je pouze v možnostech čerpání.

Více se dočtete v hlavním článku: Rodičovský příspěvek2.

Příspěvek na bydlení

Tato dávka je určená na pokrytí nákladů spojených s bydlením rodiny a osobám s nízkými příjmy. Nárok na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který musí mít v v tomto místě trvalý pobyt a pokud 30% příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení.

Porodné

Tato jednorázová sociální dávka je určena pro rodiny s nízkými příjmy v souvislosti s narozením prvního miminka. Příjem takové rodiny nesmí být za poslední čtvrtletí předcházející čtvrletí, ve kterém se dítě narodilo, vyšší než-li 2,7 násobek životního minima.

Porodné4 se v roce 2016 mění na 13 000 Kč v případě živě narozeného prvního dítěte a na 10 000 Kč v případě narození druhého dítěte. V případě narození dvojčátek nebo vícerčátek činí porodné 23 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Počínaje 1.1.2013 přestaly být dávky pěstounské péče dávkami státní sociální podpory.

Pohřebné

Pohřebné je určeno k nápomoci při úhradě pohřbu. Nárok na pohřebné mají osoby, které vypravily pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodičům. Výše pohřebného je 5 000 Kč.

Žádosti o poskytování sociálních dávek vyřizují krajské pobočky Úřadu práce pro Českou republiku v místě trvalého bydliště žadatele. Místem pro odvolání je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kdo má nárok na dávky státní sociální podpory

 • fyzická osoba a osoby posuzované s ní, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území ČR a bydlí zde
 • cizinci bez trvalého pobytu po uplynutí 365 dnů ode dne hlášení k pobytu (do této doby se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o azyl)
 • občané Evropské unie bez trvalého pobytu, mají-li zde bydliště

Příjmy

Pro nárok na státní sociální dávky je rozhodný příjem

 • z podnikání
 • ze závislé činnosti
 • samostatně výdělečné činnosti
 • nemocenské dávky
 • důchodové pojištění
 • podpora v nezaměstnanosti
 • z příjmů z ciziny

Do rozhodného příjmu jsou započítávány tzv. čisté příjmy.

Více o podpoře pro rodiny s dětmi na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20180411172615/http://www.spokojenedeti.cz/
 2. http://www.mpsv.cz/cs/2
 3. http://socialni-davky-2013.eu/r/socialni-davky/

Externí linky

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s podporou pro rodiny s dětmi

Máš zkušenost s podporou pro rodiny s dětmi?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost