Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolenáČerpání rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku nemusí být nutně totožná záležitost. Nárok na pobírání rodičovského příspěvku (RP) má rodič, pečující osobně po celý kalendářní měsíc o děťátko, které je nejmladší v rodině a to do věku jeho 4 let. V současnosti je situace taková, že délku a výši RP lze za jistých podmínek měnit a to každé tři měsíce.
Více v článku Rodičovský příspěvek2.

Jak je tedy dlouhá rodičovská dovolená

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičům, podle § 196 zákoníku práce, ať už mamince či tatínkovi, rodičovskou dovolenou (RD) do dovršení 3 let věku děťátka. Tzn. že pokud si maminka zvolí pouze dvouletou variantu čerpání rodičovské dovolené, je oprávněna délku RP prodloužit až do tří let věku dítěte. Pokud se však maminka rozhodne být s děťátkem doma až do jeho dovršení 4 let, je nutný souhlas zaměstnavatele. V takové situaci zpravidla čerpá maminka poslední, tudíž 4. rok, pouze neplacené pracovní volno.

Když je rodičovský příspěvek vyčerpán dříve, než-li rodičovská dovolená

Díky možnostem volby čerpání rodičovského příspěvku může dojít k situaci, kdy je již celkový RP 220 000 Kč řádně vyčerpán, ale doba rodičovské dovolené stále trvá. V takovém případě již nemají maminky (tatínkové) do konce rodičovské dovolené nárok na žádný příspěvek. Ovšem po zbytek rodičovské dovolené je rodič oproštěn od platby sociálního a zdravotního pojištění, které v takové situaci hradí stát. Péče o děťátko do jeho dovršení 4 let je započítáváno jako náhradní doba pojištění a tato doba je zohledněna následně při výpočtu důchodu.

Čerpání rodičovské dovolené a možný přivýdělek

V současnosti stoupá počet maminek, které mají zájem si při rodičovské dovolené přivydělat nějakou tu korunku navíc a obohatit tím rodinný rozpočet. Maminka není povinna informovat svého zaměstnavatele o přivýdělku u jiného zaměstnavatele.
V roce 2014 se nechystají žádná omezení u rodičů, čerpajících rodičovskou dovolenou, v případě, že má děťátko více než dva roky. U dětí do dvou let je omezena docházka do jesliček na 46 hodin měsíčně. Je tedy možné současně pracovat a pobírat rodičovská příspěvek.
Asi nejvýhodnější forma přivýdělku je dohoda o provedení práce, tímto způsobem vzniká možnost odpracovat pro jednoho zaměstnavatele až 300 hodin ročně. Do výše finanční odměny 10 000 Kč měsíčně navíc nevzniká povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění, což je další velkou výhodou.

Rodičovská dovolená a výpověď z pracovního poměru

Během čerpání rodičovské dovolené není možno dát mamince či tatínkovi (zaměstnanci) běžnou výpověď pro nadbytečnost, protože jsou v tzv. ochranné lhůtě, i přesto je však možné na rodičovské dovolené výpověď dostat.
Nejčastější příčiny výpovědi při rodičovské dovolené jsou:

 • zánik firmy
 • rušení zaměstnavatele nebo jeho zaniknutí
 • přemístění zaměstnavatele, popř. jeho části

Zánik (zrušení) zaměstnavatele a nárok na mateřskou dovolenou

Otěhotní-li maminka v průběhu pobírání rodičovského příspěvku na starší dítko a obdržela-li od svého zaměstnavatele během rodičovské dovolené výpověď, nárok na další mateřskou dovolenou jí vzniká, pokud nastoupí na MD ( tzn. 6- 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu74) ještě během ochranné lhůty, což je 180 dní ode dne ukončení pracovního poměru. Také výše PPM - peněžité pomoci v mateřství - mateřské3 bude vypočítána stejně jako u prvního děťátka.

Čerpání rodičovské dovolená a změna majitele firmy

V případě prodeje firmy přecházejí všechny pracovněprávní vztahy na nového majitele, kupce firmy. V takovém případě je nutné, aby maminka nového majitele/zaměstnavatele kontaktovala, ačkoliv se ze zákona nachází v ochranné lhůtě, mohlo by se stát, že v okamžiku návratu z rodičovské dovolené by mohla obdržet výpověď pro nadbytečnost. Je tedy vhodné zjistit předem, zda-li bude mít nový zaměstnavatel pro maminku po RD uplatnění, v případě, že ne, získá tím maminka dostatek času pro hledání nového zaměstnání.

Návrat do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené

Zde je uvedeno několik bodů, které stojí za povšimnutí pro úspěšný návrat do zaměstnání:

 • Při návratu do zaměstnání ihned po skončení mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit maminku či tatínka na jejich původní pracoviště a k jejich původní práci. Bylo-li toto pracoviště či práce zrušena, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance dle jeho pracovní smlouvy.
 • Při návratu do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené není zaměstnavatel povinen zařadit maminku či tatínka na jejich původní pracoviště, mají však právo na to, aby byli zařazeni na místo, které je uvedeno v pracovní smlouvě. Důležité je tedy hlavně to, jak široce je definován druh práce v pracovní smlouvě.
 • Maminka či tatínek vracející se do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené mají nárok na přidělení práce v rozsahu jejich pracovní smlouvy - tzn. že má-li zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu na 50 hodin týdně, není přípustné, aby zaměstnavatel nutil zaměstnance pracovat např. pouze 20 hodin týdně z důvodu, že více práce není. Dále nesmí zaměstnavatel nutit zaměstnance po příchodu z MD nebo RD ke změně smlouvy z doby neurčité na dobu určitou. Ke změnám délky trvání pracovního poměru a rozsahu pracovní doby je zapotřebí souhlasu obou stran, tedy zaměstnance i zaměstnavatele.
 • V případě, že maminka či tatínek uvažuje o dřívějším návratu do zaměstnání, než-li po třech letech, je vhodné se dopředu dohodnout se zaměstnavatelem, že doba RD bude kratší, např. 18 měsíců a poté bude záležet na domluvě, zda-li se bude rodič chtít opravdu vrátit či ještě ne. Není právo zaměstnavatele nutit zaměstnance k dřívějšímu návratu do zaměstnání. Je však na místě zvážit také složitou situaci zaměstnavatele, který je nucen na dobu nepřítomnosti zaměstnance přijmout náhradní pracovní sílu na dobu určitou.

Je tedy možné vrátit se do zaměstnání, přerušit tím rodičovskou dovolenou a v případě potřeby na ni opět nastoupit.

 • Povinností zaměstnavatele je poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnanci v rozsahu, o který požádá, není tedy povinné rodičovskou dovolenou čerpat nepřetržitě. Příkladně: Zaměstnanec ukončí rodičovskou dovolenou v roce děťátka, ale následně o ni požádá opětovně ve dvou letech dítěte. Existuje také možnost střídání rodičů na rodičovské dovolené, a to i opakovaně, například po půl roce.

Více o rodičovské dovolené na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://pracovnipravo.iure.org/home/rodicovska-dovolena
 2. http://www.maminka.cz/clanek/penize-a-kariera/rodicovska-dovolena-2014-vse-co-potrebujete-vedet
 3. http://materskarodicovska.cz/cz/navrat-do-zamestnani-zamestnani
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s rodičovskou dovolenou

Máš zkušenost s rodičovskou dovolenou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
tynyozde  6. dub 2020

Pendler a RD v Čechách

Ahoj všichni,
už jsem prošla asi tisíc diskuzí a stejně si nevím rady, proto se obracím ještě na Vás tady.
Byla jsem pendler, 5 let v Rakousku, manžel také (nevím, jestli to je důležité) otěhotněla jsem a vrátila se do ČR, na mateřskou jsem šla 8 týdnů před porodem, dostala jsem nějaké €, ale na rodičák už prý nárok nemám. Na ÚP v Čechách mě zase posílají zpět do Rakouska.
V téhle situaci nejde pendlovat a zjišťovat, takže jsem doma docela namydlená 00,- ...
Neporadili byste prosím, jak bych to mohla vyřešit nejlépe tedy elektronicky? Na co mám nárok, nemám, jaké papíry doložit a jak to vůbec je tedy u pendlerů?
Omlouvám se, snad to bude srozumitelné, ale mám v tom pořádný hokej, což je i z příspěvku určitě znát.
Mockrát děkuji každému, kdo poradí. K.
0 poděkování