Hry pro děti 1 zkušenost

Hry pro děti nejsou dětem jen zábavou a odpočinkem, ale hlavně jde o velmi vážnou a důležitou věc. Hry umožňují dětem poznávat nejen sebe, ale také okolní svět. Hraním si děti rozvíjejí vnímání, poznávání a vhodné slušné chování. Hra naučí dítě řešit různé problémy a situace, které ho můžou kdykoliv potkat. Hry pro děti jdou ruku v ruce s učením a výchovou. Pomocí her se děti seberealizují, rozvíjí svou osobnost a učí se také sebehodnocení.

Každé dítě a někdy i dospělý si rád hraje, a proto je dobré vždy nějakou tu hru pro děti v rukávu mít. Děti si hrají všude - jak doma, tak hlavně i venku, jsou hry pro jednotlivce, ale také hry skupinové, pohybové hry pro děti, táborové hry, společenské hry atd. Za hru se mohou považovat i básničky, říkanky nebo rozpočítávadla, protože i těmi se děti hravou formou učí novým věcem. Všechny jsou jistě různě zábavné a přinášejí dětem nejen radost, ale také se každou novou hrou něco nového učí. Hry jsou pro děti taktéž ideálním prostředkem k poznání rozdílu mezi prohrou a výhrou, děti ji dokáží procítit a poznat, jaký mají z obou pocit.

Hra a její definice


Hra musí mít konkrétní smysl a může jí hrát jeden nebo více lidí. Z her, které slouží nejen pro zábavu, ale také pro vzdělávání, by měl mít člověk radost a relaxovat během nich. Cílem každé hry je vyhrát, ale i poražený by si měl vzít z hry ponaučení a měl by umět naložit se svými emocemi.

Hraní her je volnočasovou aktivitou, která hlavně u dětí vyvolává zvědavost a chuť zkusit něco nového. Hry vyvolávají v dětech chuť se seberealizovat, poznávat a prozkoumávat okolní svět.

Hry pro děti a jejich význam


Dětský mozek není po narození ještě zcela vyvinut a nervové buňky si musí svá nervová spojení teprve vybudovat. K vybudování těchto synapsí napomáhá dětem hraní si. Rodiče by proto měli děti už od malička stimulovat různými dětskými hračkami10, aby se jejich mozek správně vyvíjel a nedocházelo tak k opožděnému vývoji. Opožděný vývoj mozku není možno u některých extrémních případů dohnat ani během celého života.

Hry pro děti a jejich vzdělávání


Dětské hry rozvíjejí motoriku, obratnost, hbitost, nutí děti hravou formou přemýšlet, soustředit se, užívat verbální i neverbální komunikaci v praxi a některé hry pro děti v nich probouzí i určitou bojovnost. Hry učí děti hravou formou komunikovat s ostatními, a to jak s dětmi, tak s dospělými, protože k tomu vybízí daná herní situace.

Vedle učení se něčemu novému díky hrám, dochází taktéž k naplňování potřeb dítěte, které jsou v dětském věku naplňovány především prostřednictvím her. Vždy ale záleží na typu hry, protože každá hra rozvíjí jiné schopnosti.

Hry pro děti se liší hlavně obsahem, formou, trváním a sociálním zaměřením. Hra je zároveň i jazykem dětství, dorozumívacím prostředkem, který dítě používá k duševnímu růstu i k učení. Hry pro děti, obzvláště ty nejmenší jsou také ty, kterými bývá doprovázeno přebalování, krmení, houpání nebo uspávání.

Hra je pro děti specifickou formou poznávání světa, tudíž se právě v ní ve značné míře uplatňují a rozvíjejí poznávací procesy a jejich vlastnosti. Hra dává dítěti příležitost k rozvoji poznání v několika oblastech, jako je např. oblast sociální. Ta rozvíjí schopnosti socializace a komunikace (jazykové dovednosti, volní jednání, mezilidské vztahy, charakterové vlastnosti apod.).

Hry pro děti tedy nejsou jen pouhou dětskou kratochvílí, jak si ještě stále někteří myslí. Hry totiž:
 • vyžadují aktivitu při jednání,
 • odrážejí duševní procesy (strategii, logiku, řešení problémů, kreativitu, paměť),
 • podporují komunikaci, na kterou je již v dnešní době dáván velký důraz,
 • simulují sociální procesy (zkoušejí se nové role),
 • obohacují životní zkušenosti,
 • rozvíjejí osobnost,
 • je při nich zábava.

Už v minulosti se osvědčilo staré známe rčení: "Škola hrou", které podtrhuje význam her v životě dětí. Díky hrám si hravou formou mohou děti daleko více uvědomit a zapamatovat nové věci, vědomosti a znalosti tak déle a lépe udržet v paměti.

Hra přináší tvořivou atmosféru, děti jsou při ní šťastné, zažívají radosti, humor a v uměle navozených problémových situacích je hra zábavnou formou nutí problém v bezpečí vyřešit.

Děti jsou si moc dobře vědomy toho, že to, co během hry dělají, není reálné, ale jen jen "jako", i když se kolikrát může stát i to, že hranice mezi hrou a realitou je v zápalu hry stírána. V pozdějším věku jsou pak ale děti lépe připraveny na nenadálé situace, které mohou nastat a bude potřeba je řešit už přímo v praxi, v denním životě.

Druhy her pro děti


Některé hry "nutí" děti procvičovat nebo učit se novým dovednostem, ať už jde o intelekt nebo pohyb. Dětskými hrami se zlepšuje jejich pohyblivost, jemná nebo hrubá motorika, orientace v prostoru, paměť či sluchové nebo zrakové vnímání. Významné jsou pro děti například slovní říkánky spojené s pohybem, např. Kutálí se ze dvora...1.

Nejčastěji se hry dělí na společenské, které hraje více než jeden člověk:


Hry pro malé děti


Malé děti, tedy hlavně kojenci a mladší batolata2, budou rády pozorovat svět kolem sebe, ať už hračky5 vhodné pro danou věkovou kategorii nebo věci a obličeje, které dítě obklopují. Oblíbené je také hraní na schovávanou pod látkovou plenou, pozdě schovávání se za nábytek.

Na konci kojeneckého období děti rády objevují tvary, materiály a také to, zda je sníh studený nebo že voda teče. Hry lze doplnit také hračkami, které najdou rodiče v domácnosti, kuchyňské vařečky s hrnci a pokličkami, misky na přesypávání těstovin nebo hrníčky na přelévání vody.

Děti jsou velmi zvídavé a rády se učí novým hrám. Je tedy na rodičích, jakou mají fantazii a co svému dítěti nabídnou.

Hry pro starší děti


Starší děti se rády zabaví jakoukoliv hrou, kdy si mohou na něco hrát a používají u toho oblíbené slovíčko "Jako". Děti při hraní si na obchod, na kuchařku, na řidiče autobusu apod. rozvíjejí hlavně svou fantazii a rozvíjejí si svou slovní zásobu.

Starší děti hrají také rády společenské hry, které mají pravidla. Děti se během nich učí hlavně respektování psaných nebo domluvených pravidel, podřizovat se zájmům kamarádů nebo rodičů, podporovat se při cestě za jedním cílem a také navzájem komunikovat bez emocí a hádek. Malé děti pravidla nemají rády a taky je nechápou, proto by neměly být nuceny hrát nějaké hry s pravidly.

Více o tipech na společné hry v hlavním článku: Společenské hry pro děti.

Starší děti ocení také hry, které mohou hrát na herních konzolích, tabletech, počítačích nebo gamepadech. Každý hráč, ať už holka nebo kluk, si v online hrách objeví to své, ať už jde o logické hry, strategické hry nebo oddechové hry.

Více se o online hrách dočtete v hlavním článku: Hry pro děti online.

Montessori - trochu jiné hry pro děti


Pedagogika Montessori je založena na samostatnosti dítěte, porozumění a respektování senzitivních období dítěte. Dítě je pomocí různých pomůcek motivováno k učení se a pochopení daného problému.

Více v hlavním článku: Montessori pedagogika1 a ve skupince uživatelek modrého koníka: [[http:www.modrykonik.cz/group/4138/detail/|Montessori vzdělávání]]//.

Související článkyVíce o hrách pro děti na modrykonik.cz


Použité zdroje


 1. http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICK...
 2. http://www.jaksihrat.cz/clanky/uvod---jak-si-hr...
 3. https://www.mimi-klub.cz/radce-mimiklubu/nezara...
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_traditiona... (ENG)
 6. http://www.netmums.com/parties/party-games/25-c... (ENG)
Pomohl ti tento článek?
Ano
 / 
Ne

Zkušenosti s hrami pro děti

Máš zkušenost s hrami pro děti?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
kanejedla
26. pro 2015

Hračky

Mám dvojčata (dva kluky, 6 let). Za ty roky jsme k Vánocům i narozeninám dostali spousty hraček, něco jsme ještě i měli na půdě z doby, kdy jsem si s nimi hrála sama. Nejoblíbenější byly do loňska asi kostky a auta. Na podzim jsme od babičky dostali speciální tužku na tablet (magicpen.cz). Moc jsem z toho nadšená nebyla, nechtěla jsem, aby u toho pak kluci pořád seděli, ale tužka je vlastně spíš na učení než na hraní, musím říct, že kluci ted dělají pokroky, hlavně v psaní (letos nastoupili do 1. třídy) a nemáme problémy s děláním úkolů. Teď je to jejich oblíbená hra.
0 poděkování
Poděkuj za zkušenost