Sepse

Sepse je celková reakce organismu na zánět, čili infekci. Sepse v dětském věku představuje množství poruch, které jsou výsledkem působení bakterií, virů, plísní, parazitů nebo toxických látek z mikroorganismů. Většina dětí se sepsí vyžaduje 24-hodinové monitorování na jednotce intenzivní péče.

Celkový stav dítěte při sepsi závisí na průniku mikroorganismů do krevního oběhu. Zánět nebo infekce se nachází obvykle pouze na určitém místě. Například pokud se dostatečně nepřeléčí zápal plic7, stav dítěte se nelepší a bakterie mohou proniknout do krevního oběhu, což působí oběhový kolaps s postupným selháním orgánů.

Vznik

Bakterie v krevním oběhu způsobí roztažení cév v celém těle. To znamená, že i na okrajových částech těla, tedy na končetinách. Roztažení cév způsobí to, že organismus nedostává při sepsi do životně důležitých orgánů kyslík. Za běžných podmínek si organismus dokáže zajistit přívod kyslíku do životně důležitých orgánů tak, že na okrajových částech dojde ke stažení cév. Čili pro mozek, srdce a plíce se zvýší dodávka kyslíku nezbytná pro přežití. Tento obranný mechanismus je při sepsi narušen a celé tělo trpí nedostatkem kyslíku a živin. Organismus se tak překyseluje a postupně dochází k selhání orgánů. Orgány trávicího systému jsou poškozeny jako první.

Organismus se snaží přivést kyslík pro nejdůležitější orgány tak, že se zvýší činnost srdce, srdce přečerpává rychle krev. Po určité době se unaví i srdce a postupně dochází k poklesu tlaku a selhání orgánů. Velmi důležité je zahájit včas antibiotickou1 léčbu, podpořit činnost srdce a dýchání.

Při sepsi se používá i termín SIRS. Jde o systémovou zánětlivou aktivitu. Je to odpověď organismu na infekční, ale i neinfekční podnět. Aby se mohlo přiznat pacientovi, že má SIRS, musí být splněny následující podmínky:

 • Tělesná teplota musí být pod 36 ° C nebo nad 38 ° C
 • Srdeční frekvence je více než 90 úderů za minutu
 • Dýchání je zrychlené
 • V krevním obraze je buď mnoho nebo málo bílých krvinek

Dále se rozlišuje pojem těžká sepse. Je to sepse, která je spojena s těžkým poškozením orgánů, které trpí nedostatečnou zásobou kyslíku. Těžká sepse může vést k multiorgánovému selhání, dokonce až ke smrti.

Sepse v dětském věku má mírně změněné kritéria, tělesná teplota musí být vyšší než 38,5 ° C, u dětí je při sepsi typickým projevem pomalá srdeční činnost a srdeční frekvence se přepočítává vzhledem k věku.

Vyvolavatelé sepse

Sepsi vyvolávají různé mikroorganismy, velmi důležitý je však věk dítěte. Mezi nejčastější vyvolavatele sepse patří stafylokoci, Nesseria, hemofily nebo enterokoci.

Výskyt

Sepse patří stále mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí u malých dětí. Čím nižší je věk dítěte, tím vyšší je riziko vzniku sepse. Nejvíce ohroženi sepsí jsou novorozenci. U nedonošených novorozenců4 se vyskytuje sepse asi u 10 - 20 případů na 1000 narozených dětí.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory, které jsou předpokladem průniku bakterií do organismu patří:

 • vrozená srdeční vada
 • děti s rozsáhlými popáleninami
 • poruchy imunitního systému2
 • předčasně narozené děti
 • AIDS způsobený HIV virem
 • děti, které mají vrozené poruchy červených krvinek

Projevy u dětí

Sepse má nespecifické projevy, na první pohled je ale vidět, že dítě není zdravé a že se s ním něco děje. Mezi možné projevy sepse patří:

 • horečka1
 • rychlá srdeční frekvence
 • zrychlené a ztížené dýchání
 • chladné končetiny
 • změny zbarvení kůže - namodralá tvář

Diagnsotika

 • Laboratorní testy:
  • krevní obraz
  • množství minerálů (sodík, draslík, chloridy)
  • funkce jater a ledvin
  • zánětlivé parametry (CRP)
 • RTG hrudníku, CT, magnetická rezonance, lumbální punkce a mnoho dalších vyšetřovacích technik

Léčba

Při sepsi se musí zahájit komplexní terapie.

 • podpora dýchání, inhalace kyslíku, někdy je nutné napojit dítě na umělou plicní ventilaci
 • neustále se musí sledovat krevní tlak
 • začne se antibiotická léčba, existují doporučení, kde je rozděleno podávání antibiotik1 při sepsi a také zvolení vhodného přípravku vzhledem k věku

Použité zdroje

 1. Http://emedicine.medscape.com/article/972559-overview
 2. Http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2008/01/08.pdf
 3. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Sepse

Hodnocení a zkušenosti se sepsí

Máš zkušenost se sepsí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru