Nedonošené děti

Předčasně narozené děti (také předčasňátka, nedonošené děti, nezralí novorozenec) se narodily před ukončeným 37. týdnem těhotenství30. Donošené dítě se narodí v 38. až 42. týdnu těhotenství. Nedonošené miminko není obvykle plně připraveno na svět mimo mámina bříška. Některé jeho životně důležité orgány jsou nezralé a nefungují optimálně. Některé nemusejí být připraveny na svou činnost vůbec. Děťátko je potřeba na předčasný porod připravit už v děloze a pokud je to možné, alespoň částečně urychlit zrání jeho orgánů a to především plic.


Video: Předčasně narozené děti: Jejich záchrana musí mít smysl

Rozhovor se zástupkyní přednosty neonatologické kliniky UN Martin, Doc. MUDr. Katarínou Maťašovou, PhD.

V rozhovoru se zástupkyní přednosty neonatologické kliniky UN Martin, Doc. MUDr. Katarínou Maťašovou, PhD. najdete odpovědi na tyto otázky:

 • 00:00 Úvod a představení hosta.
 • 0:50 Jaké děti považujeme za předčasně narozené?
 • 1:12 Příprava na předčasný porod.
 • 2:22 Péče o předčasně narozené děti těsně po porodu.
 • 3:18 Další péče o předčasňátka - novorozenecká JIPka.
 • 5:13 Jakým tempem postupuje vývoj předčasně narozených dětí? Důležitá je hlavně trpělivost.
 • 6:38 Výživa předčasně narozených dětí
 • 9:46 Kdy může jít předčasně narozené děťátko z nemocnice domů?
 • 11:18 Prognóza předčasně narozených dětí. Jaká bývala v minulosti a jaká je dnes?
 • 12:04 OZ Malíček - organizace na podporu rodičů předčasně narozených dětí.
 • 13:41 Rady a doporučení na závěr.

Pokud je předčasný porod nezbytný, měla by být rodička1 převezena do perinatologického centra. Po porodu a stabilizaci v porodním sále jsou děti přijaty na novorozeneckou JIP, kde je o ně postaráno specializovaným týmem lékařů a sester. Důležité je, aby se děťátko narodilo ve specializovaném centru, které má personální obsazení i přístrojové vybavení a podmínky na to, aby dokázalo dítěti poskytnout nejlepší možnou péči. Existují údaje, které uvádějí, že prognóza nedonošených dětiček, které jsou extrémně nezralé, je mnohem lepší, pokud se narodily ve specializovaném centru, v porovnání s těmi, které tam byly převezeny po porodu. Po narození v centru se o dítě stará specializovaný tým a navíc, převoz děťátka v děloze maminky je mnohem šetrnější, než převezení dítěte v transportním inkubátoru v sanitce po narození.

Šance a rizika předčasně narozených dětí

Pokud se Vám narodilo předčasňátko, věřte, že nejste sami. Každý rok se na světě narodí asi 12 900 000 předčasňátek, což představuje 10 % ze všech narozených dětí. Nejvíce předčasných porodů je v Africe - 11,9 %. Evropa se naopak drží na nejnižší příčce, kdy se předčasně narodí jen 6,2%.

Od 24. týdne těhotenství27 má dnes dítě velkou šanci na přežití a to hlavně díky intenzivní lékařské péči. 24. týden je považován za hranici přežití, kdy má dítě šanci na plnohodnotný život. Od 28. týdne jsou šance na přežití až 95 %. Čím dříve se dítě narodí, tím vyšší je riziko trvalých následků, které si ponese. Z většiny předčasně narozených dětí ale vyrostou zdraví jedinci.

Děti, které se narodily mezi 32.29 a 37. týdnem těhotenství, doběhnou velmi rychle donošené děti a brzy se od nich neliší. Děti, které přišly na svět mezi 28. a 31. týdnem těhotenství jsou ve vývinu často pozadu oproti donošeným dětem, ale nakonec je ve většině případů doběhnou. Extrémně nedonošené děti se v optimálním případě vyrovnají svým vrstevníkům do dvou let.

Péče o předčasně narozené děti

Péče v porodním sále

Péče o předčasně narozené dítě po narození začíná hned v porodním sále. Tam je hlavním úkolem lékařů děťátko stabilizovat, vytvořit mu ideální podmínky na adaptaci po narození. Pomáhají mu při dýchání, případně podpoří krevní oběh .. Musí to udělat maximálně šetrně, aby dětem neublížili. Šetrnou stabilizací jim vytvářejí optimální podmínky pro další vývoj a růst.

Péče na novorozenecké JIP-ce

Péče pak pokračuje na jednotce intenzivní péče, kde kromě toho, že má dítě inkubátor, přístroje, infúzní hadičky, kterými dostává výživu, potřebuje především vyškolený personál. Neonatologická sestra zajišťuje ošetřovatelskou péči o novorozence, včetně polohování, podávání léků, udržování ventilačních okruhů. Má na starosti velké množství nezbytných detailních úkonů. Lékař, neonatolog, řídí průběh léčby, indikuje léky, připravuje rozpis infuzní výživy, přizpůsobuje nastavení umělé plicní ventilace zdravotnímu stavu dítěte, provádí potřebné diagnostické nebo léčebné výkony.

Velkou oporou pro předčasně narozené děťátko jsou samozřejmě rodiče. Respektuje se koncept tzv. bazální stimulace, kdy se lékaři a sestry snaží dítěti nahradit všechny podmínky, o které předčasným narozením přišlo. Děti jsou zabalené, jsou uhnízděné, aby si udržovaly takovou polohu, než měli v děloze. Je přítomna snaha nahradit dětem i jiné podněty, které měly, takže se využívá klokánkování, které je velmi oblíbené dětičkami, tak i maminkami či tatínky.

Při komplexní péči není cílem jen záchrana života dítěte, ale i to, aby ta záchrana měla smysl, aby děťátko dokázalo v budoucnu žít plnohodnotný život.

Pokroky předčasně narozeného dítěte

Nedonošené dítě se na své životní cestě může setkat s velkým množstvím komplikací. Náhlé změny v životě předčasně narozených dětiček bývají obvykle negativní. Rodiče se musí připravit na to, že to bude dlouhá cesta, na níž se dá dosáhnout jen velmi pomalými kroky. Postupně se dá například snižovat úroveň pomoci při dýchání, děťátko dostane dostatečný objem mléčné výživy, že lékaři mohou ukončit výživu infuzní, a podobně. Rodiče musí být velmi trpěliví, nic není možné uspěchat. Když byl jednou vývoj v děloze naprogramován na 40 týdnů a dítě se narodí v 24. týdnu, doba do propuštění bude minimálně 14 - 15 týdnů.

Výživa předčasně narozeného dítěte

Výživa předčasně narozených dětí je nesmírně důležitá. Obsahuje všechny hlavní substráty a živiny na to, aby děťátko mohlo růst a správně se vyvíjet. Lékaři se snaží výživu zajistit tak, aby děťátko po narození rostlo přibližně stejným způsobem jako by rostlo v děloze. Je známo, že dítě v II. třetině těhotenství roste rychle. Proto v tomto období potřebuje velké množství živin, především bílkovin, které jsou podstatné i pro normální růst mozku.

Výživa pomocí infuzí

Hned po narození se výživa podává pomocí infuzí, prostřednictvím kterých děťátko dostává směs všech živin, které potřebuje.

Mléčná výživa

Zároveň vedle infuzí lékaři bezprostředně po narození začínají výživu mlékem, nejlépe mateřským. Nezralé děťátko pro nezralost mozku ještě nemá vyvinutý sací reflex, nedokáže zkombinovat sání s polykáním, děťátko tedy dostává mlíčko sondou do žaludku. Samozřejmě je upřednostňováno mléko vlastní matky. Nejlepší a optimální výživou je nepasterizované, nativní, mateřské mléko. Druhá alternativa, kterou doporučuje literatura, je dárované ženské mléko z mléčné banky. Třetí alternativou je mléko se speciální formulí připravenou pro nedonošené děti.

Objem mlíčka se postupně zvyšuje, zároveň, úměrně tomu se snižuje objem podávaných infuzních roztoků. Potřeba živin u velmi nezralého děťátka je vysoká, objem mateřského mléka, které dítě vypije nedokáže tuto vysokou potřebu živin pokrýt, proto je potřeba mateřské mléko speciálně upravovat. Existují speciální přípravky, kterými se mateřské mléko obohatí především o bílkoviny, velmi potřebný vápník, či fosfor. Infuzní výživa se ukončuje když celkový objem mléčné výživy, kterou děťátko dostává, je okolo 120 ml na 1 kg jeho váhy.

Kdy je dítě propuštěno z nemocnice domů?

Otázka, kdy bude děťátko propuštěno domů je velmi častá. Rodiče často vnímají své děťátko jen jako zmenšeninu donošeného děťátka a myslí si, že dítě potřebuje jen narůst a přibrat na hmotnosti. Dítě však potřebuje spíše dozrát. Potřebuje se připravit na to, aby dokázalo zvládat svůj život bez problémů v prostředí mimo dělohu. Obvykle to nestihne dříve, než byl plánovaný termín porodu. A tak děti obvykle odcházejí z nemocnice v tom období, jak se měly narodit. To je moment, kdy si miminko dokáže udržet tělesnou teplotu v postýlce, aniž by potřebovalo nějaký další zdroj tepla, dítě dokáže zkoordinovat sání s polykáním, dokáže se najíst.

Jaké jsou prognózy předčasně narozených dětí?

Prognóza předčasně narozených dětí závisí především na jejich gestačního věku, tedy od týdne těhotenství, ve kterém se narodily. V prognóze předčasně narozených dětí se zaznamenal v neonatologii obrovský pokrok. Před 50 lety se uvádělo, že 90 % z dětí s porodní váhou do 1 500 g umíralo. V současnosti je tento poměr opačný. Více než 90 % dětí s váhou do 1 500 g přežívá a velká většina z nich bez vážnějších trvalých následků.

Podpora pro rodiny předčasně narozených dětí

Vzájemná pomoc rodičů předčasně narozených dětí je pro rodiny velmi důležitá. Předčasný porod přináší pro rodiny velmi stresující situaci. Radost, která je obvykle spojována s narozením děťátka se rázem změní na obrovský stres, strach a nejistotu z každého dalšího dne, z toho, co bude následovat. Existují organizace rodičů předčasně narozených dětí, které mají za úkol zajistit podporu pro takové rodiny. Na Slovensku je to OZ Malíček.

Klasifikace předčasně narozených dětí

Předčasně narozené děti můžeme rozdělit podle týdne těhotenství. Má významnou vypovídací hodnotu o jejich prognóze. Mluví o stupni nezralosti jednotlivých orgánů dítěte a tedy i o pravděpodobnosti typu potřebné péče.

Předčasně narozené děti podle týdne těhotenství

Stupeň nezralosti Dosažený gestační týden
Lehká nezralost 36.-37. týden těhotenství
Střední nezralost 32.-35. týden těhotenství
Těžká nezralost 28.-31. týden těhotenství
Extrémní nezralost pod 28. týden těhotenství

Problémy nedonošených dětí

 • Problémy s dýcháním - kvůli nedostatečnému vývinu plic postihuje výrazněji velmi nezralé novorozence7 do 28. týdne, kteří dýchají pomocí přístrojů.
 • Problémy s udržením tělesné teploty - k jejímu udržení pomáhají dítěti inkubátory nebo metoda klokánkování3. Délka pobytu dítěte v inkubátoru je závislá na několika faktorech. Vyhřívané lůžko tvoří přechodnou stanici mezi inkubátorem a dětskou postýlkou22.
 • Problémy s výživou a kojením70 - děti jsou zpočátku živeny hlavně infuzí do žíly, později se přechází na krmení mateřským mlékem7 alternativními metodami a na kojení z prsu - více v článku kojení předčasně narozených dětí10.
 • Nízká ochrana před infekcemi - na posílení imunitního systému dítěte je dobré ho krmit mateřským mlékem7 a dbát na zvýšenou, až úzkostlivou hygienu.

Nedonošené děti je možné dát matce do náruče - tzv. klokánkování3.

Nedonošené děti a lékaři

Předčasně narozené děti vyžadují po propuštění z nemocnice pravidelné kontroly a podrobné sledování jejich vývoje. Časem se většina předčasně narozených dětí vyrovná svým vrstevníkům. Děti během prvního roku svého života navštěvují pravidelně neurologa, cvičí a rehabilitují. U některých dětí je nutná i pravidelná kontrola zraku a sluchu.

Korigovaný věk

Korigovaný věk dítěte se hodnotí podle původního termínu porodu74 a ne podle data narození předčasně narozeného dítěte (například když se dítě narodí o 2 měsíce dříve, je v 4 měsících života hodnoceno korigovaným věkem jako by mělo jen 2 měsíce).

Oblečení pro nedonošené děti

Oblečení pro nedonošené děti je možné koupit ve specializovaných obchodech už od velikosti 38. Běžně už bývá velikost 50 a výše.

Kojení nedonošených dětí

Viz. samostatný článek: Kojení předčasně narozených dětí10

Umělá mléka pro předčasně narozené děti

Pre BEBA preemie
Pre BEBA discharge
Pre France Lait
Nutrilon 0 Nenatal
Nutrilon 1 Nenatal

Video: Jakub a Ondřej - jejich první rok


Text po odborné stránce zkontrolovala:
MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
zástupkyně prednosty Neonatologickej kliniky UNM Martin

Více o nedonošených dětech na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.babyfirst.com/
 2. http://rodina-deti.doktorka.cz/co-kdyz-se-mi-narodi-nedonosene-dite/
 3. http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/nedonosenych-deti-pribyva-vyzaduji-zvlastni-peci
 4. http://www.familienplanung.de/index.php?id=fruehgeborenes-chancen-risiken
 5. https://web.archive.org/web/20151121003149/http://www.nasmalicek.sk/2012/10/27/predcasne-narozene...

Hodnocení a zkušenosti s nedonošenými dětmi

Máš zkušenost s nedonošenými dětmi?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
marketmilly  18. črc 2019

Naše Kristýnka

Dobrý den, jsem tu nová, jmenuji se Markéta a je mi 38 let. Před více než dvěma lety jsme přišli o miminko. Byla sem v 17. týdnu těhotenství a miminko se uškrtilo na pupeční šňůře v 15. týdnu. Musela jsem chlapečka porodit. Bylo to pro nás moc těžké. Potom jsem prodělala 5 samovolných potratů. Když už se nám podařilo těhotenství udržet, tak mi bylo od začátku strašně zle a od 20. týdne se mi dost zvyšoval tlak. Než jsem porodila, brala jsem 5 prášků denně na tlak.

Doktor nám řekl, že je to holčička a hned jsme věděli, že to bude Kristýnka. Měla jsem velké bolesti zad a po pár metrech jsem si musela bolestí kleknout. Chodila jsem na kardiologii na holtr. Bylo to dost náročné, plus mám doma ještě dvě děti. Šla jsem k lékaři na kontrolu v 30+2 a ten mi udělal ultrazvuk, cítila jsem, že je něco špatně. A doktor mi řekl, že je o 14 dní menší, a že mě musí poslat do Motola. V Motole mi řekli, že je menší o měsíc, a že odpovídá 26. týdnu. Chtěli si mě tam nechat, ale já jsem nechtěla. Udělali mi na oddělení monitor a přístroj nezaznamenal srdíčko. Doktorka říkala, že musím okamžitě na sál. Udělali mi akutní císařský řez. Moc jsem se bála, že o ni přijdeme. Narodila se 15.3. 2019 a termín porodu byl až 22.5 2019, s váhou 990 gramů. Vůbec jsem nevěděla, jak to s ní je, jen to, že je na JRP v inkubátoru.
Přítel za mnou přišel druhý den a ukázal mi fotku. Když jsem ji vyděla, rozbrečela sem se, ale byla jsem vděčná, že žije. Bylo těžké za ní chodit a takhle ji vidět. Ze začátku nechtěla vůbec ani moje mlíčko, ubývala na váze. Když začala konečně přibírat, byla to pro nás naděje, že to zvládne. A zvládla to. Teď už váží 3600 gramů a měří 50 cm. Je to náš malý zázrak.
1 člověk považuje za užitečné
monca_hola  27. črc 2015

Extrémně nedonošené děti

Je pravda, že zdravotnictví udělalo velký krok dopředu. Česká republika má nejmenší úmrtnost novorozenců do 1 týdne, počet předčasných porodů patří také mezi nejnižší a zdrav. péče předčasně narozených miminek je skvělá.

Mám známé, co porodily dokonce ve 24tt a miminka jsou zdravá po všech stránkách. Samozřejmě je to hodně náročné, jak pro dětátko, tak pro rodiče. :-(
mitote  16. pro 2014

Extrémně nedonošené děti

Nesouhlasím s větou: "Extrémně nedonošené děti se jen zřídka vyvinou jako zdraví jedinci." V posledních letech už to dávno neplatí.

Znám mnoho extrémně nedonošených dětí, kteří jsou toho příkladem. Samozřejmě rizika a prognózy jsou nepopíratelné, ale naopak je čím dál více extrémně neodnošených děti, které jsou ve 2 letech vyloučeny z jakéhokoliv sledování s tím, že jejich vývoj je naprosto v pořádku. Právě proto jsou i děti sledovány neurologem, psychologem a dalšími odborníky, aby se předešlo jakýmkoliv odchylkám od vývoje. Nemluvě o tom, že touhle větou jen děsíte jiné maminky, které takto brzký porod také potkal.

Moje dcera je toho příkladem, narozená ve 25. týdnů s porodní váhou 680g, naprosto zdravá, vývojově vše dohnala, z pohledu psychologa je napřed.
9 lidí považuje za užitečné
vanisovi  17. čer 2014

Dvě zlatíčka a obě dříve

Dobrý den maminky,

jsem maminkou dvou velmi rozjívených čertíků :D První syn se mi narodil v březnu 2010, v sobotu dopoledne, ve 32+2.tt s váhou 1780 gramů a 44 cm. Jelikož jsem měla zdravotni problémy, stihli mi píchnout injekce s kortykoidy a Štěpánek sám dýchal a v inkubátoru byl jen na dohřívání. Na neonatologickém oddělení v Českých Budějovicích se nám dařilo dobře. Sestřičky nám vše vysvětlily, naučily nás cvičení Vojtovy metody a po 19-ti dnech jsme šli domů :D Propouštěli nás s váhou 1920 gramů a 45 cm všechno oblečení nám bylo moc velké, tak jsme museli sehnat oblečení ve velikosti 43, 44 a 46 a už bylo odbře. Dál už jsme nějak problémy zvláštní neměli, akorát nás déle očkovali až podle korigovaného věku. Štěpánkovi se nechtělo moc mluvit, takže ve třech letech v březnu používal jen zvuky, ale v září nastoupil do školky a v srpnu před nástupem už mluvil krásně a teď je to jeden z nejvíce upovídaných dětí ve školce :D

Druhý syn, Matyášek, se narodil v říjnu 2011 a nrodil se také v sobotu dopoledne a také 32+2.tt. Na neonatologii v Českých Budějovicích si z toho pan primář dělal legraci. Průběh byl skoro stejný, ale bylo to ztížené tím, že mi tři dny před porodem dávali krev a ve výsledku se Matýsek narodil a potřeboval nostrilky, aby to udýchal. Narodil se císařským řezem a z Budějovic nás pustili po 28-mi dnech. Při narození měl Matýsek 45 cm a vážil 2080 gramů. Při propuštění jsme měli 2210 gramů a měli jsme velikost oblečení 46.

Já bohužel vím, že teď, když se snažím v novém životě o poslední miminko, že na 80% se narodí dítě opět předčasně, ale dnešní medicína a za mě lidi na neonatologii v Českých Budějovicích odvádí výbornou práci, tak se toho tolik nebojím a hlavně, už jsem si tim prošla po druhé a i to podruhé už bylo jiné, necítila jsem tolik strachu a bylo to bez paniky, byl tam jen ten "zdravý" strach, aby miminko vše zvládlo.

Přeji všem maminkám silné nervy a mnoho zdravíčka a štěstíčka pro mrňousky.

Kristina Vanišová
2 lidé považují za užitečné

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce