Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Rh faktor

Rh faktor bývá určován spolu s krevní skupinou člověka. Rh faktor se určuje podle výskytu aglutinogenu D v červených krvinkách. Je-li aglutinogen D přítomen, jedná se pozitivní Rh faktor, tzv. Rh+, není-li aglutinogen D na krvinkách přítomen, jde o negativní Rh faktor, tzv. Rh-.

Rh faktor a dárcovství krve

Neexistují přirozené protilátky proti Rh faktoru (anti Rh protilátky). Protilátky se vytvoří, když se setká inkompatibilní krev příjemce a dárce.
Těhotenství

Lidé s Rh faktorem negativním nemohou přijmout krev dárce, jehož Rh faktor je pozitivní. Tělo obdarovaného si vytváří protilátky na krev s pozitivním Rh faktorem a může dojít k hemolytické reakci (obdarovaný pocítí prudkou bolest na hrudi, v zádech3, dušnost, neklid, teplotu s třesavkou, zvracení3, a následně se rychle rozvíjí šokový stav). Pokud člověk tento šokový stav přežije, objeví se žloutenka a začínají selhávat ledviny).

Protilátky se vytvoří:

  • při krevních transfúzích inkompatibilní krve
  • inkompatibilní krev matky a plodu: Matka Rh- a plod Rh+ po otci = rizikové těhotenství.

Rh inkompatibilita matky a plodu

Rh inkompatibilita znamená neshodu mezi krví matky a plodu.

Červené krvinky plodu mají na sobě antigen D (jako by značku), červené krvinky matky nemají na svém povrchu tuto značku. Když se červené krvinky plodu dostanou přes placentu9 do krevního oběhu matky, imunitní systém2 matky nepozná antigen D, je to pro organismus něco nového a tak se proti tomu brání tím, že stimuluje tvorbu protilátek. Protilátky jsou vytvořené proti červeným krvinkám plodu. Tyto protilátky dokáží projít přes placentu a napadají červené krvinky plodu, dochází k hemolýze (rozpadu červených krvinek) a vzniká hemolytická nemoc novorozence.

Více o hemolytické nemoci novorozence se dočtete v hlavním článku: Hemolytická nemoc novorozenců.

Rh faktor a těhotenství

Krevní oběhy matky a plodu jsou oddělené, krev se nemísí. Ke spojení Rh- a Rh+ krve může dojít když žena dostane nesprávnou transfúzi krve, během těhotenství24 transplacentárním průchodem několika krvinek plodu, během různých invazivních zákroků v těhotenství, jako je např. amniocentéza17, při problematickém porodu placenty4 aj.

Imunizace (tvorba protilátek) Rh- matek nastává většinou po porodu. Proto první dítě není zasaženo, protože protilátky se vytvoří až na konci těhotenství. Při dalším těhotenství jsou protilátky již vytvořené, volně procházejí placentou a způsobují hemolýzu červených krvinek.

Příznaky poškození plodu:

  • anémie - orgány plodu jsou nedostatečně zásobeny kyslíkem,
  • žloutenka11,
  • poškození centrálního nervového systému žlučovým barvivem bilirubinem, který pochází z rozpadených červených krvinek.

NovorozenecMatce je po porodu (do 72 hodin) injekčně podán globulín, aby se nevytvářely protilátky anti-D, které mohou později ohrozit nový plod. Předtím se tato situace nedala řešit a docházelo k častějšímu úmrtí dětí. Děti s pozitivním Rh faktorem, které se narodili matce s Rh-, mají po svém příchodu na svět menší komplikace s novorozeneckou žloutenkou.

Více se dočtete v samostatném článku: Aloimunizace.

Na světe je malé množství lidí s Rh- (přibližně 17 % populace). Pro tyto lidi je nebezpečné cestovat do míst, kde jsou nízké zásoby krve s Rh negativním faktorem (např. východní Asie).

Více o Rh faktoru na modrykonik.cz:

Použité zdroje

  1. http://www.krevniskupiny.cz/rh-faktor/
  2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevní_skupina
Pomohl ti tento článek?
 / Ne