Amniocentéza

Asi každá nastávající maminka má strach, když jí lékař doporučí podstoupit amniocentézu, nebo jinak řečeno odběr plodové vody. Nejde totiž o rutinní vyšetření v těhotenství, proto si pojď přečíst, jak amniocentéza probíhá, jestli s sebou nese nějaká rizika a kdy se provádí.

Amniocentéza neboli odběr plodové vody

Amniocentéza neboli odběr plodové vody se provádí přes břišní stěnu.

Co je amniocentéza a jak probíhá?

 • Odběr plodové vody představuje diagnostické vyšetření, kdy se přes břišní stěnu a plodové obaly do dělohy zavede tenká jehla, kterou se odebírá vzorek plodové vody – přibližně 20 až 30 ml.
  • Jedná se o opravdu malé množství plodové vody, které miminku rozhodně nechybí a přirozeně se doplní do několika hodin po zákroku.
 • Lékař místo vpichu kontroluje ultrazvukem, aby měl jistotu, že vpich zavede správně, přičemž pečlivě zohledňuje aktuální pohyby miminka. Kdysi bylo častou praxí i lokální umrtvení pokožky v místě vpichu, ale momentálně se lokální ani celková anestezie během zákroku nevyužívá, případně se volí jen výjimečně.
 • Vzorek se posílá do laboratoře na oddělení genetiky, kde se provádí kultivace buněk z plodové vody. Z nich se pak dělá rozbor chromozomů miminka, který může potvrdit přítomnost vývojové poruchy dítěte.
 • Amniocentéza se nejčastěji využívá k detekci těchto onemocnění: Downův, Edwardsův, Patauův a Turnerův syndrom nebo nedostatečnost zralosti plic.
 • Na základě toho, kdy se vyšetření provádí, se mírně liší i jeho název:
  • Časná amniocentéza: provádí se od 11. do 14. týdne těhotenství. Dnes je toto vyšetření na ústupu a provádí se jen ve výjimečných případech. Přináší s sebou také vyšší riziko potratu nebo krvácení a většinou je jeho indikací přítomnost metabolických poruch v rodinné anamnéze. Jde například o SLOS – Smith Lemli Opitzův syndrom.
  • Amniocentéza: může se provést od 15. do 22. týdne těhotenství.

Plodová voda

Miminko si v ní spokojeně plave, ale zároveň musí být chráněno před jejím dlouhodobým působením. Objem, který má, zvyšuje tvůj hmotnostní přírůstek během těhotenství a dřívější odtok může způsobit problémy. Řeč je samozřejmě o plodové vodě. Pojď s Modrým koníkem zjistit, jaká je funkce plodové vody, co obsahuje a jak se v průběhu těhotenství měří její množství.


Co tě čeká po amniocentéze?

 • V případě, že máš negativní Rh faktor krve, hned po amniocentéze dostaneš injekci – protilátku vůči Rh faktoru.
  • Pokud je Rh faktor tvé krve pozitivní, protilátku není třeba podávat.
  • Injekce se podává proto, že při odběru může nastat infikování tvé krve krví dítěte. Máte-li rozdílné Rh faktory16, mohlo by vás to ohrozit.
 • Hospitalizace není nutná, přibližně 1 až 2 hodiny po zákroku budeš odpočívat v ambulanci, následně se provede kontrola ultrazvukem, a pokud se nevyskytnou komplikace a budeš se cítit dobře, půjdeš domů. Tam budeš minimálně dva dny dodržovat klidový režim, který spočívá ve vyhýbání se fyzické aktivitě, zvedání těžkých věcí atd.

Rizika a komplikace po amniocentéze

Běžně se stává, že žena po amniocentéze pociťuje citlivé a mírně bolestivé místo vpichu.

Avšak mezi příznaky, s nimiž bys měla vyhledat lékaře, patří:

 • bolest břicha nebo v podbřišku, která se nezmírňuje a přetrvává déle než 24 hodin po odběru,
 • zvýšená teplota nebo horečka,
 • celková slabost nebo třes,
 • předčasný odtok plodové vody,
 • krvácení z pochvy nebo neobvyklý výtok.

Rizika, která s sebou odběr plodové vody přináší:

 • zvyšuje se riziko potratu – o 0,5 % až 1 %,
 • infekce plodových obalů,
 • místo vpichu může krvácet.

Proč se provádí amniocentéza?

Důvodů k provedení amniocentézy může být několik:

 • vyšší věk těhotné ženy – většinou se odběr plodové vody doporučuje ženám po 30, případně po 35,
 • výskyt dědičného onemocnění v rodinné anamnéze,
 • vyskytla-li se v předchozím těhotenství u miminka vývojová vada, popřípadě pokud se matce jedno dítě s vývojovou vadou již narodilo,
 • podezření na vývojovou vadu, na kterou poukázalo jiné vyšetření v těhotenství – může jít o prvotrimestrální screening, triple test, 3 NIPT (Trisomy) test či morfologický (velký) ultrazvuk.

Prvotrimestrální screening

Prvotrimestrální screening je prvním „velkým“ vyšetřením v těhotenství, které posuzuje zdravotní stav miminka. Pojď se s námi podívat, z čeho sestává, kde ho můžeš absolvovat a proč bys ho neměla vynechat.

Velký ultrazvuk

Morfologický neboli „velký“ ultrazvuk je pro nastávající maminku mimořádnou událostí, protože při něm lékař miminko pečlivě prozkoumá. Pojď se s námi podívat, jak morfologický ultrazvuk probíhá a zda se ti vyplatí doplatit si jeho rozšířenou variantu.


Výsledky odběru plodové vody

 • Amniocentéza není komplexní vyšetření a zaměřuje se pouze na vyhledávání chromozomálních poruch, na které vzniklo během předchozích vyšetření podezření nebo se již v rodinné anamnéze jednou vyskytly.
  • Přesněji jde o tzv. trizomie, tedy poruchy počtu chromozomů 21, 18 a 13, které jsou všeobecně známé jako diagnózy Downův syndrom (trizomie 21), Edwardsův syndrom (trizomie 18) a Patauův syndrom (trizomie 13).
 • Vždy se ze vzorku zkoumá i pohlaví dítěte, aby se zhodnotil výskyt dědičného onemocnění, které je vázáno na pohlaví.
 • Skutečnost, kdy budou výsledky známy, je individuální a závisí na množství faktorů – konkrétní trizomii nebo jiném onemocnění, které se vyhledává; laboratoři, ve které se vzorek analyzuje apod. Obecně jsou však budoucí rodiče seznámeni s výsledky do 7 až 21 dnů.
 • V případě pozitivního nálezu následuje konzultace s klinickým genetikem, který s rodiči probere závažnost postižení, prognózu a další postup. Některé vývojové vady se dají řešit po narození dítěte například operací, ale někdy je prognóza pro dítě nepříznivá a tehdy je ženě nabídnuta i možnost umělého přerušení těhotenství.
 • Pozitivní ani negativní výsledek se již žádným jiným vyšetřením neověřuje.

Amniocentéza nebo NIPT test?

Může nastat situace, že prvotrimestrální screening nebo triple test odhalí riziko vzniku některé z chromozomových vad. V takovém případě jsou ženě nabídnuty další možnosti a vyšetření, která by toto podezření měla definitivně potvrdit nebo vyvrátit.

 • Nejčastěji je doporučena právě amniocentéza, která je sice spolehlivá, avšak s sebou přináší jistou míru rizika, a proto má žena možnost zvolit si NIPT test – vyšetření, které probíhá jen z odběru její krve. Pokud je předchozí nález závažný, jsou doporučena obě vyšetření současně.
 • Výhodou NIPT testu je jeho vysoká spolehlivost a absence komplikací po vyšetření. Nevýhodu však představuje jeho cena (pohybuje se až kolem částky 10 000 Kč), kterou neproplácí zdravotní pojišťovna, a také fakt, že NIPT test není diagnostické vyšetření, ale jde jen o screening. To znamená, že případný pozitivní výsledek NIPT testu je třeba stejně ověřit právě amniocentézou.
 • Pokud si místo amniocentézy zvolíš NIPT test, mohou nastat dvě situace:
  • Výsledek NIPT testu je negativní (vše by mělo být v pořádku) a s největší pravděpodobností se vyhneš amniocentéze.
  • Výsledek NIPT testu je pozitivní (zvýšené riziko vzniku vývojové vady), a proto bys měla podstoupit amniocentézu, aby se vývojová vada u miminka potvrdila i diagnostickým vyšetřením.
 • NIPT test se tedy vyplatí zvolit v případě, pokud máš vyšší věk nebo některé z předešlých vyšetření poukázalo na hraniční riziko vzniku chromozomální vady u miminka. Tehdy často nastává situace, že se žena vyhne invazivní amniocentéze, protože výsledek NIPT testu vyjde negativní, což znamená, že se riziko chromozomální vady nepotvrdilo.
  • „Slavný“ falešnou pozitivitou je především triple test, který nastávající maminku často zbytečně jen vystraší, přičemž následující vyšetření riziko vývojové vady nezachytí.

Triple test

Co si budeme povídat, vyšetření v těhotenství není zrovna nejméně. Ke snadnému zorientování, jaké testy, ultrazvuky a screeningy tě v následujících měsících čekají, nepřispívá ani fakt, že většina vyšetření nese odborný název. Jedním z nich je například i triple test. Pojď si přečíst, co to triple test vlastně je, jak probíhá a proč je pro některé ženy zbytečným strašákem.


Opakovaný odběr plodové vody

V malých procentech případů se může stát, že bude třeba odběr plodové vody zopakovat. Tato situace nastává jen výjimečně, protože opakované odebrání vzorku plodové vody opět navyšuje riziko možného potratu či jiných komplikací, které mohou v konečném důsledku k potratu vést. Může se jednat o tyto případy:

 • Problém v laboratoři – ze vzorku není možná kultivace buněk a následný rozbor, proto se musí provést nový odběr. Nejčastějším důvodem je přítomnost velkého množství krve v daném vzorku plodové vody.
 • Nedostatečné množství vzorku – nebylo odebráno dostatečné množství plodové vody.

Vyšetření na další vývojovou vadu – amniocentéza není komplexní diagnostické vyšetření, při rozboru se cíleně vyhledávají jen takové vývojové chromozomální vady, ke kterým již vzniklo případné podezření. V ojedinělých případech se může stát, že žena absolvuje odběr plodové vody, který jednu či dvě vývojové vady vyloučí, ale v pozdějších týdnech těhotenství se může objevit podezření na další vadu, kterou je rovněž třeba definitivně potvrdit nebo vyloučit.


Amniocentéza a vícečetné těhotenství

 • Amniocentézu lze provádět i při vícečetném těhotenství, přičemž postup tohoto vyšetření se může poněkud lišit, jsou-li dvojčata dvouvaječná.
  • Většinou se do každého plodového vaku zavádí jehla zvlášť, tedy odběr sestává ze dvou vpichů (v případě trojvaječných trojčat zase ze tří vpichů). Pro lepší rozpoznatelnost jednotlivých vzorků se využívá zabarvení vzorku plodové vody indigokarminem.
 • Odběr plodové vody při vícečetném těhotenství s sebou přináší vyšší riziko potratu. Konkrétně se zvyšuje až na 3,5% úroveň.

Přerušení těhotenství na základě výsledků amniocentézy

Pozitivní výsledek amniocentézy může být indikací k ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů. Žena má na toto rozhodnutí čas do 24. týdne těhotenství, v pozdějším stadiu těhotenství ho již nelze ukončit, a to ani v případě, že se u miminka prokáže závažná chromozomální vada.

Interrupce

Život se s lidmi občas nemazlí, a tak ses možná i ty dostala do svízelné situace a nyní přemýšlíš o interrupci, tedy umělém potratu. S rozhodnutím pomoci nemůžeme, ale dokážeme ti přinést kompletní informace, které je dobré vědět.


Video: Všechno, co bys měla vědět o těhotenství

Rozhovor s odborníkem: vedoucí lékař IVF Clinic Olomouc, MUDr. Štěpán Machač

Co ve videu zaznělo:
Bohužel ne každé těhotenství má ideální průběh... Jaké komplikace se mohou objevit a která vyšetření v těhotenství na ženu čekají? I těmto tématům se věnuje lékař Štěpán Macháč v našem videu. Kromě toho se zde dozvíš i množství jiných důležitých informací, jako například co mít připraveno před narozením dítěte a čemu by ses jako těhotná měla vyhnout.


Nejčastější dotazy ohledně amniocentézy

 • Může se stát, že jehla při odběru poraní miminko?

Tato situace skutečně nastat nemůže, proto je zbytečné se znepokojovat. Předtím, než se provede samotný odběr, lékař ultrazvukem zkontroluje polohu miminka a zhodnotí jeho pohyby. Na základě toho až provede samotný vpich, který je stále monitorován ultrazvukem. Gynekolog má tedy dokonalý přehled o tom, kde se nachází jehla a kde zase miminko, přičemž dává obrovský pozor, aby se navzájem „nepotkaly.“ 🙂

 • Jaká vyšetření jsou náhradou za odběr plodové vody?

Jak zde již bylo zmíněno, vyhnout se amniocentéze je za jistých podmínek možné i absolvováním NIPT testu. Za diagnostickou alternativu pak lze považovat stejně invazivní odběr choriových klků, během kterého se odebírá vzorek tkáně placenty. Provádí se však mnohem méně než amniocentéza.

V některých případech může lékař místo amniocentézy doporučit i odběr krve z pupečníku, tzv. kordocentézu, která rovněž přináší jistá rizika. Je proto na posouzení gynekologa, které ze zmíněných vyšetření je pro tebe nejlepší a zda je vhodné zvolit nejprve dražší, ale nerizikový NIPT test, jehož negativní výsledek by vedl k tomu, že amniocentéza nebude nutná.

 • Mám se na odběr plodové vody nějak speciálně připravit?

Vyšetření nepředchází žádná speciální příprava a poučení o zákroku dostaneš přímo na pracovišti, kam se objednáš. Některé ambulance uvádějí, že doporučují ženám přijít s plným močovým měchýřem, ale všechny přesné informace ti budou poskytnuty na místě, kde amniocentézu absolvuješ.

 • Kde amniocentézu absolvuji?

Je malá pravděpodobnost, že odběr plodové vody podstoupíš u svého gynekologa, ke kterému chodíš na poradnu. Musel by být součástí velké kliniky, případně toto vyšetření pravidelně provádět například v nejbližší nemocnici. Pokud bude otázka odběru plodové vody u tebe aktuální, tvůj gynekolog nebo genetik ti doporučí konkrétní pracoviště, kde ji můžeš absolvovat. Buď půjde o specializovanou ambulanci nebo nemocnici.

 • Jak moc amniocentéza bolí?

Vyšetření probíhá prostřednictvím mimořádně tenké jehly a samotný vpich bolestivý není, žena cítí jen jakýsi tlak, který může být poněkud nepříjemný. Téměř každá těhotná žena, která odběr plodové vody podstoupila, později uznala, že se bolesti při odběru bála naprosto zbytečně.

 • Jak dlouho odběr plodové vody trvá?

Samotný odběr trvá několik minut, ale ještě předtím gynekolog provádí komplexní monitoring ultrazvukem – kontroluje miminko, hodnotí stav placenty a množství plodové vody. Proto můžeš v ordinaci strávit přibližně 30 minut. Samozřejmě je třeba počítat i s následným odpočinkem, než tě propustí domů – většinou jde o hodinku či dvě.

 • Musím podstoupit amniocentézu, pokud mi ji lékař navrhne?

Tak jako všechna jiná vyšetření v těhotenství i amniocentéza je dobrovolná a rozhodnutí, zda ji podstoupíš, je pouze na tobě. Lékař tě každopádně bude informovat o všech rizicích, ale i přínosech, které toto vyšetření s sebou nese. V konečném důsledku však musíš sama zvážit, jestli do toho půjdeš, nebo ne.

 • Kolik budu za amniocentézu platit?

Odběr plodové vody ti bude doporučen lékařem, to znamená, že tomuto rozhodnutí bude procházet jistá zdravotní indikace. Tím pádem máš nárok, aby ti zákrok proplatila zdravotní pojišťovna. Dávej si však pozor, kam se na vyšetření objednáš – nebude-li mít tebou vybrané pracoviště smlouvu s tvojí pojišťovnou, budeš si muset amniocentézu uhradit. Týká se to soukromých specializovaných klinik a cena se pohybuje okolo 3 500 Kč.


Jak ti pomůže Modrý koník?

 • Přidej se do tematické skupiny
  • Zapoj se do tematických skupin, kde se s uživatelkami poradíš, nasdílíte si vzájemně informace, nebo si klidně jen číst, co o svých zkušenostech píšou.
  • Tematické skupiny
 • Zeptej se odborníka
  • Polož zdarma a případně také anonymně otázku v Poradnách.

Hodnocení a zkušenosti s amniocentézou

Máš zkušenost s amniocentézou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
hribek  24. led 2019

Amnio ve 26tt

Otěhotněla jsem po IVF, první bohužel nevyšlo ač to bylo perfektní embryo. Měli jsme ještě jedno, avšak byla na něm mozaika. Po konzultaci s genetičkou jsme ho nechali vložit, jelikož řekla, že je to procento VV nízké a je možné, že je to pouze artefakt měření. Bylo mi doporučeno jít na amnio.

Vše probíhalo v pořádku, NT screening byl v pořádku, proto mě ani nenapadlo jít na plodovku. Až na screeningu ve 20.tt našla doktorka focus v levé komoře, samo o sobě to nic není, ale v kombinaci s něčím dalším může jít o VVV. Byla jsem poslána ještě na utz ke kardioložce, ta focus potvrdila a nahnala mě ke genetičce. Tam mě vyděsila, takže jsem nakonec podstoupila odběr plodovky. Byl přesně týden před Vánocemi, pondělí. Samotný odběr nebolel, jen se mi udělalo nevolno, jak při odběru krve, ikdyž u toho mi špatně nebývá. V pátek byly výsledky na nejběžnější mutace (array), naštěstí negativní, bylo mi řečeno, že pravděpodobně i zbylé výsledky budou negativní. Byla to velká úleva. Po novém roce byly celkové výsledky a opravdu negativní. Konečně jsme si mohli oddechnout a začít se těšit. Čekáme zdravého chlapečka.

Když nad tím teď přemýšlím, určitě bych podstoupila plodovku v tom 16tt, abych měla jistotu.
1 člověk považuje za užitečné
sumitra  14. led 2019

Vše proběhlo ok

Na odběru jsem byla na jaře 2016, vyšel mi hůře prvotrimestrální screening. Odběr bolel minimálně. Poté jsem na doporučení lékaře 3 dny ležela a byla co nejvíc v klidu. Žádné komplikace nenastaly, výsledky vyšly v pořádku. Jen to čekání na výsledky je o nervy, ale naštěstí vše dobře dopadlo.

Pokud bych měla odběr podstoupit znovu, neváhám, za tu jistotu, že budete mít zdravé dítě, to stojí.
kachnicka215  5. led 2019

Strach z možných následků

To, že půjdu na odběr plodové vody mi bylo jasné hned po otěhotnění. Vzhledem k věku, předešlých potratech a kvůli mému karyotypu. A upřímně jsem se toho dost bála. Ani ne tak samotného výkonu jako spíš rizika, které potom hrozí. Představa, že by se mimču mohlo něco stát, když už jsme se ho konečně po letech dočkali, mě upřímně děsila. A tak jsem po výkonu urputně dodržovala klidový režim, a to i přes to, že bylo před Vánoci, kdy má člověk nejvíc práce. Pořád jsem se pozorovala, jestli se něco neděje a měla strach i s ultrazvuku, který mě po týdnu čekal. Teprve když jsme měli výsledky ze mě všechen strach spadl a my se mohli konečně začít těšit na našeho prcka. Takže to vyšetření není zas tolik strašné.
 • Dozvíte se pohlaví miminka
 • Větší přesnost zkoumaných nemocí
 • Strach z možných rizik
 • Stresující období čekání
peta1984  13. únor 2017

Peta1984

Odběr plodové vody už jsem zazila jednou v roce 2005, kdy jsem čekala první dítě. Bylo mi čerstvých 21 a vyšel mi špatně test z krve. Zákrok vůbec nebolel ani jsem to necítila. Za tři týdny byly výsledky, že miminko je zdravé a je to holčička.

Teď jsem podruhé těhotná, bude mi 33 a screening v prvním trimestru mi vyšel zase špatně - utz v pořádku krev ne. Riziko Downova syndromu 1:138, 6.3.2017 bych měla podstoupit amniocentézu. Bojím se jak to všechno dopadne!
2 lidé považují za užitečné
panihk  3. bře 2016

Stres a pak úleva

Amniocentézu mi doporučili kvůli podivným hladinám hormonů v triple testech a zpětně i v NT screeningu. Bála jsem se dost, i když jsem všude četla, že to nebolí a vlastně to nic není. Mně odběr docela bolel, ale na to člověk zapomene rychle. Horší je ten stres okolo, co člověka provází už od chvíle, kdy gynekolog pronese něco ve smyslu, že tady ten výsledek v testu se mu nezdá, když pak genetik vysvětluje, co to může znamenat, když čekáte na odběr, když se to odebírá (jehlu jsem naštěstí neviděla, to bych se tam snad složila) a pak ještě čekat na výsledky... Naštěstí do druhého dne jsem měla první rychlé výsledky, že je všechno v pořádku, a po 14 dnech to kompletní výsledky potvrdily. Takže nakonec úleva obrovská, ale nepřeju to nikomu.
monisku  2. pro 2015

Odběr kvůli tripple testu a vysokému věku

Odběr plodové vody mi byl doporučen kvůli vysokému věku. Navíc výsledky tripple testu mi vyšly špatně a hrozilo riziko Downova syndromu. Neměla jsem na vybranou, musela jsem to podstoupit. Šíleně jsem se bála. :(

Víc než samotný zákrok bolela injekce, ale bolelo mě oboje, a to hodně! Pochopitelně víc než na bolest jsem myslela na miminko, riziko potratu tu je vždy. Naštěstí vše dobře dopadlo, ale ty nervy, než přišly výsledky, nikomu nepřeji. Tento zákrok prozradí pohlaví miminka, u mě to byla holčička.
craki  2. čer 2015

Odběr po nejasném výsledku screeningu

Pro odběr plodové vody jsme se rozhodli po nejasném výsledku screeningu v prvním trimestru. Zvažovali jsme dlouho a brali do úvahy i jiné dostupné testy.
Měla jsem strach, ale odběr nebolel, jen to bylo takové tupé bodnutí. Asi týden jsem dodržovala přísný klidový režim a jedla magnézko, protože vidina komplikací po odběru mě strašila. Naštěstí žádné nenastaly, malý byl zdravý, později krásně prospíval. Narodil se 3 dny po termínu a vážil 3 700g, takže u mě "pověry" o předčasných porodech a nízké porodní hmotnosti nevyplnily. :-)
2 lidé považují za užitečné
adenka84  11. bře 2015

Není se čeho bát

U obou dětí jsem Amniocintézu podstoupila a ani jednou jsme žádnou nepříjemnou bolest nepociťovala. Pokaždé jsme v tom viděla spíše velké + než -. Výsledky jsem měla hned do druhého dne, veliká výhoda je též to, že 100% znáte pohlaví miminka.
A ten pocit, že vaše miminko je naprosto zdravé je k nezaplacení.
giraffen  8. lis 2014

Odběr kvůli tripple testu

Výsledky tripple testu mi bohužel vyšly špatně, měla jsem riziko Downova syndromu. Musela jsem na genetický UTZ, kde dle doktora by mělo být vše v pořádku. Ale i přesto mi doporučil odběr plodové vody. Velice jsem váhala, ale nakonec jsem odběr podstoupila. Samotný zákrok mě nebolel, jen jsem měla veliký strach o miminko, protože nějaké riziko potratu tu je. Naštěstí vše dopadlo v pořádku, čekala jsem zdravou holčičku.
3 lidé považují za užitečné
baraka1  7. lis 2014

Mě za to ta jistota stála

Ve 12. týdnu jsem byla na NT testu. Krev vzhledem k věku vyšla celkem dobře, ale na ultrazvuku se paní doktorce nezdála nosní kůstka, která byla dost drobná, což může značit Dawnův syndrom.Ten den jsem byla i na genetické konzultaci, kde mi doporučili počkat jak dopadnou výsledky krve (v tu chvíli jsem je ještě neznala) a podle toho se rozhodnout. Přestože výsledky krve nebyly tak špatné, rozhodla jsem se amniocentézu podstoupit.

Na rozhodnutí jsme si s přítelem vzali víkend a odjeli mimo domov. Oba jsme se shodli na tom, že si péči o dítě s DS nedovedeme představit a že tohle riziko nechceme podstoupit. Druhý aspekt byl pocit jistoty. Těhotenství je krásné období, které bych přála zažít každé ženě a já osobně bych si jej nemohla užít s pocitem, že se mi možná narodí postižené dítě (vím 100% jistota není nikdy).

Odběr sám pro mne nebyl příjemný a trochu bolel, nepříjemné bylo to, že jsem cítila jak jehla prochází vrstvami kůže a tkáně, ale je to chvilka a každý to cítí jinak. Daleko horší než samotný odběr pro mne bylo čtení názorů na fórech, kde spousta maminek razí jasný názor, že ona by na odběr nešla a že se stejně často narodí zdravé dítě. Ani čtení děsivých příběhů co se může stát a jak je riziko velké mi nepřidalo. Byla jsem ze čtení těchto příběhů vystrašená tak, že jsem noc před odběrem prakticky nespala, ráno jsem byla velmi unavená a trochu mi tvrdlo břicho, takže na první pokus mě odběr vůbec neudělali.

Po odběru jsem tři dny ležela a potom pomalu začala chodit do práce. Protože jsem při námaze měla pocit pnutí v bříšku, tak jsem se více šetřila a z práce utíkala po pár hodinách. Časem to úplně odeznělo a já si s vyvrácením rizika Dawnova syndromu konečně začala naplno užívat ten pocit, že ve mě roste nový život.
3 lidé považují za užitečné
danny38  4. lis 2014

Amniocentéza

Ze tří těhotenství jsem podstoupila amniocentézu dvakrát. Poprvé to bylo před osmnácti lety kvůli výsledkům z krve a podruhé před dvěma roky také kvůli výsledkům po triple testech a k tomu vyšší věk. Určité malé srovnání tu je. Při prvním odběru jsem byla dost vystrašená, ale zbytečně. Vše jsem pozorovala na obrazovce a nic jsem necítila.

Při druhém odběru mi to už přišlo o něco víc bolestivé, ale ono taky záleží na samotném doktorovi, který odběr provádí. Především mě uklidnil, když mi po odběru ukázal na ultrazvuku, že je miminko v pořádku a tluče mu srdíčko. Oba odběry dopadly dobře a těhotenství pokračovala dál bez problémů :-)
Myslím, že není čeho se bát, ale pro klid těhotné maminky, pokud není vyloženě důvod toto absolvovat, tak ať na odběr nechodí.
1 člověk považuje za užitečné
simculajs  11. bře 2014

Odběr plodové vody

Tak já odběr podstoupila, protože mi vyšlo vysoké riziko downa z krve - 1:40. Doktorka se mě ani "neptala", prostě jsem přišla na kontrolu, ta mi řekla tohle číslo a že musíme na tento odběr. Objednala mě hned v pondělí, samotný odběr mě nebolel, spíš to místo a podbříšek dva dny potom, ale nic hrozného, dodržovala jsem klid na lůžku.

Nejdřív nám doktor ukázal a zkontroloval miminko na UTZ, řekl pohlaví (byli jsme s manželem v eufórii z chlapečka, tak možná proto jsme byli klidní) a pak následoval opět ultrazvuk i se samotným odběrem. Za tři dny nám volali předběžné výsledky, že je to v pořádku a asi za tři týdny nám přišly poštou kompletní výsledky, že je vše v pořádku.

Kdyby vyšlo opět takové riziko tak bych odběr podstoupila znovu.
3 lidé považují za užitečné
neominka  30. zář 2013

Nebojte se, neni to bolestivý

Na screeningu ve 12+3 tt mi vyšla hodnota NT 2,8 (šíjové projasnění) a krevní výsledky byly taky špatné. Takže hrozil Downův syndrom 1:4. Zhroutil se mi svět :-( Tyhle hodnoty jsou vážně děsivé zhroutil se mi svet :-( Tyhle hodnoty jsou vazne desive 1:4??? hodně špatné :-(

Za necelé 4 týdny jsem podstoupila odběr plodové vody na Veveři v Brně. Ty týdny čekání na odběr byly děsivé! Samotný odběr plodové vody nebolel téměr vůbec, musela jsem užívat Magnesium a dodržovat pitný režim. Jenže jak dr. poslouchala srdíčko miminka po odběru plodové vody, tak nám zjistila, že má naše holčička srdeční vadu jménem Falotova tetralogie ( z 50% tuto vadu mají Downi). Opět se nám hroutil svět, ale nepřestávali jsme věřit...

Bylo těžké si připustit, že zrovna nám se tohle může stát, ale na variantu, že čekám Downa, jsme byli připraveni - alespoň jsme si to mysleli. Abychom nemuseli čekat 14 dní na výsledky, zaplatili jsme si rozšířenou variantu na VV za 3500 Kč - výsledky byly druhý den ráno.

Telefon zazvonil 8:37 ráno, 3.9. 2013 s větou: "Je nám líto, Downův syndrom se potvrdil."
Celý svět se nám najednou zhroutil.
5.9.2013 jsem v 16.00 hodin porodila v 16.týdnu těhotenství mrtvou holčičku.

I kdyby mi vyšly jakékoli výsledky u dalšího těhotenství negativně, jdu opět na odběr plodové vody a neváhám ani minutu.
4 lidé považují za užitečné
latkovkybrno  27. zář 2013

Amniocentéza-mě to bolelo

Za sebe mohu říct, že mi všechny testy v těhotenství vycházely špatně a tak jsem nakonec podstoupila i amniocentézu, také z důvodu, že můj muž má sestřenici s Down. syndromem.
Odběr mě dost bolel. Jak jsem předtím všude četla a slyšela, že to nebolí, byla jsem v klidu. A pak, když do mě zavedli tu dlouhatánskou jehlu mě to zabolelo tak, že jsem sebou dost škubla. Nicméně - vydržet se to dá. Co ale následovalo poté, bylo horší. Já jsem nemohla pořádně chodit, velmi krátce po zákroku (20min) mě začalo bolet v podbřišku a pulsovat v rozkroku jakoby u děložního krčku. Bylo mi řečeno, že to tak někdy může být a poslali mě domů. Tam jsem cca 3-4 dny nemohla dělat nic jiného, než ležet. Každý pohyb mě bolel jak jsem popsala výše. Zkusila jsem po 2 dnes si dojít udělat čaj a vzdala jsem to. Díkybohu mám skvělého manžela a hodně o mě pečoval, nosil jídlo do postele atd. Ale po 4. dni bolest pomalinku odeznívala a po týdnu už po ní nebylo ani památky. Zaplatili jsme si rozšířené testování na všechny genetické mutace (které se testují) a expresní výsledky, takže ještě ten den, co mi dělali odběr, mi volali večer, že máme zdravého chlapečka.
Mám li to shrnout tak to bylo bolestivé a nepříjemné, ale u všech dalších dětí to podstoupím dobrovolně znova. Ten pocit jistoty je pro mě důležitý. Ačkoli vím, že je u amniocentézy dnes cca 0,1-0,5 % riziko potratu, podstoupila bych i tak zákrok opět. Nicméně v žádném případě neodsuzuji ty, co jsou proti němu, moc dobře chápu jejich důvody. Je to na každém z nás. Ani amniocentéza Vám nezaručí, že děťátko bude zdravé, vše se hold zjistit předem nedá. Ale mnohé ano a proč toho nevyužít ,když to dnešní moderní medicína nabízí.
ALE - už existuje nová metoda testování, z krve matky, u nás se myslím ještě nedělá, možná v Praze, ale v Brně zatím ne, není nebezpečná pro plod a pokud budu mít v budoucnosti na výběr, půjdu do ní.
1 člověk považuje za užitečné
honzikovabarunka  23. zář 2013

Dnešní odběr

Amniocentézu jsem podstoupila dnes. Jsem v 18.tt a vyšli mi špatně nějaké výsledky s rizikem na downův syndrom. První doktorka mě dost vyděsila a v podstatě mě na odběr plodové vody dotlačila, i když jsem předtím byla rozhodnutá, že ho podstoupit nechci. Na odběr jsem šla ještě ten samý den, doktor miminko nejprve zkontroloval na utz, vše vypadalo naprosto v pořádku, miminku nic nechybí. Poté pod stálým dozorem ultrazvuku rychlým pohybem vrazil jehlu do bříška, což to moje miminko hrozně zaujalo a při odebírání druhé zkumavky (celkem se odebírá asi 20ml) nám ručičkou jehlu ucpalo :-) Doktor jehlou zakvrdlal, což bylo trošku nepříjemné, ale jinak byl celý zákrok bezbolestný a opravdu vše trvalo jen pár minut.
Teď mám nařízený dva dny absolutní klidový režim, hlavně nic nezvadat, bříško nezatínat a za dva dny si zavolám na výsledky. Jsem přesvědčená, že bude vše v pořádku, ale nervíky pracujou. Zatím nedokážu říct, zda bych to podstoupila znovu, ale jestliže z toho dokáží se 100% jistotou určit, zda bude miminko zdravé, asi to za to stojí.
2 lidé považují za užitečné
pajiskazemlyna  23. zář 2013

Amniocentéza

S amniocentézou mám negativní zkušenost. Byla mi doporučena po špatných výsledcích tripple testů, vyšlo riziko na downův syndrom tuším 1:400 - mně to nepřišlo nijak strašné, říkala jsem si, že ta pravděpodobnost, že by zrovna moje miminko bylo nemocné je nepatrná, navíc v rodině nemáme žádnou "genetickou zátěž".
Paní genetička mě ale strašila. Říkala, že můžu teda žít celé těhotenství v nejistotě nebo podstoupit amniocentézu a vědět na 100%, jak na tom malá je. Nechala jsem se jejími řečmi unést, vůbec jsem nepřemýšlela nad možným rizikem potratu, nad tím proč mi paní doktorka nejdřív nedoporučila nějakou schůdnější metodu (například podrobnější ultrazvuk). Byla jsem objednaná hned na druhý den, abych nemusela čekat. Pan doktor mě vyzval dovnitř, řekl ať se nebojím. Všechno jsem viděla na ultrazvuku, samotný odběr nebolel, jen to podivně tlačilo, ale dalo se to zvládnout. Přítel byl se mnou, byl mi obrovskou oporou. Poté jsem ležela ve vedlejší místnosti, asi půl hodinky. Byl mi doporučen týdenní klid na lůžku a magnesium. Při potížích hned do nemocnice. Odjeli jsme domů a já opravdu odpočívala. Vpich se brzy zahojil, nebolel. Na výsledky jsem čekala celých 14 DNÍ ! hrozných 14 DNÍ ! Když jsem tam volala, bylo mi špatně, ale zprávy byly úžasné, čekala jsem zdravou holčičku :-) Všechno dopadlo dobře, ale teď už bych se rozhodla jinak. Zaplatila bych si ultrazvuk u odborníka a teprve při nějakém větším podezření a větším riziku amniocentézu podstoupila.
Holčičku mám zdravou a krásnou :-)
3 lidé považují za užitečné
misicka455  16. kvě 2013

Nebojte se nebolí

K tomuto zákroku jsem přišla jako slepá k houslím . Byla jsem v nějakém 12 tt a vyšly mi špatně NT testy jak z utz tak týden na to se ukázalo, že i z krve jsou špatný. Dostala jsem žádanku do Centra prenatální diagnostiky v Brně. Byla jsem ze všeho vyjukaná, tak jsem jen dělala to, co mi řekly a po kolečku genetika nový utz jsem dostala termín s odběrem plodové vody. Došla jsem i s manželem, doma jsme se domluvily na tom, že dáme ty peníze a necháme si udělat ten rychlý test , že bychom se jinak z toho čekání zbláznili. Nejprve mi odebrali krev a potom si mě zavolali do ordinace, kde jsem lehla na lehátko, dr. jezdila utz, zkontrolovala polohu mimča a pak takovou větší jehlou projela kůži až do břicha vše jsem viděla na utz. Nabrala se tekutina a jehlu zase vyndaly. Jediné co člověk cítí je tlak při vpichu a vyndání jehly. Pak jsem chvilku ležela v klidu, dostala tablety magnézka a jela domů. 3 dny jsem jen ležela, šla jen na záchod a zpět. Pak jsem pomalu začala fungovat, ale tahat těžké věci, vytírat a luxovat, jsem si ještě 14 dní netroufla. Asi 2 dny mě trošku bolelo bříško v místě vpichu. Bolestivé to není, jen trochu nepříjemné a člověk má strach, aby se nic nestalo.

V druhém těhu jsem si tuto vymoženost jen trošku zpestřenou užívala celkem šestkrát .

Radím tento zákrok si pořádně rozmyslet nemá cenu na něho chodit když jste rozhodnutí si nechat třeba postižené dítě.
Poprvé jsme byla vyjukaná , neměla pořádné info co všechno zjistí nezjistí z toho zákroku. Kdybych byla poprvé bych ho nepodstoupila. V druhém těhu mi podobným zákrokem zachránily dítě.

Někde jsem četla, že prý už časem se tento zákrok nebude muset podstupovat , že vše co chtěly zjistit se bude zjišťovat s krve matky. Snad to bude co nejdříve a těhulky nebudou muset prožívat tolik strachu . Neb sice riziko, že se něco stane je jedno % , ale pořád je .
2 lidé považují za užitečné

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce