Prvotrimestrální screening

Prvotrimestrální screening je prvním „velkým“ vyšetřením v těhotenství, které posuzuje zdravotní stav miminka. Pojď se s námi podívat, z čeho sestává, kde ho můžeš absolvovat a proč bys ho neměla vynechat.

Prvotrimestrální screening

Částí prvotrimestrálního screeningu je podrobný ultrazvuk.

Co je prvotrimestrální screening?

 • Prvotrimestrální screening můžeš znát pod těmito názvy: kombinovaný test, screening Downova syndromu, ultrazvukový screening prvního trimestru, prenatální screening vrozených vývojových vad v prvním trimestru, screening na odhalení vad plodu v prvním trimestru, screening v prvním trimestru.
  • Někdy se mu také říká NT test, ale NT ve skutečnosti označuje pouze jednu jeho část, protože prvotrimestrální screening se skládá z NT screeningu (prováděného pomocí ultrazvuku) a biochemického screeningu (odběr a vyšetření krve matky).
 • Jedná se o screeningové, nikoli diagnostické vyšetření, což znamená, že výsledkem testu je zjištění rizika přítomnosti některých z vývojových vad miminka.
 • Provádí se mezi 10. a 14. týdnem těhotenství. Ideálně se na něj objednej už poté, co lékař potvrdí tvoje těhotenství.

Pozor: Za běžných podmínek není proplácen zdravotní pojišťovnou, ale podívej se, zda tvoje pojišťovna na něj alespoň nepřispívá.


Kdo provádí prvotrimestrální screening?

Prvotrimestrální screening může provádět pouze lékař, který disponuje FMF certifikátem (The Fetal Medicine Foundation). Podmínkou pro udělení tohoto certifikátu je nejen prověření odborných znalostí daného lékaře, ale také disponování speciálním přístrojovým vybavením.


Dobré vědět: Seznam lékařů, kteří mají FMF certifikát najdeš na stránkách The Fetal Medicine Foundation. Stačí kliknout na Českou republiku.


Jak se provádí prvotrimestrální screening?

Screening v prvním trimestru spojuje několik efektivních metod a měření, jejichž výsledky společně dokážou poukázat na riziko vzniku některých vývojových vad u dítěte.

Těmito metodami jsou:

 • podrobná rodinná anamnéza,
 • odběr tvé krve,
 • důkladný ultrazvuk přes břišní stěnu, jehož součástí je měření šíjového projasnění – NT měření (nuchal translucency),
 • informace, které anamnéza, rozbor krve a ultrazvuk přinesly, vyhodnocuje speciální software.

Důležitá informace: Průběh prvotrimestrálního screeningu se může na jednotlivých klinikách lišit. Výše je zmíněna standardní základní skladba tohoto vyšetření, ale ambulance ji mohou rozšířit o doplňková vyšetření, například kontrolu děložního čípku atd.


Na co se zaměřuje prvotrimestrální screening?

 • odhalení rizika nejčastějších vývojových vad dítěte – například Downova syndromu a rozštěpu páteře,
 • odhalení anatomických vad – například zobrazením nosní kůstky a obvodu končetin,
 • vyšetření stavu a funkčnosti vnitřních orgánů dítěte – kontrola a měření srdíčka, odhalení/vyloučení přítomnosti tekutiny v břišní dutině miminka atd.,
 • upřesnění týdne těhotenství a termínu porodu,
 • včasné zhodnocení případného rizika komplikací na straně maminky – posuzuje se například, zda je pravděpodobnost, že by se u tebe objevilo těhotenské onemocnění preeklampsie.

Preeklampsie

Říkáš si, proč ti lékař na každé těhotenské poradně měří krevní tlak a zdůrazňuje, abys ani příště nezapomněla přinést moč? Jeho jednání má důležitý význam, protože právě sledování krevního tlaku a přítomnosti bílkoviny v moči přispívá k včasné diagnostice preeklampsie. Co to je, jaké jsou její příznaky a proč představuje riziko pro tebe i děťátko? To se, mimo jiné, dozvíš v našem článku.


Části prvotrimestrálního screeningu

1. Vyšetření tvé krve

Kontrolují se dvě látky, které vznikají v placentě, odkud přecházejí do tvé krve – jde o parametry pAPP a hCG. V případě, že by mělo miminko Downův syndrom, byly by hodnoty těchto látek abnormální.

2. NT měření – měření šíjového projasnění

Lékař ultrazvukem2 změří nahromadění tekutiny v podkoží v oblasti krku miminka. Tato tekutina se na obrazovce zobrazuje jako projasnění. Větší množství tekutiny v této oblasti je často spojeno s přítomností chromozomální anomálie, která způsobuje Downův syndrom.

Avšak ani výsledek měření neznamená, že ho miminko na 100 % má. I při zvýšené hodnotě NT se může narodit zdravé miminko. Je to však signál, že je potřeba podniknout další kroky k potvrzení, nebo vyloučení diagnózy.


Spolehlivost a výhody prvotrimestrálního screeningu

Screening v prvním trimestru dokáže zachytit některé vývojové vady s 95 až 97% úspěšností, přičemž statistiky říkají, že jeho falešná pozitivita se pohybuje jen na úrovni 2 až 3 %.


Výhody prvotrimestrálního screeningu

 • Provádí se ještě v prvním trimestru a výsledky jsou známy do několika pracovních dnů.
  • To znamená, že v případě pozitivního výsledku máš dostatek času na absolvování diagnostického vyšetření (amniocentéza nebo odběr choriových klků) a případné rozhodování, zda si miminko ponecháš, pokud se podezření potvrdí.
 • Ve srovnání s triple testem, který hradí zdravotní pojišťovna, má mnohem nižší falešnou pozitivitu a vysokou citlivost.
 • Je bezbolestný a nepřináší žádná rizika.

Výsledky prvotrimestrálního screeningu

 • Výsledek spočívá „jen“ v udání pravděpodobnosti možného rizika, a ať už test vyjde jakkoli, nelze výsledek považovat za stoprocentní.
 • Každá vývojová vada, která je zkoumána, má zvláštní výsledek, který se zapisuje následovně:
  • Výsledky jsou rozepsány takto: Při diagnóze Trisomy 21 (Downův syndrom) se zapíše například hodnota 1:550. Znamená to, že jedno dítě z 550 při stejných hodnotách, jaké byly naměřeny tobě, má Downův syndrom.
  • Stejným způsobem jsou rozepsány i trizomie 18 a 13, tedy riziko vzniku preeklampsie či růstové retardace.

Negativní výsledek – tedy nižší riziko, že by miminko mělo Downův syndrom
Za negativní výsledek je považováno riziko nižší než 1:300. Ačkoli to neznamená, že je riziko narození miminka s Downovým syndromem nulové. Při negativním výsledku ti lékař nedoporučí jiná vyšetření, která se zaměřují na tuto problematiku.

Pozitivní výsledek – tedy vyšší riziko, že by miminko mělo Downův syndrom
Pozitivní výsledek, tedy vyšší než 1:300, znamená sice vyšší riziko výskytu Downova syndromu, ale nepotvrzuje, že miminko Downův syndrom skutečně má. Toto podezření mohou prokázat až další vyšetření (amniocentéza, odběr choriových klků), které ti lékař v takovém případě pravděpodobně doporučí.

Amniocentéza

Asi každá nastávající maminka má strach, když jí lékař doporučí podstoupit amniocentézu, nebo jinak řečeno odběr plodové vody. Nejde totiž o rutinní vyšetření v těhotenství, proto si pojď přečíst, jak amniocentéza probíhá, jestli s sebou nese nějaká rizika a kdy se provádí.

Odběr choriových klků

Odběr choriových klků není tak známý jako například amniocentéza, a právě proto může nejednu nastávající maminku vystrašit, když jí lékař toto vyšetření doporučí. Pojď si přečíst, jak probíhá a proč ti ho doktor může navrhnout.


Kde absolvuješ prvotrimestrální screening?

Pokud máš zájem absolvovat prvotrimestrální screening, zeptej se svého gynekologa, jakého lékaře nebo ambulanci s FMF certifikátem by ti doporučil. Případně se můžeš podívat na internetu, kde najdeš mnohé jednotlivce i kliniky.

Cena prvotrimestrálního screeningu

Jelikož screening v prvním trimestru nehradí zdravotní pojišťovna, musíš si ho zaplatit sama. Cena se bude na jednotlivých klinikách lišit, nicméně obvykle se pohybuje v rozmezí 1500 až 2000 Kč. Některé pojišťovny na toto vyšetření přispívají, tak se podívej, jestli mezi nimi není právě ta tvoje.

V některých výjimečných případech za tento screening nemusíš platit:

 • Když máš zaplacený roční členský poplatek na soukromé klinice. Tehdy je většinou cena kombinovaného testu v tomto poplatku zahrnuta.
 • Pokud jsi měla v minulosti zdravotní potíže spojené s těhotenstvím, jako jsou například spontánní potraty. Tato skutečnost je však individuální, ale tvůj lékař ti určitě řekne, jestli splňuješ podmínky, aby ti vyšetření proplatila zdravotní pojišťovna.

Nejčastější dotazy ohledně prvotrimestrálního screeningu

 • Je prvotrimestrální screening povinný?

Žádné vyšetření v těhotenství není povinné a nikdo tě do nich nemůže nutit. Stejně tak je u prvotrimestrálního screeningu jen na tobě, zda se ho rozhodneš absolvovat, nebo ti postačí výsledky vyšetření, které ti provede lékař v těhotenské poradně.

 • Co když se rozhodnu, že na prvotrimestrální screening nepůjdu?

Prvotrimestrální screening je komplexní vyšetření, ale neznamená to, že pokud si ho nezaplatíš, nikdo se miminku nebude věnovat. Tvůj lékař ti v rámci těhotenské poradny udělá ve stejnou dobu podrobnější ultrazvuk a rovněž ti vezme krev, v níž ho budou zajímat tytéž parametry, které se z krve analyzují v rámci prvotrimestrálního screeningu. Avšak takové vyšetření není natolik detailní, a rovněž se během něj nepoužívá speciální software, který současně zohledňuje tvou anamnézu a výsledky ultrazvuku spolu s rozborem krve. Dalo by se tedy říct, že ti zdravotní pojišťovna uhradí „jednodušší verzi“ kombinovaného testu.

 • Prvotrimestrální screening jsem absolvovala, ale neplatila jsem za něj. Jak je to možné?

Bohužel někdy se stává, že gynekolog, který nemá FMF certifikát ani kvalitní ultrazvuk, kterým by miminko mohl podrobně prozkoumat, svým pacientkám neoznámí, že mají možnost jít na prvotrimestrální screening v plné kvalitě do jiné ambulance. Vyšetření jim sice provede, ale jen v omezeném rozsahu, přičemž riskuje, že i viditelnou vývojovou vadu, která by vedla k podezření například na Downův syndrom, na ultrazvuku nezpozoruje.

Druhou možností je skutečnost, kterou jsme již zmiňovali – pokud máš zaplacené roční členství na nějaké soukromé klinice, cena prvotrimestrálního screeningu v něm už může být započtena.

 • Je kombinovaný test jediným vyšetřením, které se zaměřuje na odhalení Downova syndromu?

Ne, prvotrimestrální screening představuje jen první screeningové vyšetření se zaměřením na detekci chromozomálních vad, mezi nimiž se nachází i Downův syndrom. Dále sem ještě patří: NIPT (Trisomy) test, triple test a morfologický (genetický) ultrazvuk ve druhém trimestru. Mezi diagnostická vyšetření se zase řadí amniocentéza a odběr choriových klků.

 • Co když jsem zjistila, že jsem těhotná, později a už nemám čas objednat se na screening prvního trimestru?

Pokud ses o svém těhotenství dozvěděla až po 14. týdnu těhotenství, za pár týdnů absolvuješ triple test, který spočívá jen z rozboru tvé krve. Zaměřuje se na detekci tvz. trizomií, mezi nimiž je i Downův syndrom, ale vyznačuje se nižší spolehlivostí.

Pokud chceš mít větší jistotu, že je všechno v pořádku, dobrou volbou může být NIPT test neboli Trisomy test (neinvazivní vyšetření DNA plodu z krve matky). Rovněž sestává jen z odběru tvé krve a je známý svou vysokou spolehlivostí. Nevýhodou je však jeho vysoká cena, která překračuje částku 10 000 Kč, a skutečnost, že test není proplácen zdravotní pojišťovnou. Nicméně se můžeš zkusit zeptat ve své pojišťovně, zda by ti na něj nepřispěla.

Paradoxně: některé ambulance ti ovšem NIPT test neudělají, pokud jsi neabsolvovala prvotrimestrální screening. Proto se vždy informuj, jak to probíhá na klinice, kde bys případně chtěla NIPT test absolvovat.


Mohlo by tě také zajímat

Týdny těhotenství

Každý týden těhotenství s sebou nese něco nového. Některé události sice nejsou navenek vidět, ale rozhodně probíhají. Aby také ne, vždyť během 40 týdnů se ze shluku buněk stane miminko. Podívej se, co tě v jednotlivých týdnech čeká a na co bys neměla zapomenout. Stačí kliknout na týden, který tě zajímá.

Růst bříška v těhotenství

Nastávající maminky obvykle na začátku těhotenství pozorují, kdy se jim začne zakulacovat bříško. Prozradíme ti, v jakém týdnu k tomu zhruba dojde, co všechno tento proces ovlivňuje a jak bříško poroste v průběhu měsíců tzv. jiného stavu.

Flowmetrie – průtoky pupečníkem

Ultrazvukových vyšetření v těhotenství absolvuješ hned několik, přičemž zejména během prvního těhotenství je náročné rozlišit, který ultrazvuk má jaký význam a na co se zaměřuje. Dnes si povíme více o flowmetrii neboli průtocích v těhotenství. Pojď se podívat, proč je flowmetrie důležitá a co všechno lékař během ní zkoumá.


Jak ti pomůže Modrý koník?

 • Přidej se do tematické skupiny
  • Zapoj se do tematických skupin, kde se s uživatelkami poradíš, nasdílíte si vzájemně informace, nebo si klidně jen číst, co o svých zkušenostech píšou.
  • Tematické skupiny
 • Zeptej se odborníka
  • Polož zdarma a případně také anonymně otázku v Poradnách.

Hodnocení a zkušenosti s prvotrimestrálním screeningem

Máš zkušenost s prvotrimestrálním screeningem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce