Odběr choriových klků

Odběr choriových klků není tak známý jako například amniocentéza, a právě proto může nejednu nastávající maminku vystrašit, když jí lékař toto vyšetření doporučí. Pojď si přečíst, jak probíhá a proč ti ho doktor může navrhnout.

Odběr choriových klků

Odběr choriových klků se řadí mezi prenatální diagnostická vyšetření.

Co to jsou choriové klky?

Choriové klky jsou jakýmsi „základním materiálem“ pro vývoj placenty. Jejich úkolem je zajistit ukotvení placenty a vznik krevního oběhu, který cirkuluje mezi tebou a vyvíjejícím se miminkem. Tím je splněna jedna z nejdůležitějších podmínek pro jeho růst a výživu.

Jelikož vznikají v poměrně raném stádiu těhotenství a jsou i nositeli genetické informace dítěte, představují dobrý materiál pro získání důležitých informací o jeho zdravotním stavu. Konkrétně: analyzovaný vzorek dokáže poskytnout přehled o genetických poruchách dítěte.


Co je odběr choriových klků?

 • Odběr choriových klků můžeš najít i pod těmito názvy: CVS (zkratka z angličtiny: Chorionic Villus Sampling), biopsie choria nebo placentocentéza.
 • V závislosti na tom, ve kterém týdnu těhotenství se biopsie choria dělá, se rozděluje na:
  • včasná nebo časná biopsie choria – od 10. do 12. týdne těhotenství,
  • placentocentéza – od 12. týdne.
 • Jde o diagnostické vyšetření v těhotenství, které se neprovádí rutinně, ale jen při případném podezření na vývojovou vadu dítěte. Obvykle ho může podstoupit již od 10. týdne těhotenství, ale některé zdroje uvádějí, že je možné toto vyšetření absolvovat již v 9.8 týdnu.

Jak probíhá odběr choriových klků?

 • Lékař nejprve pomocí ultrazvuku zhodnotí stav a uložení placenty. Na základě toho se rozhodne, jak povede jehlu. Některé ambulance upřednostňují vpich přes vagínu a děložní čípek, jiné zase ne. Každopádně, ne vždy je tato metoda možná a rozhodujícím faktorem je místo, kde je placenta uložená. Stále častěji se však přistupuje k zákroku přes břišní stěnu, protože pokud jehla vede přes vagínu, zvyšuje se po zákroku riziko krvácení z pochvy.
  • Ve výjimečných případech se odběr choriových klků provést nedá, protože placenta je uložena na zadní straně dělohy. Tehdy se vyšetření nahradí amniocentézou17, tedy odběrem plodové vody.
 • Během zákroku je jehla monitorována ultrazvukem a následně se odebere vzorek placenty. Místo na bříšku, přes které se vede jehla, se může i nemusí lokálně umrtvit – závisí to na postupech a zkušenostech konkrétní ambulance.
 • Vyšetření i s ultrazvukem, který mu předchází, trvá přibližně 30 minut, přičemž samotný odběr zabere maximálně 3 minuty.
 • V případě, že máš negativní Rh faktor krve, bude ti podána injekce s protilátkou. Během vpichu by totiž mohlo dojít k infikování tvé krve krví dítěte, což je při rozdílných Rh faktorech problém.

Co tě čeká po odběru choriových klků?

Postup po odběru se může na různých pracovištích lišit. Častou praxí bývá, že zůstaneš v ambulanci přibližně hodinku či dvě. Následně se provede kontrolní ultrazvuk a je-li vše v pořádku a nebudeš-li pociťovat žádné potíže, půjdeš domů, kde budeš dodržovat klidový režim. To znamená, že následujících 48 hodin by ses měla vyhýbat zvedání těžkých věcí a náročné fyzické aktivitě.

Větší nemocnice však mají ve zvyku ráno ženu přijmout, provést odběr a propustit ji domů až ve večerních hodinách. O tom, kolik času v nemocnici nebo na klinice strávíš, budeš určitě předem informována.


Rizika a komplikace po biopsii choria

Přestože není známo, proč k tomu dochází, nepříjemnou zprávou je fakt, že odběr choriových klků zvyšuje riziko potratu o 1–2 %. Znamená to tedy, že jedna až dvě ženy ze 100, které toto vyšetření absolvují, spontánně potratí.

Mezi komplikace, pro které bys měla vyhledat lékaře, patří:

 • krvácení z pochvy, které má jakoukoli intenzitu,
 • přetrvávající bolest v podbřišku, která připomíná menstruační křeče,
 • horečka nebo třesavka,
 • celková tělesná slabost, která se dříve v těhotenství neobjevovala.

Proč se odběr choriových klků provádí?

Odběr vzorku z placenty nepředstavuje rutinní vyšetření a přistupuje se k němu až v případech, kdy je třeba spolehlivě potvrdit či vyloučit jisté obavy. Vyšetření se nezaměřuje na odhalení širokého spektra vývojových vad, ale vždy se cíleně vyhledává jen ta diagnóza nebo diagnózy, na které již vzniklo podezření.

Indikace k biopsii nemocí:

 • vyšší věk matky – nad 35 let,
 • výskyt chromozomální vady v předchozím těhotenství,
 • pokud se už ženě jedno dítě s chromozomální vadou narodilo,
 • pochybnosti ohledně zdravotního stavu miminka, které vznikly během standardního vyšetření v těhotenství – běžný ultrazvuk na poradně, prvotrimestrální screening nebo NIPT test.

Výsledky odběru choriových klků

To, kdy se dozvíš výsledek, závisí na konkrétní diagnóze, která se ve tvém případě zkoumá. U některých to může být velmi rychlý proces – například 1 či 3 dny, ale u jiných se zase jedná o interval 2 až 3 týdny. O tom, jak dlouho se bude čekat na výsledky, budeš každopádně informována při odběru.

 • Negativní výsledek znamená, že se podezření na vývojovou vadu nepotvrdilo. Jedná se tedy o dobrou zprávu.
 • Pozitivní výsledek bohužel znamená to, že vyšetření potvrdilo nález jisté diagnózy. V závislosti na tom, o jaké onemocnění se jedná, s tebou bude lékař konzultovat další postup. V jistých případech je ještě možná léčba, například operace dítěte po porodu, nicméně genetik s tebou probere tvůj názor a zjistí, jestli chceš, aby se ti narodilo miminko s daným postižením. Do 24. týdne těhotenství je v České republice možné ukončit těhotenství ze zdravotních důvodů.

Interrupce

Život se s lidmi občas nemazlí, a tak ses možná i ty dostala do svízelné situace a nyní přemýšlíš o interrupci, tedy umělém potratu. S rozhodnutím pomoci nemůžeme, ale dokážeme ti přinést kompletní informace, které je dobré vědět.


Rozdíly mezi amniocentézou a odběrem choriových klků

 • Obě vyšetření jsou si v mnohém podobná – dokáží diagnostikovat přibližně stejné chromozomální vady a řadí se mezi invazivní zákroky, které jsou spjaty s jistou mírou rizika. Přesto jsou mezi nimi nějaké rozdíly:
 • Týden těhotenství, kdy se provádí – odběr choriových klků se v některých případech může provést o něco dříve než včasná amniocentéza, proto se k němu přistupuje v dřívějších týdnech těhotenství. V pozdějších stádiích je častou praxí jeho nahrazení amniocentézou.
 • Místo vpichu – při biopsii choria se může odběr provést transabdominální nebo transcervikální, tedy přes břišní stěnu nebo přes vagínu a děložní čípek. Amniocentéza se provádí pouze přes bříško.
 • Bolest při zákroku – zatímco během amniocentézy ženy většinou cítí jen tlak v oblasti vpichu, při odběru choriových klků často popisují bolest přirovnatelnou k menstruačním křečím.
 • Znecitlivění místa vpichu – při amniocentéze se lokální umrtvení místa na bříšku téměř vůbec nevyužívá, při odběru choriových klků je to častá praxe.
 • Rozsah diagnóz – obě vyšetření se zaměřují na stejnou škálu vývojových vad, které dokáží identifikovat a potvrdit.
 • Spolehlivost výsledků – obě vyšetření jsou diagnostická, proto jejich výsledek není třeba ověřovat žádným jiným testem ani vyšetřením. Dalo by se říci, že výsledek obou vyšetření je definitivní a na základě toho se odvíjí další postup.

Video: „Biopsie choriových klků má jediný cíl: Dát mamince jistotu, že má dítě v pořádku“

říká vedoucí lékař IVF Clinic Olomouc, MUDr. Štěpán Machač

Co ve videu zaznělo:
Proč nemá každé těhotenství ideální průběh, jaké komplikace se mohou objevit a jaká vyšetření tě vlastně čekají? I to se dozvíš v našem videu, které se komplexně věnuje těhotenství a odpovídá na nejčastější dotazy nastávajících maminek. Kromě přehledu o vyšetření zde získáš informace o stravě v těhotenství či výkyvech nálad, které tě mohou překvapit.


Nejčastější dotazy o odběru choriových klků

 • Musím odběr choriových klků absolvovat, je-li mi doporučen?

Rozhodnutí, zda biopsii choria v případě nějakého podezření podstoupíš, je na tobě. Lékař tě musí informovat, proč ti zákrok doporučuje a jaká jsou jeho rizika. Ve finále se však rozhoduješ ty a nikdo tě nemůže nutit.

 • Neexistuje jiné vyšetření, díky kterému bych se odběru choriových klků vyhnula?

Tato skutečnost je nesmírně individuální a závisí na tom, proč ti byl odběr choriových klků doporučen. Pokud je indikací například tvůj vyšší věk nebo výskyt vývojové vady v předchozím těhotenství, můžeš zkusit NIPT test, který je známější pod jedním z komerčních názvů Trisomy. Jde jen o odběr tvé krve, ze které se zkoumá DNA dítěte.

NIPT test však neproplácí zdravotní pojišťovna, je poměrně drahý (stojí kolem 12 000 Kč a více) a jedná se jen o screeningové vyšetření, tedy jeho výsledky nabízejí pravděpodobnost rizika vzniku nějaké chromozomální vady. Ovšem negativní výsledek se už jiným vyšetřením ověřovat nemusí, proto je tu jistá šance, že by ses díky NIPT testu vyhnula invazivnímu odběru choriových klků.

Může však nastat i situace, že několik screeningových vyšetření (kombinovaný test, běžné ultrazvukové vyšetření) poukáže na vyšší riziko vývojové vady dítěte. Tehdy je NIPT test zbytečné dělat a je na posouzení lékaře, zda ti hned doporučí amniocentézu nebo právě odběr choriových klků.

 • Je odběr choriových klků nebezpečný?

Jde o invazivní zákrok, to znamená, že s sebou nese jistou míru rizika, ale pokud by medicínský přínos nepřevyšoval toto riziko, určitě by se neprováděl. Lékaři k doporučení tohoto vyšetření přistupují jen po předchozím pečlivém zvážení plusů a minusů, se kterými jsou povinni tě předem seznámit.

 • Budu za odběr choriových klků platit?

Závisí to na tom, kam se na něj objednáš. Jelikož je odběr indikován podezřením na zdravotní problémy dítěte, máš nárok, aby ti ho v plné výši proplatila zdravotní pojišťovna. Nicméně je třeba zde počítat s tím, že jsou státní i soukromá pracoviště, která jej vykonávají. Pokud má ambulance smlouvu s tvou pojišťovnou, nebudeš nic doplácet, pokud je to soukromá ordinace, která s pojišťovnami nespolupracuje, zákrok si budeš muset uhradit sama.


Mohlo by tě také zajímat

Prvotrimestrální screening

Prvotrimestrální screening je prvním „velkým“ vyšetřením v těhotenství, které posuzuje zdravotní stav miminka. Pojď se s námi podívat, z čeho sestává, kde ho můžeš absolvovat a proč bys ho neměla vynechat.

Amniocentéza

Asi každá nastávající maminka má strach, když jí lékař doporučí podstoupit amniocentézu, nebo jinak řečeno odběr plodové vody. Nejde totiž o rutinní vyšetření v těhotenství, proto si pojď přečíst, jak amniocentéza probíhá, jestli s sebou nese nějaká rizika a kdy se provádí.

Velký ultrazvuk

Morfologický neboli „velký“ ultrazvuk je pro nastávající maminku mimořádnou událostí, protože při něm lékař miminko pečlivě prozkoumá. Pojď se s námi podívat, jak morfologický ultrazvuk probíhá a zda se ti vyplatí doplatit si jeho rozšířenou variantu.


Jak ti pomůže Modrý koník?

 • Přidej se do tematické skupiny
  • Zapoj se do tematických skupin, kde si s uživatelkami nasdílíte informace, nebo si klidně můžeš jen číst, co o svých zkušenostech píšou.
  • Tematické skupiny
 • Zeptej se odborníka
  • Polož zdarma a případně také anonymně otázku v Poradnách.

Hodnocení a zkušenosti s odběrem choriových klků

Máš zkušenost s odběrem choriových klků?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
mnozimese  22. zář 2019

Odběr choriových klků

Mám za sebou odběr choriových klků. V minulém těhotenství šlo vše dobře, až do období prvního trimestru. Vyšel pozitivní s velkými riziky hned 3 těžkých vad.
První zpráva, že je něco divné, byla v úterý. Kontrolní UZ se dělal ve středu, vyšel hůř. Čtvrtek jsem absolvovala vyšetření na specializovaném středisku, opět ještě horší.
Odběr klků byl hned v pátek ráno. Výkon sám o sobě se dal přežít. Lze se provést buď spodem nebo přes břišní stěnu. U mě dr. zvolila podbříšek. Mírná lokální anestezie, vpich, tlak a šílený strach. I manžel byl v tomhle období hodně vystrašený, i přesto byl obrovskou oporou. Po výkonu jsem měla 3 dny přísný klid na lůžku, manžel mě na rukou nosil i na WC. Byl to dlouhý víkend a výsledky genetiky v pondělí dopadly v pořádku. Ale i tak nás čekaly další a další kontroly, časté opakování UZ a ještě dlouhou dobu dr. čekala, že se to může zvrtnout. Každopádně, na světě je úžasný a naprosto zdravý syn. 4 roky nám nikdo nedokázal vysvětlit, proč byly výsledky takové. Prý jsme holt měli smůlu na onen falešně pozitivní výsledek
2 lidé považují za užitečné

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce