Ultrazvukové vyšetření v těhotenství

Zatímco některé nastávající maminky se ultrazvuku v těhotenství nemohou dočkat, jiné se tohoto vyšetření trochu obávají a zvažují, zda je pro miminko bezpečné. Kolik ultrazvuků přibližně během těhotenství absolvuješ, které jsou důležité a budeš muset některé zaplatit? I to se, mimo jiné, dozvíš v našem článku.

Ultrazvukové vyšetření v těhotenství

Ultrazvuk je běžnou součástí několika vyšetření v těhotenství.

Co je ultrazvuk a jak se provádí?

Jedná se o přístroj, jehož sonda (hlavice, s níž se lékař dotýká například tvého břicha) vydává ultrazvuk, tedy vyšší frekvenci zvuku, kterou lidský sluch není schopný zachytit. Právě vlny ultrazvuku se odrážejí od jednotlivých orgánů lidského těla, hlavice přístroje je zachycuje zpět a na obrazovce sonografu se vlny poskládají do celistvého obrázku. Výsledkem je přehled o stavu orgánů v části těla, na kterou se lékař při vyšetření zaměřuje – v případě těhotenství je to především děloha a v ní ukryté miminko.

Ultrazvukové vyšetření představuje neinvazivní a nebolestivou vyšetřovací metodu. Provádí se vždy s použitím čirého gelu, který napomáhá k lepší viditelnosti.

Typy ultrazvuků u gynekologa:

 • Břišní ultrazvuk – jde o „sono“ přes břišní stěnu.
 • Vaginální ultrazvuk – tenká podlouhlá sonografická sonda, která se zavádí do pochvy.

Kde absolvuješ všechna ultrazvuková vyšetření v těhotenství?

To závisí na skutečnosti, jaké přístrojové vybavení má k dispozici tvůj gynekolog, k němuž běžně chodíš, a zda chceš podstoupit podrobnější vyšetření nad rámec úhrady zdravotní pojišťovnou.

 • Pokud tvůj lékař sídlí na klinice, která má certifikaci k provádění všech podrobných ultrazvukových vyšetření, absolvuješ každý ultrazvuk tam.
 • V případě, že navštěvuješ gynekologa, jenž má ve své ambulanci ultrazvukový přístroj, který k některým vyšetřením nestačí, pak tě může poslat na jiné pracoviště.

Ultrazvuková vyšetření během těhotenství

Přesný počet ultrazvuků v těhotenství se může v jednotlivých případech lišit. Kromě významných screeningových vyšetření ti tvůj lékař může ultrazvuk udělat i na každé poradně, ale stejně ho pokaždé provést nemusí.

Jiné je to v případě rizikového těhotenství – tehdy pojišťovny hradí více ultrazvukových vyšetření v detailnějším provedení.


Prohlédni si přehled nejdůležitějších ultrazvuků, které můžeš v těhotenství absolvovat. 👇👇👇


První ultrazvuky a screeningy

1. První ultrazvuk k potvrzení těhotenství do 10. týdne těhotenství

První ultrazvuk ti bude proveden již při vstupním vyšetření v těhotenství, přičemž záleží jen na tobě, kdy se na první prohlídku objednáš. Obvykle se toto vyšetření provádí od 6. do 10. týdne těhotenství.

Jedná se o ultrazvuk pomocí vaginální sondy, a to z toho důvodu, aby byl přístroj co nejblíže embryu a dokázal zachytit například nejen jeho velikost, ale i srdeční aktivitu.

Cílem prvního ultrazvuku v těhotenství je:

 • potvrdit, že dítěti bije srdíčko,
 • určit počet plodů (dozvíš se, jestli čekáš jedno miminko, nebo jde o vícečetné těhotenství),
 • zhodnotit stav dělohy, vaječníků a malé pánve (lékař zkontroluje, zda někde nejsou myomy nebo cysty atd.).

Ultrazvuk v těhotenství.

Ultrazvuk pro potvrzení těhotenství se provádí vaginální sondou.

2. Prvotrimestrální screening

Toto vyšetření můžeš na internetu najít i pod dalšími názvy, jako je kombinovaný test, screening Downova syndromu, ultrazvukový screening prvního trimestru, prenatální screening vrozených vývojových vad v prvním trimestru, screening na odhalení vad plodu v prvním trimestru.

Prvotrimestrální screening má vysokou citlivost a nízkou falešnou pozitivitu, která se pohybuje na úrovni 2 až 3 %. Provádí se od 10. do 14. týdne těhotenství. Jelikož se jedná o screening v prvních týdnech těhotenství, je dobré se na něj objednat hned, jak ti tvůj gynekolog potvrdí těhotenství.

Prvotrimestrální screening mohou provádět pouze lékaři s FMF certifikátem (The Fetal Medicine Foundation). Podmínkou pro udělení tohoto certifikátu je přitom nejen prověření odborných znalostí, ale také disponování speciálním přístrojovým vybavením. Na stránkách lékařů a klinik proto hledej označení The Fetal Medicine Foundation nebo zkratku FMF.

Sestává z:

 • odběru krve,
 • rozhovoru ohledně anamnézy (onemocnění v rodině apod.),
 • podrobného ultrazvuku, jehož součástí je i NT měření – měření šíjového projasnění (zkratka vychází z anglického názvu nuchal translucency.)

Cílem prvotrimestrálního screeningu je:

 • odhalit vývojové chromozomové anomálie miminka, například Downův syndrom nebo rozštěp páteře atd.,
 • odhalit morfologické (anatomické) vady.

Kromě toho se lékař zaměří i na:

 • upřesnění gestačního věku plodu a termínu porodu,
 • vyšetření orgánů miminka,
 • vyhodnocení rizika případných komplikací na straně maminky i děťátka (riziko vzniku preeklampsie18 nebo růstové retardace).

Důležitá informace o platbě za prvotrimestrální screening

Toto vyšetření neproplácí zdravotní pojišťovna, žena si ho musí hradit sama. Většinou stojí kolem 1 500 až 2 000 Kč – v závislosti na konkrétní klinice. Některé pojišťovny však na něj přispívají, tak si zjisti, jestli mezi nimi není právě ta tvoje.

V případě, že nechceš za toto vyšetření platit, jeho částečnou náhradou je triple test29, který je sice hrazen pojišťovnou, ale není tak přesný jako prvotrimestrální screening.

Přestože prvotrimestrální screening není hrazen pojišťovnou, v některých případech se může stát, že žena za jeho provedení neplatí.

Jedná se například o následující situace:

 • Máš zaplacený roční členský poplatek na klinice nebo v nemocnici – tehdy je možné, že toto vyšetření už budeš mít v ceně.
 • Screening ti udělá tvůj gynekolog, který na něj nemá certifikát a neupozorní tě, že v takovém případě tento screening není provedený, jak by měl být. Navíc z něj udělá jen ultrazvukovou část (NT test, měření šíjového projasnění), a to ještě nedostatečně podrobně.

Prvotrimestrální screening

Prvotrimestrální screening je prvním „velkým“ vyšetřením v těhotenství, které posuzuje zdravotní stav miminka. Pojď se s námi podívat, z čeho sestává, kde ho můžeš absolvovat a proč bys ho neměla vynechat.

3. Druhotrimestrální screening – neboli morfologický a případně také tzv. velký ultrazvuk

Morfologický ultrazvuk představuje nejdůležitější vyšetření v těhotenství a dokáže vyloučit některé vrozené vývojové vady miminka. Podrobně totiž zkoumá morfologii plodu – tedy jeho orgány a jejich anatomii. Prioritně se soustředí na činnost srdce a ledvin, u kterých se při něm zkoumá i jejich činnost.

Kromě toho se lékař zaměřuje i na:

 • měření obvodu hlavičky, obvodu bříška, délku stehenní a ramenní kosti,
 • placentu – hodnotí její stav a uložení,
 • množství plodové vody,
 • děložní čípek.

S proplácením morfologického ultrazvuku zdravotní pojišťovnou je to poněkud složitější. Zjednodušeně řečeno, totiž existují dva typy 👇

 • Tvůj gynekolog podrobněji zkontroluje miminko (provede screening plodu ve druhém trimestru někdy také pojmenovávaný jako screening plodu ve 20. týdnu), a to mezi 19. a 22. týdnem těhotenství. Odhadne jeho hmotnost, změří ho, zkontroluje stavbu jeho orgánů, množství plodové vody a umístění placenty. Toto jednodušší vyšetření hradí pojišťovna.
 • Druhou možností je však samotný morfologický screening, který je podrobnější, a tím pádem umožňuje detailnější kontrolu. Mezi 18. a 20. týdnem těhotenství ho provede buď tvůj gynekolog, pokud k tomu má certifikát a vybavení, nebo se na něj budeš muset objednat na jiné pracoviště. Nehradí ho ale pojišťovna, přičemž cena se pohybuje v řádu cca 1 500 až 2 000 Kč. Někdy na něj některé pojišťovny přispívají, tak se informuj, zda mezi nimi není právě ta tvoje.

Pro srovnání: Genetický ultrazvuk zachytí Downův syndrom až s 91% úspěšností. Základní (ambulantní) verze morfologického ultrazvuku dosahuje jen 50% úspěšnosti.


Rozšířená varianta je doplněna o:

 • podrobnější vyšetření srdíčka miminka,
 • rozšířené zobrazení jednotlivých částí mozku,
 • vyšetření hledá konkrétní syndromy onemocnění, na jejichž odhalení se zaměřuje,
 • využívá se také 3D a 4D zobrazování.

Velký ultrazvuk

Morfologický neboli „velký“ ultrazvuk je pro nastávající maminku mimořádnou událostí, protože při něm lékař miminko pečlivě prozkoumá. Pojď se s námi podívat, jak morfologický ultrazvuk probíhá a zda se ti vyplatí doplatit si jeho rozšířenou variantu.


Ultrazvuky v těhotenství se speciálním zaměřením

1. Cervikometrie

Cervikometrie je ultrazvukové vyšetření děložního čípku. Ten je sledován během celého těhotenství, protože změny na něm ukazují na předčasný porod. Někteří lékaři dělají cervikometrii v rámci těhotenské poradny pomocí vaginální ultrazvukové sondy přibližně ve 22. až 24. týdnu těhotenství, ale není to podmínkou.

Čas, kdy toto vyšetření provést či zopakovat, je na rozhodnutí lékaře, který posoudí nejen tvou anamnézu, současné pocity, ale také zdravotní stav. Cervikometrie trvá cca 30 minut a na rozdíl od palpačního (manuálního) vyšetření děložního čípku je mnohem přesnější. Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Cervikometrie

Děložní čípek by měl být důsledně sledovaný během celého produktivního věku ženy a nesmírně důležitý je také v těhotenství. Změny na děložním čípku totiž mohou být spolehlivým ukazatelem, že hrozí předčasný porod. Pojď se s námi podívat, kdy se vyšetření děložního čípku – cervikometrie, v těhotenství provádí a co všechno díky ní lékař může odhalit.

2. Flowmetrie

Flowmetrie představuje ultrazvukové měření průtoků krve v důležitých cévách, které miminko zásobují živinami i kyslíkem. Týden těhotenství, kdy se flowmetrie provádí, je individuální, protože ne vždy musí proběhnout jako samostatné vyšetření. Je totiž i součástí morfologického ultrazvuku ve druhém trimestru, navíc průtoky v cévách jsou s větším či menším důrazem kontrolovány v průběhu celého těhotenství.

Častou praxí je, že si tvůj lékař vyhradí speciální čas pro flowmetrii kolem 30. týdne těhotenství, kdy se na měření průtoků soustředí mnohem podrobněji. V tomto období se provádí poslední „velký“ ultrazvuk. Specializované gynekologické ambulance na ni například nabízejí termíny od 28. do 32. týdne těhotenství.

Kromě průtoků pupečníkem tehdy lékař hodnotí také:

 • růst miminka a jeho pohyby,
 • množství plodové vody,
 • stav placenty.

Flowmetrie – průtoky pupečníkem

Ultrazvukových vyšetření v těhotenství absolvuješ hned několik, přičemž zejména během prvního těhotenství je náročné rozlišit, který ultrazvuk má jaký význam a na co se zaměřuje. Dnes si povíme více o flowmetrii neboli průtocích v těhotenství. Pojď se podívat, proč je flowmetrie důležitá a co všechno lékař během ní zkoumá.


Komerční ultrazvuky

3D a 4D ultrazvuk

3D a 4D se neprovádí ze zdravotních důvodů a maminky ho podstupují jen proto, aby měly na těhotenství pěknou památku – ať už fotografii, nebo video záznam miminka. Jeho cílem tedy je zážitek pro budoucí rodiče, nikoli odhalování případných zdravotních problémů dítěte.

Provádí se cca od 24. do 30. týdne těhotenství, kdy je miminko nejlépe vidět. Jelikož se nezaměřuje na jeho zdraví, ale jde o komerční záležitost, neproplácí ho zdravotní pojišťovna. Cena ultrazvuku se pohybuje v relaci od 1 000 do 1 500 Kč, ale záleží na konkrétním pracovišti.

Rozdíl mezi 3D a 4D ultrazvukem:

 • 3D ultrazvuk: většinou se zaměřuje na tvářičku a její rysy, výsledkem tohoto ultrazvuku je fotografie miminka.
 • 4D ultrazvuk: miminko lze sledovat v reálném čase a kromě tvářičky můžeš vidět i jeho tělíčko v pohybu.

3D Ultrazvuk

Kdo by nechtěl mít na těhotenství pěknou vzpomínku, že? Přestože jde o období, které nastávající maminku dokáže i docela potrápit, na ten pocit, kdy pod srdcem nosila vytouženého drobečka, nechce zapomenout nikdy. Jednou z možností, jak si památku na období s bříškem zvěčnit, je také absolvování 3D ultrazvuku. Jak 3D ultrazvuk probíhá, kolik stojí a kam se na něj objednat, se dozvíš v našem článku.

4D Ultrazvuk

4D ultrazvuk představuje krásný zážitek pro nastávající rodiče. Konečně tak mají možnost spatřit človíčka, ke kterému dosud jen promlouvali přes bříško. Jak 4D ultrazvuk probíhá, kdy se nejčastěji provádí a na co si dát pozor, když se na něj budeš objednávat?


Co když bude mít lékař na základě ultrazvuku nějaké pochybnosti?

Může se stát, že při běžné kontrole nebo na jednom z podrobnějších screeningů lékař najde něco, co se mu nezamlouvá. Tehdy bude chtít podezření vyvrátit/potvrdit pomocí jiných speciálních vyšetření. V takovém případě ti mohou být doporučena i následující invazivní vyšetření:

 • včasná amniocentéza – odběr plodové vody přes břišní stěnu, který se provádí od 10. do 15. týdne těhotenství.
 • amniocentéza – odběr plodové vody přes břišní stěnu prováděný od 15. týdne těhotenství.
 • odběr choriových klků – odběr vzorku ze základu placenty.

Amniocentéza

Asi každá nastávající maminka má strach, když jí lékař doporučí podstoupit amniocentézu, nebo jinak řečeno odběr plodové vody. Nejde totiž o rutinní vyšetření v těhotenství, proto si pojď přečíst, jak amniocentéza probíhá, jestli s sebou nese nějaká rizika a kdy se provádí.

Odběr choriových klků

Odběr choriových klků není tak známý jako například amniocentéza, a právě proto může nejednu nastávající maminku vystrašit, když jí lékař toto vyšetření doporučí. Pojď si přečíst, jak probíhá a proč ti ho doktor může navrhnout.


Video: Vše o ultrazvuku v těhotenství

Rozhovor s odborníkem: MUDr. Petr Kolek

Co ve videu zaznělo:


Nejčastější dotazy ohledně ultrazvukových vyšetření v těhotenství

 • Je ultrazvukové vyšetření v těhotenství povinné?

Žádný ultrazvuk v těhotenství není povinný a nikdo tě nemůže nutit, abys ho absolvovala. Nicméně je třeba zohlednit skutečnost, že právě ultrazvukové vyšetření je tou nejlepší metodou, jak získat přehled o zdravotním stavu miminka.

 • Je ultrazvuk v těhotenství škodlivý?

Možná jsi slyšela pověry o rizicích ultrazvuku v těhotenství, ale můžeš si být jistá, že jde o mýtus. Každé vyšetření ultrazvukem je totiž příliš krátké na to, aby na buňkách tvého těla zanechalo jakékoli změny. Pokud by se mělo působení ultrazvuku na tvém těle nějak projevit, musela bys ho absolvovat nepřetržitě několik celých dní, ne-li týden.

 • Proč někde nacházím rozdělení ultrazvuků na ultrazvuk v 1., 2. a 3. trimestru?

Je pravda, že můžeš často najít pojmy, jako jsou prvotrimestrální screening, druhotrimestrální screening a třetitrimestrální screening. Toto rozdělení a pojmenování představuje dříve zažité názvy jednotlivých vyšetření.

Prvotrimestrální screening je kombinovaný test, druhotrimestrální screening zase morfologický ultrazvuk a třetitrimestrální screening je ve skutečnosti poslední větší ultrazvuk v těhotenství, jehož součástí je i flowmetrie.

 • Mohu přijít na ultrazvuky v těhotenství s partnerem?

Závisí to na konkrétní ambulanci a na tom, zda právě nejsou v platnosti speciální epidemiologická opatření. Ale většina gynekologů či klinik, které provádějí screeningová vyšetření, s účastí tatínka na vyšetření počítají. Každopádně se však předem informuj v dané ambulanci.


Mohlo by tě také zajímat

Týdny těhotenství

Každý týden těhotenství s sebou nese něco nového. Některé události sice nejsou navenek vidět, ale rozhodně probíhají. Aby také ne, vždyť během 40 týdnů se ze shluku buněk stane miminko. Podívej se, co tě v jednotlivých týdnech čeká a na co bys neměla zapomenout. Stačí kliknout na týden, který tě zajímá.

První pohyby

Kdy budu cítit první pohyby miminka v bříšku? To je otázka, kterou si klade spousta nastávajících maminek. Ve skutečnosti však odpověď nelze zobecnit, protože vnímání prvních pohybů ovlivňuje poměrně velké množství faktorů. Co všechno může mít vliv na to, kdy pocítíš první pohyby a jaký je rozdíl u prvorodiček a vícerodiček? To se dozvíš v našem článku.

Dívčí jména

Vybrat to pravé holčičí jméno bývá pro rodiče obtížné. Seznam je totiž téměř nekonečný, a to nejen v rámci českého kalendáře. Volba klidně může padnout i na u nás neobvyklé jméno. Jen rodiče, kteří své holčičce dávají jméno, jaké se dědí v rodině, mají situaci jednodušší.

Chlapecká jména

Rozhodnutí vybrat jméno pro chlapce je jedním z nejdůležitějších a také obvykle nejtěžších rozhodnutí, které se ještě nenarozeného syna týkají. Někteří rodiče proto tráví dlouhé dny nad seznamy klučičích jmen. Pokud se tě právě tohle týká, pojď se podívat na inspiraci z minulých let. Představíme ti neobvyklá i nejčastější jména pro kluky.


Více nejen o ultrazvukových vyšetřeních na Modrém koníku

Zeptej se zkušených žen i odborníků na to, co tě zajímá.

 • Napiš odborníkovi –⁠ zdarma a s možností anonymity
 • Těhotenství týden po týdnu
  • Co se děje v jednotlivých týdnech těhotenství, jaké změny a vyšetření tě čekají a jak se postupně vyvíjí miminko? To zjistíš v našich těhotenských týdnech, na kterých jsme spolupracovali s MUDr. Petrem Kolkem.
  • Těhotenství po týdnech5

Hodnocení a zkušenosti s ultrazvukovým vyšetřením v těhotenství

Máš zkušenost s ultrazvukovým vyšetřením v těhotenství?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
andreaandrejka  2. kvě 2016

UTZ

1. UTZ jsem podstoupila ve 4tt. , kdy mi bylo těhotenství potvrzeno. Následně za další zhruba 2 týdny, kdy bylo potvrzeno srdíčko. :-)

Já mám moc pečlivou paní doktorku, kdybych k ní přišla denně, udělá mi UTZ denně a pokaždé dá fotku.
apacheee  9. led 2015

UTZ v těhotenství

1. UTZ jsem absolvovala v 6. tt - srdíčko tenkrát ještě vidět nebylo, ale byla dutinka a žloutkový váček. Po Vánocích mi dr. dělal další UTZ, kde už krásně tlouklo srdíčko a byla vidět postavička miminka.

Další UTZ jsem měla ve 12. tt, 20.tt a 32. tt. Kvůli tomu, že malý neustále zůstával v poloze KP mi byly dělány ještě 3 ultrazvuky, aby se zkontrolovalo, zda se nějak netočí.

Poslední UTZ jsem absolvovala po odtoku plodové vody, aby se zkontrolovalo, zda je malý v poroditelné poloze, jelikož jsem rodila normálně (Ne CS).
1 člověk považuje za užitečné

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce